News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

La Zerind a avut loc marţi conferinţa de lansare a unui priect transfrontalier în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013.

Astfel, comuna Zerind derulează, în perioada 01.06.2011 – 30.11.2012, în parteneriat cu oraşul Gyula (Ungaria), proiectul HURO/0802/005-AF ,,Reabilitare şi modernizare drum comunal Zerind – Iermata Neagră – Frontiera Ungaria”. Valoarea proiectului este de 3.006.155 de euro, din care finanţarea nerambursabilă (FEDR + cofinanţarea de stat) este în procent de 85 la sută.

În cadrul proiectului va fi reabilitat drumul existent, în lungime de 3,15 kilometri, şi va fi construit un drum nou, în lungime de 4,5 kilometri, până la frontiera cu Ungaria, în apropierea localităţii Denesmajor.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cetăţenii comunei Zerind iar indirecţi cei aflaţi în tranzit, care utilizează infrastructura comună.

Proiectul HURO/0802/005-AF ,,Reabilitare şi modernizare drum comunal Zerind – Iermata Neagră – Frontiera Ungaria” va contribui la o accesibilizare transfrontalieră îmbunătăţită, prin crearea de noi legături rutiere transfrontaliere între localităţi, reducerea gradului de izolare a localităţilor, reducerea timpilor de călătorie, fluidizarea traficului transfrontalier de pasageri şi mărfuri, stimulându-se astfel dezvoltarea schimburilor economice, culturale, etnice, turistice în zona de frontieră România-Ungaria.

La conferinţa de lansare a proiectului au participat reprezentanţii autorităţilor publice locale din localităţile partenere Zerind şi Gyula, prefectul judeţului Arad, Călin Bibarţ, primarii comunelor limitrofe şi alte oficialităţi locale.

 

Read more