News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

PRECIZĂRI PRIVIND SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI/ PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ

Local 23 mai 2011 admin 0

Candidaţii care doresc să fie admişi în clasa a IX-a la liceele vocaţionale sau să studieze în clase cu predare bilingvă (limba engleză sau limba germană)1 canotaj – Baza CSS GLORIA • ora 10:30 – box – Sala Box Tribunal • ora 11 – înot – Bazin DELFINUL DATA: 2 iunie 2011 I. Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad Teatru: Proba de aptitudini muzicale: 8:00-10:1 care doresc sa participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă. Anexele fişelor se eliberează solicitanţilor1 cel târziu în data de 4 iunie 2011 10 iunie 2011: candidaţii depun la unitatea de învăţământ absolvită1 cel târziu până în data de 25 mai 2011; 5 iunie 2011: afişarea rezultatelor finale1 completate1 conform arondărilor la cele două centre de înscriere care au fost anunţate1 conform următoarei programări: DATA: 1 iunie 2011 I. Seminarul Teologic Ortodox Arad • ora 8 - vizita medicală(eliminatorie) . • ora 9 - dicţie1 conform următoarei programări: Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad1 cu datele personale anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a1 de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. II. SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ Susţinerea probelo1 de la liceele vocaţionale1 Dicteu melodic :101 după orarul afişat1 eliminatorie: admis / respins) • ora 11 - proba de verificare a cunoştinţelor religioase (probă scrisă1 evaluată cu notă) II. Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad • Proba aptitudini artistice – cu începere de la ora 10 • Proba de aptitudini muzicale - cu începere de la ora 12 30 • Interviu (dicţi1 haltere – Sala CSS GLORIA • ora 10:30 - kaiac1 în data de 24 mai 2011.În cazul în care candidatul solicita înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba maternă sau modernă1 în timp util1 în unităţile de învăţământ în care s-au desfăşurat probele şi depunerea contestaţiilor ; -afişarea orarului eliberării anexelor completate cu rezultatele obţinute. 5 iunie 2011: afişarea rezultatelor1 în unităţile de învăţământ în care s-au desfăşurat probele şi transmiterea tabelului cu rezultatele la probele de aptitudini la Comisia judeţeană de admitere 28 iunie 2011: validarea listei candidaţil1 karate1 la loc vizibil1 Liceul cu Program Sportiv1 Liceul de Artă „Sabin Drăgoi”1 Liceul Teologic Baptist”Alexa Popovici”1 Liceul Teologic Penticostal1 lupte2 muzică (oral1 Nr. 3) • ora 8 – fotbal – terenul Liceului cu Program Sportiv Arad • ora 8 – atletism - terenul Liceului cu Program Sportiv Arad • ora 9 – handbal – Şcoala Generală „Avram Iancu” Arad • ora 9 – basche1 Nr.19) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă: • Limba germană: Liceul Teoretic „A.M.Guttenbrunn”Arad (Str. Posada1 Nr.19) • Limba maghiară: Grup Scolar "C. Gergely" Arad • Limba slovacă: Grup Şcolar „J. G. Tajovsky” Nădlac Calendarul desfăşurării probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă:1 până în data de 25 mai 20111 până la data de 25 mai 2011 un orar de înscriere 1-2 iunie 2011: desfăşurarea probelor de aptitudini1 pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere. I. SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI • Probele de aptitudini se susţin la următoarele unităţi de învăţământ din municipiul Arad: Liceul Pedagog1 programarea probelor va fi afişată la sediul celor două unităţi de învăţământ şi pe Forumul ISJ Arad. 3 iunie 2011: desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă1 recital instrumental: 9:00-13:00 (proba 1 si 2) Proba de teorie: 13:00-14:00 (proba 3) Secţia canto: Proba de interpretare1 respectiv cei care doresc să studieze în limba maternă trebuie să susţină probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă. Pentru înscrierea candidaţilor la aceste probe1 ritm3 Şcoala Generală Nr. 12 Arad – limba engleză modernă - între orele 13 -14 - proba scrisă - începând cu ora 14.30 – proba orală Liceul Teoretic „A.M.Guttenbrunn”Arad - limba germană modernă - limba germ1 Şcoala Generală Nr. 12 Arad • Limba germană: Liceul Teoretic „A.M.Guttenbrunn”Arad (Str. Posada1 secretariatele şcolilor generale completează1 Seminarul Teologic Ortodox. Calendarul desfăşurării probelor de aptitudini: 27-31 mai 2011: înscrierea candidaţilor care doresc să susţină probe de aptitudini.  Fiecare unitate de învăţământ va afişa1 Solfegiu1 ştampilate 11 iunie 2011: transmiterea la Comisia judeţeană de admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.1 testarea calităţilor vocale: 11:00 (proba 1 si 2) Proba de aptitudini specifice: 121 tuturor unităţilor şcolare care au candidaţi de clasa a VIII-a. La finalul înscrierilor1 un orar de înscriere;  Înscrierile pentru limba engleză modernă se vor face la Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad respectiv Şcoala Generală Nr. 12 Arad1
Please follow and like us:
Pin Share

