News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

AJOFM Arad organizează Bursa Locurilor de Muncă

AJOFM Arad organizează Bursa la cererea pieței muncii în data de 29 Noiembrie 2016,  la sediul AJOFM Arad, str. Călugăreni nr. 1/A, clădirea nouă-parter, cu începere de la orele 10 :00.

 

Acțiunea se organizează la cererea angajatorului VOESTALPINE STAMPTEC ROMÂNIA SRL. Vor fi oferite locuri de muncă în următoarele ocupații :

– manager de proiect;

– inginer calitate;

– controlor calitate;

– șef schimb;

– reglor;

– operator prese;

– sculer matrițer;

– lăcătuș;

– stivuitorist;

– manipulant;

– operator asamblare.

Read more
AJOFM Arad oferă asistență noilor absolvenți

Anul școlar 2015-2016 s-a încheiat la 3 Iunie 2016. Începând cu această dată, absolvenţii acestei promoţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele AJOFM Arad pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă.

Absolvenţii înregistraţi la AJOFM beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, programe de formare profesională, precum şi de facilităţi financiare.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii ulterioare a indemnizației de șomaj, daca nu au reusit sa se incadreze in munca si daca nu au refuzat un loc de munca. Pentru aceasta, absolvenţii vor depune următoarele documente:

 • actul de identitate, în original şi copie ;
 • adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale;
 • actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie.
 • dosar plic

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă, nu au refuzat un loc de munca, potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrate la AJOFM, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât 500 de lei , pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum este de 250 lei.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

În cazul absolvenţilor de liceu promoţia 2016 data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2015 – 2016 este 03.06.2016 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat . Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele AJOFM în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Arad, str. Călugăreni nr. 1 A, telefon 0257 211791, e-mail : [email protected], pe site-ul instituției www.arad.anofm.ro, sau la punctele de lucru din județ : Lipova, Chișineu-Criș, Ineu și Sebiș.

Read more
AJOFM Arad organizează tradiționala ”Bursa locurilor de muncă pentru femei”

AJOFM Arad organizează o nouă ediție a tradiționalului eveniment –  Bursa locurilor de muncă pentru femei. Acesta se va desfășura în data de 4 Martie , la sediul AJOFM Arad, str. Călugăreni nr. 1 A (clădirea nouă), cu începere de la orele 9 :00.

 Acţiunea urmăreşte în primul rând întâlnirea directă între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea încadrării șomerilor pe locurile de muncă disponibile . Un alt obiectiv îl reprezintă informarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  privind  prezentarea măsurilor destinate stimulării ocupării forţei de muncă de care pot beneficia gratuit prin intermediul serviciului public de ocupare.

 Vor fi de asemenea  prezentate facilităţile prevăzute de lege pentru angajatorii care încadrează diverse categorii de şomeri.

Read more
AJOFM ARAD ORGANIZEAZA BURSA MUNCII PENTRU ABSOLVENTI

AJOFM Arad organizează în Arad Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, eveniment deja tradiţional, având loc în fiecare an în luna Septembrie. Evenimentul se va desfăşura în data de 25 Septembrie 2015,  la Galleria Mall Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 225-235,  etaj 1, cu începere de la orele 9 :00.

 

Precizăm că Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi se desfăşoară la nivel naţional, în fiecare judeţ.

 

Acţiunea urmăreşte pe de o parte informarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  privind  prezentarea măsurilor destinate stimulării ocupării forţei de muncă de care pot beneficia gratuit prin intermediul serviciului public de ocupare, iar pe de altă parte medierea directă între angajatori şi tinerii absolvenţi, respectiv încadrarea şomerilor pe locurile de muncă disponibile oferite de angajatori.

 

Vor fi de asemenea  prezentate facilităţile prevăzute de lege pentru angajatorii care încadrează şomeri , absolvenţi şi alte categorii defavorizate pe piaţa muncii.

Read more
AJOFM Arad organizează Bursa generală a locurilor de muncă în data de 24 Aprilie

AJOFM Arad organizează  Bursa generală a locurilor de muncă în data de 24 Aprilie,  la Galleria Mall Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 225-235,  etaj 1, cu începere de la orele 9 :00.

Bursa generală a locurilor de muncă se  va desfăşura în aceeași zi la nivelul tuturor celor 41 de agenţii judeţene pentru ocuparea forței de muncă şi cea a municipiului Bucureşti şi se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau celor care doresc să se reorienteze profesional.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creşterea gradului de ocupare, prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor avea ocazia de a se întâlni în mod direct cu angajatorii, de a lua contact cu cerințele agenților economici precum și cu oferta de locuri disponibile. Sunt oferite astfel cele mai bune oportunități de găsire a unui loc de muncă .

De asemenea acţiunea urmăreşte informarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  cu privire la măsurile destinate stimulării ocupării forţei de muncă de care pot beneficia gratuit prin intermediul serviciului public de ocupare.

Read more
AJOFM Arad organizeaza pe 6 martie bursa locurilor de munca pentru femei

AJOFM Arad organizează o nouă ediție a unui eveniment deja tradițional,  Bursa locurilor de muncă pentru femei. Evenimentul se va desfășura în data de 6 Martie,  la Galleria Mall Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 225-235,  etaj 1, cu începere de la orele 9 :00.

 Acţiunea urmăreşte pe de o parte informarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  privind  prezentarea măsurilor destinate stimulării ocupării forţei de muncă de care pot beneficia gratuit prin intermediul serviciului public de ocupare, iar pe de altă parte medierea directă între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, respectiv încadrarea șomerilor pe locurile de muncă disponibile oferite de angajatori.

 Vor fi de asemenea  prezentate facilităţile prevăzute de lege pentru angajatorii care încadrează diverse categorii de şomeri.

Read more
Evidențierea șomajului neînregistrat din județul Arad

Echipa implicată în derularea proiectului POSDRU „Cercetarea și prognozarea pieței muncii din vestul României. Evidențierea șomajului neînregistrat din județul Arad” anunță organizarea focus-grupului final din seria celor 2 activități de acest gen prevăzute în cadrul proiectului, eveniment ce va avea loc la Hotel Coandi, în data de 13 februarie 2015, începând cu ora 9.30.

Proiectul este implementat de AJOFM Arad, în calitate de solicitant, alături de următorii parteneri: AJOFM Timiș, AJOFM Bihor, Consiliul Județean Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, FIREWHITE Software & IT Services SRL, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor furnizate clienților SPO prin dezvoltarea unor soluții de abordare a șomajului neînregistrat, schimb de bune practici cu o instituție transnațională din domeniul cercetării și prognozării Pieței Muncii.

Obiectivele specifice sunt:

O1. Întărirea capacității organizaționale a solicitantului prin metode specifice de abordare a șomajului neînregistrat la nivelul județului

O2. Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor în domeniul ocupării forței de muncă prin analiza actuală și reală a pieței regionale a muncii și transferul de bune practici

O3. Îmbunătățirea gradului de ocupare la nivelul județului prin crearea, actualizarea continuă și implementarea bazei de date privind șomerii neocupați și neînregistrați și oferirea serviciilor specifice SPO către un număr mai mare de astfel de persoane.

În urma derulării focus-grupului intermediar a fost creată o Rețea socială între actori publici și privați relevanți de pe piața muncii – reprezentanți ai instituțiilor publice din acest domeniu, ai sindicatelor și patronatelor, furnizori de servicii de ocupare și furnizori de FPC, angajatori, ONG-uri, personal SPO – prin intermediul căreia vor fi abordate teme sociale, legate de piața muncii, dialog social, formare profesională, servicii de ocupare, teme de interes general.

În cele 3 județe cercetate – Arad, Timiș și Bihor, au fost vizitate peste 31.000 de gospodării pentru a identifica persoanele relevante din punct de vedere al proiectului, peste 6000 de persoane au fost  intervievate cu ajutorul unor chestionare complexe cuprinzând 100 de întrebări, concepute de partenerii în proiect. Peste 3000 de persoane neocupate și neînregistrate au beneficiat de servicii specifice SPO și au răspuns la chestionare de satisfacție.

Tot în cadrul proiectului a fost realizată și o rețea informatică privind evidența persoanelor neocupate. Întreg procesul de chestionare a fost eficientizat și automatizat cu ajutorul unei aplicații informatice specializate, dezvoltată prin proiect, aplicație cu multiple componente, ușor interconectabilă cu sistemele informatice ale AJOFM și ITM, avantajele fundamentale fiind atât  facilitarea procesului de sondare, cât și realizarea unei baze de date interconectabilă, permanent actualizabilă, necesară realizării diagnozelor cu o componentă pentru angajatori, care reflectă specificul pieței muncii în județele Arad, Bihor și Timiș.

Read more
Soluție de modernizare a Serviciului Public de Ocupare

În prezent Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în calitate de beneficiar, și SC Soft Business Union SRL, în calitate de partener implementează proiectul strategic“Acțiunea: Prepaid! – Soluție de reformare și modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plată a indemnizației de șomaj”.
Proiectul “Acțiunea: Prepaid! – Soluție de reformare și modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plată a indemnizației de șomaj” susţine îndeplinirea angajamentelor din PNR 2011-2013 prin activităţi complementare celor pe care le desfăşoară Serviciul Public de Ocupare, direcţie în care amintim: investiţii în modernizarea SPO, mutarea centrului de greutate al serviciilor cât mai aproape de domiciliul clienţilor, acţiunea în retele de actori sociali relevanţi pentru stimularea ocupării, asistarea metodică atât a personalului SPO cât şi a clienţilor în schimbarea atitudinii şi nivelului de deprinderi necesare acţiunii pe piaţa muncii.
Pentru îmbunătățirea calității serviciilor Serviciul Public de Ocupare, prin proiect se va realiza şi implementa un instrument financiar pentru plata indemnizației de șomaj – cardul Prepaid, având drept scop eficientizarea muncii în cadrul Serviciului Public de Ocupare, furnizând astfel un nou serviciu self-service pentru cele 43 de agenții județene și implicarea unui grup țintă de 80 de persoane.
În acest context, prin implementarea acestui instrument de plată la nivel naţional se urmăreşte
întărirea capacităţii SPO precum şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate de acesta persoanelor în
căutarea unui loc de muncă.

Read more

newsarad stiri arad

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad organizează în data de  16.10.2014 un seminar de promovare a serviciilor EURES și a altor rețele europene în rândul tinerilor elevi, studenți, absolvenți, altor persoane interesate, cu tema :”  Mobilitate Europeană pentru o carieră de succes” .

Odată cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeană, în calitate de serviciu public de ocupare, ANOFM a devenit membru de drept al rețelei EURES, care reprezintă o rețea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice de ocupare a forței de muncă din statele membre ale Spațiului Economic European și alte organizații partenere implicate pe piața muncii.

    Obiectivele seminarului sunt următoarele: 

 • Creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor utilizării rețelei EURES și a altor rețele europene( Europe Direct, Europass ) în rândul tinerilor elevi, studenți, absolvenți, altor persoane interesate ;
 • Rețeaua EURES să devină o opțiune a solicitanților de locuri de muncă și a angajatorilor în privința recrutării internaționale și a mobilității lucrătorilor.
 • Incetățenirea unei culturi a mobilității în rândul populației active.

 

Seminarul se va desfășura la : Universitatea “ Aurel Vlaicu “ Arad – B-dul Revoluției nr.77, parter, sala nr.13, în data de 16 octombrie 2014, începând cu ora 10.

Read more

newsarad

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca  Bucuresti prin Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arad – Compartiment EURES, a primit din partea Firmei Surexport Compania Agraria SL  cu sediul în P.I. Mantlagrana s/n 21730 Almonte , Huelva, Spania o oferta de locuri de munca in  vederea organizării unei selecţii pentru domeniul agricol.

Selectia va avea loc in data de 13.01.2014 la Vaslui si in perioada 15-16 .01.2014  la Slatina.

Angajatorul spaniol oferă un număr de 750 de locuri de muncă pentru recoltarea de căpşuni.

Durata contractelor de muncă este  de aproximativ 3 luni. Data estimată de angajare 15.02.2014. Perioada de probă este de 15 zile timp în care atât angajatul cât şi angajatorul pot rezilia unilateral contractul.

Dacă în perioada de probă decizia de reziliere a contractului aparţine angajatului acesta va suporta din buzunarul propriu contravaloarea drumului de întoarcere. În situaţia în care decizia aparţine angajatorului costurile drumului de întoarcere vor fi suportate de angajator.

Cerintele postului:

-sunt solicitate  persoane apte  pentru munca la câmp,

-nu  este  solicitată  experienţă,

-munca  anterioară  într-o  fermă constituie un avantaj.

Conditii de angajare:

 • durata  contractelor de muncă este  de aproximativ 3 luni,
 • timpul  de  lucru  este  de  6,5  ore pe zi / în 6 zile/ 39 de ore pe săptămână,
 • salariul  oferit  este de 39,48 euro brut /zi,
 • contribuţiile datorate sunt 2% impozit pe venit şi 113 euro asigurare medicală,
 • cazarea este oferită de către angajator contra unei sume de 1 euro/zi.
Read more