News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

INSPECTIA MUNCII A APLICAT AMENZI DE PESTE 230.000 DE EURO SI A DEPISTAT 69 DE MUNCITORI LA NEGRU IN TREI ZILE DE CONTROALE

Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare de peste 230.000 de euro și a depistat 69 de persoane care munceau la negru în trei zile de controale, se arată într-un comunicat al instituției transmis, joi, AGERPRES.

‘Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 2 — 4 decembrie 2015, acțiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 1.035.300 de lei, adică 235.295 de euro. Au fost depistate 69 de persoane care lucrau la negru’, se menționează în comunicat.

În domeniul relațiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 807.800 de lei din care 560.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au înaintat două propuneri de cercetare penală. Au fost sancționați 187 de angajatori în urma a 810 controale, se mai arată în comunicat.

Potrivit Inspecției Muncii, în aceeași perioadă, în domeniul securității și sănătății în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 227.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 45 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. 22 dintre ele s-au înregistrat în București. În acest domeniu, au fost sancționați 414 angajatori în urma a 571 de controale.

‘Am ales drept obiectiv principal aplicarea unitară a legii și comunicarea rezultatelor înregistrate în urma controalelor. Suntem imediat la fața locului când au loc evenimente și cercetăm fiecare aspect, fie că este vorba de domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă sau supravegherea pieții, susține inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu.

Sursa: agerpres.ro

Read more
ITM ARAD, LA DISPOZITIA CETATENILOR

De mai bine de 15 ani de când a fost înfiinţată, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă veghează la buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajat şi angajator, oferind totodată consultanţă gratuită, prin personalul propriu specializat, cetăţenilor care solicită informaţii care vizează domeniile de competenţă ale instituţiei.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor şi, totodată, pentru o mai bună înţelegere a ariei de activitate vom relata, în cele ce urmează, principalele competenţe ale instituţiei noastre. Astfel:

  • Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul este cel care asigură accesul la informaţiile de interes public, asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor, îngrijindu-se inclusiv de redactarea în termen a răspunsurilor către petenţi şi chiar de redirecţionarea petiţiilor care conţin probleme şi aspecte ce nu intră în competenţa instituţiei la autorităţile sau instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, în termenele prevăzute de lege, urmând ca petiţionarul sa fie înştiinţat despre aceasta. Aşadar, orice persoană care doreşte să depună o reclamaţie împotriva angajatorului are posibilitatea să o facă prin simpla prezentare la unicul sediul al ITM Arad, din strada Episcopiei, nr. 11 – 13. Acelaşi compartiment asigură accesul mass-mediei la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie, în vederea realizării de interviuri, declaraţii, puncte de vedere, rectificări, luări de poziţie, drept la replică etc.
  • Compartimentul Control Relaţii de Muncă, prin inspectorii de muncă controlează agenţii economici în vederea respectării reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă. De asemenea, controlează respectarea legislaţiei de către societăţile care au ca obiect de activitate recrutarea şi plasarea forţei de muncă române în străinătate
  • Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă, prin inspectorii de muncă, controlează angajatorii în vederea respectării reglementărilor legale pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă. În acelaşi timp, controlează modul în care se face înregistrarea, evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale de către angajator, verificând, totodată, modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării evenimentelor, notificând prin înscrisuri constatările. Pe această cale,

atenţionăm angajatorii că au obligaţia să comunice, de îndată, orice eveniment, inspectoratului teritorial de muncă, în caz contrar, fiind pasibili de sancţiunile contravenţionale în vigoare.

  • Compartimentul Evidenţa muncii şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă este cel care elaborează certificate/adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a obţine aceste informaţii. Totodată, asigură eliberarea carnetelor de muncă ce se află în arhiva ITM. De asemenea, înregistrează contractele colective de muncă etc.

 

Read more