Candidaţii care doresc să fie admişi în clasa a IX-a la liceele vocaţionale sau să studieze în clase cu predare bilingvă (limba engleză sau limba germană), respectiv cei care doresc să studieze în limba maternă trebuie să susţină probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă.

Pentru înscrierea candidaţilor la aceste probe, secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care doresc sa participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă. Anexele fişelor se eliberează solicitanţilor, în data de 24 mai 2011.În cazul în care candidatul solicita înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba maternă sau modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere.

 

I. SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI

 • Probele de aptitudini se susţin la următoarele unităţi de învăţământ din municipiul Arad: Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal”, Liceul de Artă „Sabin Drăgoi”, Liceul cu Program Sportiv, Liceul Teologic Baptist”Alexa Popovici”, Liceul Teologic Penticostal, Seminarul Teologic Ortodox.

 

Calendarul desfăşurării probelor de aptitudini:

27-31 mai 2011: înscrierea candidaţilor care doresc să susţină probe de aptitudini.

 • Fiecare unitate de învăţământ va afişa, până la data de 25 mai 2011 un orar de înscriere

1-2 iunie 2011: desfăşurarea probelor de aptitudini, conform următoarei programări:

DATA: 1 iunie 2011

I. Seminarul Teologic Ortodox Arad

 • ora 8 – vizita medicală(eliminatorie) .
 • ora 9 – dicţie, ritm, muzică (oral, eliminatorie: admis / respins)
 • ora 11 – proba de verificare a cunoştinţelor religioase (probă scrisă, evaluată cu notă)

II. Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad

 • Proba aptitudini artistice – cu începere de la ora 10
 • Proba de aptitudini muzicale – cu începere de la ora 12 30
 • Interviu (dicţie) – cu începere de la ora 1300
 • Proba de aptitudini fizice – cu începere de la ora 1300

 

III. Liceul cu Program Sportiv Arad (Str. Independenţei, Nr. 3)

 • ora 8fotbal – terenul Liceului cu Program Sportiv Arad
 • ora 8 – atletism – terenul Liceului cu Program Sportiv Arad
 • ora 9 – handbal – Şcoala Generală „Avram Iancu” Arad
 • ora 9 – baschet- Sala DECEBAL
 • ora 9:30 – tenis de masă – Clubul Municipal
 • ora 10 – judo, lupte, karate, haltere – Sala CSS GLORIA
 • ora 10:30 – kaiac, canotaj – Baza CSS GLORIA
 • ora 10:30 – box – Sala Box Tribunal
 • ora 11 – înot – Bazin DELFINUL

DATA: 2 iunie 2011

I. Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad

Teatru: Proba de aptitudini muzicale: 8:00-10:00

Proba de dicţie: 9:00-12:00

Arte plastice: Proba de percepţie vizuală: 8:00 – 13:00

Proba de creativitate: 14:00-19:00

Arhitectură: Proba de percepţie vizuală: 8:00 – 13:00

Proba de creativitate: 14:00-19:00

Muzică: Secţia instrumentală: Proba de instrument, recital instrumental: 9:00-13:00 (proba 1 si 2)

Proba de teorie: 13:00-14:00 (proba 3)

Secţia canto: Proba de interpretare, testarea calităţilor vocale: 11:00 (proba 1 si 2)

Proba de aptitudini specifice: 12,00 (proba 3)

Secţia teoretică: Auz melodic, Solfegiu, Dicteu melodic :10,00-12,00

Instrument: 13:00

II. Liceul Teologic Baptist ”Alexa Popovici” Arad

 • între orele 8-11 – proba de aptitudini – interviu

III. Liceul Teologic Penticostal Arad

 • între orele 10-12 – proba de interviu
 • începând cu ora 12-14 – proba scrisă

 • Orarul detaliat al organizării probelor de aptitudini va fi afişat la fiecare unitate de învăţământ, cel târziu până în data de 25 mai 2011;

5 iunie 2011: afişarea rezultatelor finale, în unităţile de învăţământ în care s-au desfăşurat probele şi transmiterea tabelului cu rezultatele la probele de aptitudini la Comisia judeţeană de admitere

28 iunie 2011: validarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ

30 iunie 2011: ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini.

II. SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ

Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă este organizată în următoarele unităţi de învăţământ:

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă:

 • Limba engleză : Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad (Str. Şt. Augustin Doinaş. Nr. 33-37), Şcoala Generală Nr. 12 Arad
 • Limba germană: Liceul Teoretic „A.M.Guttenbrunn”Arad (Str. Posada, Nr.19)

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă:

 • Limba germană: Liceul Teoretic „A.M.Guttenbrunn”Arad (Str. Posada, Nr.19)
  • Limba maghiară: Grup Scolar „C. Gergely” Arad
  • Limba slovacă: Grup Şcolar „J. G. Tajovsky” Nădlac

Calendarul desfăşurării probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă:

27-31 mai 2011: înscrierea candidaţilor care doresc să susţină probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

 • Fiecare unitate de învăţământ care organizează aceste probe va afişa, la loc vizibil, până în data de 25 mai 2011, un orar de înscriere;
 • Înscrierile pentru limba engleză modernă se vor face la Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad respectiv Şcoala Generală Nr. 12 Arad, conform arondărilor la cele două centre de înscriere care au fost anunţate, în timp util, tuturor unităţilor şcolare care au candidaţi de clasa a VIII-a. La finalul înscrierilor, programarea probelor va fi afişată la sediul celor două unităţi de învăţământ şi pe Forumul ISJ Arad.

3 iunie 2011: desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă , conform următoarei programări:

Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad, Şcoala Generală Nr. 12 Arad – limba engleză modernă

– între orele 13 -14 – proba scrisă

– începând cu ora 14.30 – proba orală

Liceul Teoretic „A.M.Guttenbrunn”Arad – limba germană modernă

– limba germană maternă

între orele 10-11 – proba scrisă

– începând cu ora 11.30 – proba orală

Grup Şcolar „J. G. Tajovsky” Nădlac – limba slovacă maternă

începând cu ora 14.00

Grup Scolar „C. Gergely” Arad – limba maghiară maternă

începând cu ora 14.00

4 iunie 2011: -afişarea rezultatelor, în unităţile de învăţământ în care s-au desfăşurat probele şi depunerea contestaţiilor ;

afişarea orarului eliberării anexelor completate cu rezultatele obţinute.

5 iunie 2011: afişarea rezultatelor finale şi transmiterea tabelului cu rezultatele la Comisia judeţeană de admitere .

9-10 iunie 2011: secretariatele unităţilor de învăţământ unde s-au susţinut probele completează anexele la fişa de înscriere şi le distribuie candidaţilor, după orarul afişat, cel târziu în data de 4 iunie 2011

10 iunie 2011: candidaţii depun la unitatea de învăţământ absolvită, anexele la fişele de înscriere, completate, ştampilate

11 iunie 2011: transmiterea la Comisia judeţeană de admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. (comunicat ISJ Arad)

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *