News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

MAI MULTE SCOLI SI GRADINITE VOR FI DESFIINTATE. GIMNAZIALA NR.5 DEVINE LICEU NATIONAL DE INFORMATICA MAI MULTE SCOLI SI GRADINITE VOR FI DESFIINTATE. GIMNAZIALA NR.5 DEVINE LICEU NATIONAL DE INFORMATICA
Please follow and like us:
Pin Share

În data de 05.01.2016, în cadrul ședinței de Consiliu de Administrație Inspectoratul Școlar Județean Arad a analizat și a aprobat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar care va funcționa în anul școlar 2016-2017. Astfel  s-a  emis avizului conform al ISJ urmând a se definitiva prin   hotărâre de Consilii locale ale unităților administrativ teritoriale din municipiul și județul Arad.

Datorită fluctuațiilor efectivelor de elevi din cadrul unor localități, rețeaua școlară se restructureză după cum urmează:

  • Intră în sistem: Școala primară Chelmac, comuna Conop și Grădinița cu program normal Joia Mare, comuna Almaș.
  • Ies din sistem: Școala primară Mărăuș , comuna Craiva; Școala primară Belotinț, comuna Conop; Școala primară Revetiș, comuna Dieci; Școala primară Crocna, comuna Dieci; Grădinița cu program normal Bîrzești, comuna Archiș; Grădinița cu program normal Chelmac, comuna Conop; Grădinița cu program normal Păiușeni, comuna Chisindia; Grădinița cu program normal nr 13, structură a Gradiniței cu program prelungit nr.14.

La nivelul municipiului Arad, pentru anul școlar 2016-2017, au loc următoarele modificări în cadrul rețelei școlare:

  • Comasarea prin fuziune a Școlii gimnaziale nr. 5 cu Liceul Tehnologic Iuliu Maniu rezultând Liceul Național de Informatică
  • În ceea ce privește învățământul particular, intră în sistem trei grădinițe noi, și anume: Grădinița cu program prelungit Licurici, Grădinița cu program prelungit Toy Story și Grădinița cu program prelungit Mary Poppins. Ies din sistem Gradinița Oaza copiilor și Gradinița Vanda.

În conformitate cu Legea nr.339 /2015 a bugetului de stat pe anul 2016 , pentru judeţul Arad a fost  alocată , din taxa pe valoarea adăugată , pentru finanţarea  de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  suma de 211715 mii lei, din care 189168 mii lei pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale stabilite de lege pentru personalul din învăţământ şi 22547 mii lei pentru cheltuieli cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor şi cu bunuri şi servicii .

Sumele alocate  din taxa pe valoarea  adăugată au fost repartizate pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv pe unităţi administrativ-teritoriale , în funcţie de numărul de elevi/preşcolari beneficiari ai serviciilor de învăţământ şi standardele de cost aferente stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.993/2015 privind determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Având în vedere faptul că, datorită unor condiţii specifice ( unităţi de învăţământ izolate cu număr mic de elevi, unităţi cu număr mare de elevi dar cu personal didactic cu gradaţii de merit, cu calificare înaltă, inclusiv doctorat  – aceasta implicând costuri mai mari cu salarizarea etc.) nu pentru toate unităţile de învăţământ bugetul calculat acoperă necesarul de fonduri pentru plata salariilor estimat pentru întreg anul 2016, dar toate unităţile de învăţământ au asigurate sumele necesare efectuării plăţilor până la finele  anului  şcolar 2015-2016, respectiv până în luna septembrie 2016, urmând ca, odată cu începerea anului şcolar 2016-2017, funcţie de schimbările intervenite în reţeaua şcolară şi planul de şcolarizare,  să se procedeze la redistribuirea între unităţi de învăţământ a  bugetului rămas neutilizat la acea dată, astfel încât toate să aibă asigurate fondurile necesare plăţii drepturilor salariale ale personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic angajat.

La început de an, Inspectoratul Școlar Județean Arad urează personalului didactic și nedidactic, elevilor, părinților acestora multe bucurii și împliniri pe plan profesional și personal.

paula craciun

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *