News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că termenul de depunere a cererilor pentru ajutorul acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) producătorilor de lapte de vacă din zone defavorizate este 31 august 2010. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

– copie de pe certificatul de inregistrare fiscala de la oficiul registrului comertului/ a certificatului de inregistrare fiscala dupa caz.

– copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte

– copie document coordonate bancare.

Potrivit HG 755/2010, de acest acest ajutor specific pot beneficia crescătorii de vaci de lapte, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008. Persoanele fizice neautorizate, potrivit actului normativ menţionat anterior, pot depune cererea, cu obligaţia să se autorizeze şi să depună copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului până la data de 25.10.2010. Beneficiarii a caror forma de organizare se modifica pana la data de 25.10.2010, trebuie sa faca dovada actualizarii datelor in sistemul de administrare a cotelor de lapte din cadrul APIA si in Registrul National al Exploatatiilor al ANSVSA,anexand la cererea depusa ducumentele justificative corespunzatoare

Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la Centrele Judeţene ale APIA pe a căror rază teritorială se află exploataţia.

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar producătorii de lapte trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Astfel, beneficiarii trebuie să deţină cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe, iar efectivul de vaci de lapte pentru care solicită ajutor financiar să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor. Totodată, efectivul pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie menţinut în exploataţie pe perioada derulării schemei.

Precizăm că exploataţiile trebuie să fie localizate în zonele defavorizate stabilite prin Anexa 4A din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Pentru judeţul Arad zonele defavorizate stabilite sunt : ARCHIS, BRAZII, CHISINDIA, DEZNA, HALMAGIU, HALMAGEL, MONEASA, VARFURILE.

Ajutorul specific se acordă pentru un efectiv cuprins între 2 şi maximum 15 capete vaci de lapte.Beneficiarii cu un efectiv mai mare de 15 capete vaci de lapte pe exploatatie beneficiaza de ajutorul specific calculat la nivelul de maxim 15 capete vaci de lapte.

Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 100 euro/cap de vacă şi se calculează după finalizarea verificărilor, prin raportarea numărului de animale eligibile la plafonul de 22.447.205 euro, aferent acestei forme de sprijin.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *