News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Vizarea carnetelor de rentier agricol se poate face până la sfârșitul lunii august

În perioada 1 martie – 31 august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pentru obţinerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală, respectiv de:

1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original. Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional).

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Solicitanţii prezintă la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, documentele menţionate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură– Centrul judetean Arad a preluat, de la 1 februarie 2011, activitatea desfăşurată de biroul judeţean al Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă, iar de la 1 martie, după pregătirile necesare, s-a procedat la vizarea carnetelor de rentier.

Până la data prezentei, mai exact în doar 17 zile lucrătoare, au fost vizate un număr de 867 carnete. Până la această oră activitatea s-a desfăşurat normal, însă mai sunt aproximativ 1042 de rentieri care urmează să solicite vizarea carnetelor pentru anul 2010.

Renta viageră are o valoare de 50 de euro/ha/an pentru terenurile arendate şi de 100 de euro/ha/an pentru suprafeţele de teren vândute.

Rentierii agricoli ale căror carnete de rentier au fost vizate de către birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă, în perioada 1 ianuarie 2011 – 27 ianuarie 2011, rămân valabile, iar renta agricolă viageră va fi plătită de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Reamintim că pentru a primi ajutorul financiar aferent anului trecut, beneficiarii trebuie să-şi vizeze carnetele până la data de 31 august 2011, deasemenea rentierii agricoli ale căror contracte de arendă expiră în cursul anului calendaristic 2011 va trebui să-şi reînnoiască contractele de arendă şi să le depună în termen de 30 de zile la Centrul judeţean A.P.I.A Arad.

 

Read more