News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

ISU Arad caută candidați pentru concursul de admitere la Facultatea de Pompieri ISU Arad caută candidați pentru concursul de admitere la Facultatea de Pompieri
Please follow and like us:
Pin Share

A început perioada de înscrieri pentru ocuparea locurilor scoase la concurs de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, sesiunea de admitere 2023.
La Facultatea de Pompieri sunt disponibile 36 de locuri pentru formarea ofițerilor, forma de învățământ cu frecvență 4 ani. Dacă vă doriți să faceți parte din familia pompierilor, aveți timp până la data de 9 iulie 2023 să vă înscrieți.
Documentele se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiș„ al județului Arad: [email protected]
Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplinește condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.
Toate detaliile și informațiile suplimentare le puteți găsi aici: https://www.isuarad.ro/upload/2023/sru/admitere_academie/anunt_admitere_academie_2023.pdf
Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa şi Serviciului Resurse Umane din cadrul ISU Arad, telefon: 0257/27109 sau 0257/27117.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *