News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Comunicat APIA

Economie 8 noiembrie 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată 401.942 fermieri ce au îndeplinit cumulativ condiţiile impuse de regulamentele europene şi legislaţia românească, cu suma de 387,9 milioane lei (90,8 milioane euro).

Dintre aceştia au fost plătiţi 352.717 fermieri cu suma de 322 milioane lei (75,4 milioane euro).

Precizăm că pentru diferenţa de fermieri autorizaţi, plata se va iniţia săptămâna aceasta.

Reamintim că APIA a început plata avansului în cadrul campaniei SAPS 2010 în data de 16 octombrie. Pentru anul 2010, cuantumul alocat plăţilor directe unice pe suprafaţă este de 80,36 euro/ha, avansul fiind de 161,69 lei/hectar (37,85 euro/ha), reprezentând 47,10% din suma aprobată a se acorda beneficiarilor schemei de plată unică pe suprafaţă finanţată din FEGA.

Plăţile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru ziua anterioară datei de 1 octombrie a anului pentru care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2010, BCE a stabilit un curs de 4,2718 lei.

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Read more

SC Astra Vagoane Arad SA a cerut, la Tribunalul Arad (foto), declanşarea procedurii de insolvenţă, în calitate de debitor, fondul acţiunii judecătoreşti fiind falimentul. Dosarul a fost înregistrat în data de 2 noiembrie 2010, cu nr. 7271/108/2010 (11244/2010) şi are ca prim termen de judecată data de 26.01.2011. Potrivit unor oameni de afaceri arădeni, datoriile SC Astra Vagoane Arad SA se ridică la zeci de milioane de euro. O parte din aceşti bani trebuiau să ajungă în contul unor societăţi arădene, care acum se confruntă, la rândul lor, cu dificultăţi financiare.
Surse din cadrul companiei Astra Vagoane Arad SA au confirmat cererea adresată Tribunalului Arad şi au precizat că aşteaptă să aibă loc prima înfăţişare în instanţă, programată în luna ianuarie a anului viitor.  
Membră a grupului International Railway Systems, deţinut de omul de afaceri Cristian Burci, Astra Vagoane Arad SA avea mari probleme financiare încă din 2009. Astfel, conform unei informări de la începutul acestui an a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad, la data de 31 decembrie 2009 Astra Vagoane Arad SA avea datorii care depăşeau 27 de milioane de lei, cea mai mare parte, peste 20 de milioane de lei, provenind din neplata TVA către stat. Potrivit DGFP, peste 1,7 milioane de apăreau ca datorie la rubrica impozit pe venit iar aproximativ 4,7 milioane de lei se adunaseră din dobânzi şi penalităţi pe anul 2009.(news-ar)

Read more

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1768/2005, aşa cum a fost modificată şi completată, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6), din Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, la Casa Judeţeană de Pensii Arad se desfăşoară activitatea de creare a unei arhive electronice prin scanarea carnetelor de muncă, (etapa a II a), etapă care urmează după activitatea de preluare din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001, (etapa a I a), începută în anul 2006.

Carnetele de muncă puse la dispoziţie casei teritoriale de pensii trebuie să fie completate cu toate înscrierile până la data de 1 aprilie 2001 şi să fie certificate de autorităţile abilitate, potrivit legii.

Carnetele de muncă vor fi însoţite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte codul numeric personal.

Rugăm persoanele fizice şi angajatorii care deţin carnete de muncă să le predea la Casa Judeţeană de Pensii Arad pentru operaţiunea de scanare.

Persoanele fizice vor preda individual carnetul de muncă pe bază de proces verbal, iar angajatorii urmează să predea carnetele de muncă în cutii, fiecare cutie va conţine câte 50 de carnete de muncă.

Programul informatic necesar elaborării proceselor verbale de predare/primire şi generării fişierelor informatice aferente pentru angajatori este disponibil pe site-ul www.cjpensiiarad.ro.

Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice şi juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de muncă este 30 noiembrie 2010.

Refuzul de a preda carnetele de muncă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 600 lei, în cazul persoanelor fizice, şi de la 1.500 la 5.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

Informaţii suplimentare cu privire la predarea carnetelor de muncă se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera 31, compartimentul CREDI, sau la tel. 0257281345, 0257281320 int. 123.

Read more

La Sistarovat, pe langa problemele turistice si sociale, ne-am interesat si de apicultura, mai precis am stat de vorba cu Adrian Blagoescu, un apicultor de a 4 -a generatie si in acelasi timp si juristul primariei, ce-i drept cu juma de norma dupa noile reglementari guvernamentale menite sa ne mai infometeze putin. Anul acesta nu a fost un an prea bun pentru tagma apicultorilor ba chiar unele voci sustin ca de 30 de ani nu s-a mai intamplat sa fie o recolta asa slaba. Adi spera ca anul viitor sa poata accesa unul din fondurile europene destinate agriculturii pentru a-si putea mentine si chiar dezvolta mica afacere.

newsarad on livestream.com. Broadcast Live Free

Read more

D.G.F.P. a jud. Arad informează că, începând cu obligaţiile declarative aferente lunii octombrie, având termen scadent de depunere data de 25 noiembrie 2010, contribuabilii mari şi mijlocii, definiţi conform reglementărilor în vigoare, precum şi de sediile secundare ale acestora, vor depune declaraţiile fiscale numai electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional.

Declaraţiile menţionate se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro.

Documentele trebuie semnate prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Precizăm că se poate folosi acelaşi certificat digital pentru a semna declaraţiile fiscale a mai multor contribuabili.

Titularii certificatelor calificate se vor înregistra conform Instrucţiunilor de utilizare a serviciului depunere declaraţii on-line publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală., la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro, secţiunea Declaraţii electronice/înregistrare certificate digitale.

Contribuabilii marii şi mijlocii care doresc înregistrarea ca utilizatori ai acestui serviciu trebuie să depună următoarele documente:

  • formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital”;
  • documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
  • document de împuternicire, din care rezultă dreptul titularului certificatului digital calificat de semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil, autentificat de notarul public. Autentificarea este necesară doar în situaţia în care titularul certificatului digital nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat. Dacă această calitate există, atunci titularul certificatului digital va prezenta documentul respectiv, în original şi copie.

Pentru contribuabilii marii şi mijlocii, documentele enumerate anterior se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

D.G.F.P. a jud. Arad încurajează persoanele care nu se încadrează în categoria contribuabililor mari sau mijlocii să utilizeze mijlocul electronic de depunere a declaraţiilor fiscale ca metodă alternativă de declarare.

Read more

D.G.F.P. a jud. Arad informează contribuabilii că, prin Ordinul  Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2600/20.10.2010 a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 225 „Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”.

Formularul 225 se depune de către persoane fizice care, în trimestrul III al anului curent, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pe baza informaţiilor transmise de intermediari, societăţi de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit.

Formularul se poate descărca de la adresa www.finantearad.ro, rubrica Asistenţă contribuabili, sub rubrica Noutăţi.

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are domiciliul fiscal, termenul scadent fiind 25 octombrie 2010. Termenul de declarare constituie şi termen de plată a impozitului datorat.

Read more

D.G.F.P. a jud. Arad aminteşte contribuabililor că data de 25 octombrie reprezintă termenul scadent pentru depunerea declaraţiilor fiscale aferente lunii septembrie, trimestrului III 2010 (formularele 100, 102, 300, ş.a., după caz) şi efectuarea plăţilor către bugetul general consolidat al statului.

Totodată, dorim să reamintim agenţilor economici că, începând cu data de 1 octombrie 2010, s-a renunţat la impozitul minim.

Prin dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, începând cu 1 octombrie 2010, s-a renunţat la impozitul minim, urmând ca  persoanele  juridice,  plătitoare de impozit pe profit, care până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim conform prevederilor art. 18, alin. (2-7) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, să calculeze si să plătească pentru trimestrul IV 2010 impozit pe profit.

Agenţii economici vor plăti impozit minim/impozit pe profit pentru trimestrul III 2010, potrivit prevederilor în vigoare la data de 30 septembrie 2010, urmând ca pentru trimestrul IV să calculeze si să plătească impozitul pe profit realizat.

Rugăm contribuabilii să nu amâne până în ultima zi scadentă îndeplinirea acestor obligaţii întrucât se pot crea aglomeraţii la ghişee.

Read more

Cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională (BNR) este de 4,3084 lei pentru un euro şi 3,1135 lei pentru un dolar. Ambele valute cresc. Euro a atins maximul ultimelor trei luni şi jumătate.Ieri, la cursul de referinţă BNReuro a fost cotat la 4,2940 lei, iar dolarul la 3,0817 lei. Economiştii băncilor străine, citaţi de Bloomberg, sunt de părere că leul ar putea scădea cu 2% în faţa euro în această perioadă, adică la minimul ultimelor trei luni.

Read more

Cresterea melcilor pe o scara larga necesita o investitie considerabila de timp, echipament si resurse. Crescatorii de melci ar trebui sa ia in considerare acesti factori, in special daca scopul consta in furnizarea unor cantitati mari pentru activitati comerciale. Oricine vrea sa creasca melci trebuie sa experimenteze mai multe metode pana va gasi ce anume functioneza mai bine in situatia sa.

Foarte intereseant este faptul ca cochiliile de melci au fost gasite in excavatiunile arheologice, un indiciu cum ca melcii ar fi fost consumati inca din timpurile preistorice. In Roma antica melcii erau ingrasati in gradini formate din cochilii inainte de a fi mancati.

Se impune tinerea melcilor intr-un mediu friguros si umed, aducandu-se roua daca este necesar, fiind tinuti intr-o insula inconjurata de apa prevenind scaparea lor, suplimentand vegetatia si ingrasandu-i cu faina de grau.

Gradina de melci a lui Fluvius Hirpinius de acum 2000 de ani este prezentata ca avand sectii separate pentru diferite specii. Romanii au selectat cele mai bune specii pentru crestere. Pestele de zid nu era la fel de consumat ca melcii, avand in vedere ca se consumau melci chiar in timpul postului de Paste.

Franta importa melci maro de gradina in California in anii 1850, fiind considerati drept escargot, adica o delicatesa.

Imigrantii italieni au fost primii ce au adus melcii in SUA. Importul SUA de melci a fost de mai bine de 4,5 milioane USD in 1995 si a provenit din 24 de tari. Acest import include melci vii, proaspeti, inghetati sau deja preparati.

Exportatorii majori sunt Franta, Indonezia, Grecia si China. Exportul SUA a constat in melci vii, inghetati, cu o valoare de 55000 USD catre 13 tari, in special Japonia, Olanda si UK.

Persoanele care au un teren de 2500 mp irigabil si care dispun de 5500-6000 de euro pot pune bazele solide ale unei ferme de melci comestibili. Fiindca de pe suprafata mentionata se pot obtine 3-4 tone de melci vandabili, investitia initiala se poate recupera incepand din al doilea an de la infiintare. Pretul cu care se vand melcii la export este de 3-5 euro/kg in viu, ajungand chiar la 15-70 euro/kg in forma prelucrata. Italia, Franta si Peninsula Iberica sunt locurile europene in care se opresc cele mai insemnate cantitati de melci.
Si in Romania au luat amploare aceste crescatorii de melci.(informatiiprofesionale.ro)

Read more

În urma derulării unei inspecţii fiscale la o societate comercială cu domiciliul fiscal în localitatea Arad au fost constatate o serie de abateri de la prevederile legislaţiei fiscale şi încercarea de prejudiciere a bugetului general consolidat al statului cu creanţe fiscale în sumă de 435.509 lei.

S-a constatat că în perioada ianuarie – iunie 2010, societatea a realizat numeroase achiziţii de material lemnos (lemn pentru foc) de la diverşi furnizori din ţară, pe care l-a livrat ulterior unor clienţi, fără însă a înregistra în contabilitate şi a declara aceste operaţiuni organului fiscal teritorial.

Pentru această perioadă societatea a depus declaraţiile la bugetul general consolidat al statului (declaraţia 300 si declaraţia 100) cu sume zero.

În urma investigaţiilor efectuate de organele de inspecţie fiscală s-au obţinut documente din care rezultă că în anul 2010 s-au efectuat o serie de livrări de lemn pentru foc de către societatea în cauză la diverşi clienţi ai acesteia din Italia.

Astfel au fost stabilite venituri suplimentare din livrările de material lemnos în sumă de 250.417 lei, pentru care a fost calculat un impozit pe profit suplimentar în sumă de 40.067 lei şi o TVA suplimentară în sumă de 47.579 lei,  nefiind îndeplinite condiţiile de scutire de TVA.

Controlul derulat a relevat faptul că şi în perioada 2007-2009 societatea a adoptat un comportament fiscal ignorant privind legislaţia fiscală, urmărind prin orice mijloace diminuarea obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului, calculându-le şi declarându-le în mod eronat, încercând chiar inducerea în eroare a organelor de inspecţie fiscala prin declaraţiile date.

S-a constatat că societatea a achiziţionat diverse materiale de construcţii care au fost înregistrate în conturile de cheltuieli, fără a fi utilizate pentru realizarea unor operaţiuni taxabile.

Totodată, în evidenţa contabilă a societăţii figura un stoc de mărfuri în sumă de 89.098 lei, a cărui existenţă faptică nu a putut fi prezentată la data efectuării inspecţiei fiscale şi pentru care nu au fost prezentate documente justificative din care să rezulte că aceste bunuri au fost vândute.

La finalizarea inspecţiei fiscale au fost stabilite obligaţii suplimentare, pentru întreaga perioadă verificată, în sumă totală de 271.643 lei, pentru care au fost calculate majorări şi penalităţi în sumă de 163.866 lei.

Pentru faptele de evaziune fiscală săvârşite de către administratorul acestei societăţi, au fost sesizate organele de cercetare penală.

Read more