News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD, în calitate de partener în cadrul proiectului “Sunt şomer şi vreau un loc de muncă!”, ID proiect 75506, selectează în perioada 8 mai 2011 – 15 ianuarie 2012 persoanele din grupul ţintă eligibil al proiectului.

În cadrul acestui proiect, grupul ţintă este eligibil dacă este format din persoane care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Arad şi aparţinand uneia din categoriile următoare:

  • Persoane inactive (de exemplu persoanele în vârstă de peste 16 ani care în momentul înregistrării desfăşoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijirea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă de venit proprie);

Atenţie! Din această categorie nu sunt eligibili elevii şi studenţii!

  • Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (conform art. 5 al. III din Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
    • Şomeri (conform Legii nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: persoana care îndeplineste cumulativ următoarele condiţii:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru muncă;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă).

În cadrul categoriei de şomeri o atenţie deosebită se acordă următoarelor categorii:

şomeri tineri, cu vârsta între 16-24 de ani;

şomeri cu vîrsta cuprinsă între 25- 44 ani;

şomeri peste 45 ani;

şomeri de lungă durată, tineri şi adulţi (tineri şomeri, 16-24 ani, după şase luni de la intrarea în şomaj şi adulţi şomeri, 25-64 ani, după o perioadă de peste 12 luni).

  • Persoane care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta minimă de 16 ani.

Dovada apartenenţei la grupul ţintă se va putea face inclusiv prin declaraţie semnată pe proprie răspundere a persoanei vizate şi prin completarea documentelor de înregistrare a grupului ţintă la sediul CJP Arad (vis-a-vis de Kaufland, str. Voluntari, nr. 2A, Arad, jud . Arad, sala 31 sau sala 8; telefon: 0726340551, 0746056314, 0722237680, 0745775486; luni- vineri 8:00- 12:00).

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte nu sunt eligibili ca grup ţintă elevii şi studenţii incluşi într-o formă de învăţământ.

În cadrul proiectului, persoanele incluse in grupul ţintă pot proveni atât din mediu urban cât şi din mediul rural din judeţul Arad.

Persoanele din grupul ţintă nu trebuie să beneficieze la data înregistrării, în cadrul acestui proiect, de servicii integrate de măsuri active de la AJOFM Arad şi/ sau un furnizor privat: consiliere, informare, mediere şi formare profesională.

NU sunt incluse în grupul ţintă persoane care au statutul de angajaţi sau manageri, cu excepţia acelor angajaţi care se află în proces de disponibilizare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Aceştia vor fi consideraţi ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Actele necesare înscrierii ca şi grup ţintă în cadrul proiectului:

1) Carte de identitate sau Buletin de identitate.

2) Copie certificat de naştere.

3) Copie certificat de căsătorie dacă este cazul.

4) Copii după toate actele de studii.

5) Carte de muncă sau adeverinţă de la ultimul loc de muncă (în original şi copie).

6) Adeverinţă de la medicul de familie (cu menţiunea „apt de muncă”).

CJP Arad, în calitate de partener şi responsabil de selecţia grupului ţintă, va verifica situaţia financiară a persoanelor care solicită înregistrarea ca şi grup ţintă la Administraţia Financiară şi AJOFM Arad pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de apartenenţă la grupul ţintă: cuantumul veniturilor realizate, fără loc de muncă în ultimele 12 luni calendaristice, nu a beneficiat de măsuri active integrate (informare, consiliere, mediere, formare profesională) la data înregistrării.

Pe baza criteriilor de selecţie (apartenenţa la grup ţintă, nu este beneficiar al unor servicii integrate de măsuri active, acte complete etc.), persoanele din grupul ţintă vor beneficia de următoarele servicii şi activităţi din partea beneficiarului (AFC):

A) Servicii integrate de măsuri active: informare şi consiliere profesională, medierea muncii.

B) Servicii de educaţie antreprenorială în domeniul financiar şi juridic.

C) Cursuri de formare profesională gratuite (cursuri de calificare), autorizate de CNFPA.

D) La absolvirea cursurilor şi obţinerea certificatului de calificare, Asociaţia de Formare şi Consiliere Nădlac, beneficiarul proiectului, va acorda o subvenţie de maxim 400 de lei / cursant.

Beneficiarul acestui proiect este ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE NĂDLAC, iar valoarea eligibilă a proiectului este de 2.115.866,00 lei (98% din valoare este finanţare nerambursabilă), din care contribuţia proprie a beneficiarului şi partenerului este de 42.317,32 lei (2% din valoarea elgibilă a proiectului, distribuită astfel: 42.217,32 lei pentru AFC, 100 de lei pentru CJP Arad).

Proiectul se implementează pe o durată de 12 luni, din 2 mai 2011 până în 30 aprilie 2012.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *