News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Patru irakieni au încercat să treacă frontiera pe jos

În cadrul unei acţiuni pentru combaterea migraţiei ilegale, poliţiştii de frontieră arădeni au depistat patru cetăţeni din Irak, solicitanţi de azil în ţara noastră, care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria.

Azi noapte, în jurul orei 02.45, în cadrul unei acţiuni specifice pentru combaterea migraţiei ilegale, poliţiştii de frontieră din carul SPF Nădlac au depistat patru persoane, trei bărbaţi şi o femeie, care se deplasau pe jos, pe câmp, spre Ungaria.

Persoanele în cauză au fost reţinute la aproximativ 500 de metri interior faţă de linia de frontieră şi au fost conduse la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac pentru cercetări.

Astfel, s-a stabilit că sunt cetăţeni din Irak, toți fiind solicitanţi de azil în România și au vârste cuprinse între 20 şi 23 de ani. Toți au declarat că intenţionau să ajungă într-un stat din Spaţiul Schengen dar au recurs la această metodă pentru că nu posedau o viză valabilă. Cei patru au mai relatat că s-au deplasat cu autoturisme taxi până în oraşul Nădlac, de unde şi-au continuat călătoria pe jos până în momentul reţinerii.

Poliţiştii de frontieră au procedat la întreruperea călătoriei persoanelor în cauză şi au întocmit actele de urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.

 

Read more
Dezbatere la CJA referitoare la problemele cu care se confruntă persoanele diagnosticate cu tuberculoză

Fundația Romanian Angel Appeal şi Consiliul Județean Arad au organizat, ieri și astăzi, dezbateri referitoare la problemele cu care se confruntă persoanele  diagnosticate cu tuberculoză, dar care nu sunt internate în spitalele de specialitate.  Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, a subliniat că sănătatea este unul dintre domeniile în care administraţia locală judeţeană a investit foarte mult. „Sănătatea publică este domeniul spre care ne-am orientat cu cea mai mare intensitate în ultimul an. Am inaugurat anul acesta spitalul TBC, singurul spital realizat de o administraţie publică din România din efort propriu, şi mutăm aici secţia de la Gurahonţ, pentru ca economiile realizate (200.000 de euro anual) să le putem folosi în alte investiţii la spital”.

România este, din păcate, pe primul loc în Uniunea Europeană, cu cel mai mare număr de cazuri de tuberculoză și pe locul al cincilea în Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății, după Kazahstan, Moldova, Georgia și Kîrgîstan.

Judeţul Arad s-a situat, în 2016, pe locul 14 în ţară ca număr de pacienţi noi (317) şi pe locul 16 ca incidenţă (număr de pacienţi noi raportat la 100.000 de locuitori).

Suntem conştienţi de problematica tuberculozei în rândul comunităţii şi am discutat despre modalităţile în care noi, autorităţile locale ne putem implica în limitarea efectelor acestei boli şi în îmbunătăţirea vieţii persoanelor afectate. Gestionarea acestor probleme nu este o misiune uşoară şi din acest motiv apreciem implicarea şi rolul pe care Fundația Romanian Angel Appeal îl are în acest demers privind necesitatea implementării unor măsuri de suport medicale, sociale şi educaţionale în comunităţi. Mai mult, ne-am propus ca în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică Arad să organizăm o caravană la nivelul judeţului de informare asupra riscurilor acestei boli”, a declarat Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad.

Dr. Corina Crișan, consilier județean, a vorbit despre rolul asistenților medicali comunitari precum și despre importanța unei informări corecte în rândul cetățenilor. Aceste dezbateri au fost binevenite atât pentru medici și asistenți medicali comunitari cât și pentru autoritățile locale de pe raza județului. S-a pus accent pe faptul că mulți dintre bolnavii de tuberculoză nu urmează tratamentul corespunzător deoarece aceștia provin din medii și comunități izolate, iar asistenții medicali comunitari sunt singurii care pot asigura tratamentul direct supravegheat și consilierea necesară pentru continuarea tratamentului. În prezent există numeroase cereri pentru angajarea de asistenți medicali comunitari în diferite comune, care așteaptă finanțare de la Ministerul Sănătății. Sperăm ca acestea să fie aprobate deoarece rolul lor este deosebit de important, mai ales în cadrul comunităților izolate”, a declarat dr. Corina Crișan, consilier județean CJ Arad.

La dezbaterile organizate la Ineu, Lipova și Sebiș au participat reprezentanți ai CJA., autorități locale, medici specialiști, medici de familie și asistenți comunitari.

În municipiul Arad, dezbaterea a avut loc la sediul Consiliului Județean și au participat reprezentanţi ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, ai Casei de Asigurări de Sănătate, ai Direcţiei de Sănătate Publică, ai Direcţiei Judeţene de Statistică şi ai administraţiilor publice locale.

Read more
ISJ Arad organizează concursuri pentru locurile vacante de directori și directori adjuncți

Inspectoratul Şcolar Județean Arad anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, conform tabelului anexat.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/30.05.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428/09.06.2017.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”;
 2. sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor;
 4. dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei Naţionale;
 5. nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării Concursului şi nici în anul şcolar în curs, în care au funcţionat sau funcţionează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea şi de funcţiile ocupate, funcţii didactice, de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 7. sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin.(l) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”;
 9. au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual;
 10. j) au avizul eliberat de asociaţiile/fundaţiile/federaţiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educaţional la nivel naţional, recunoscute de Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ de stat sau particular care şcolarizează preponderent alternative educaţionale.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la instituţia care organizează concursul, la registratura inspectoratului şcolar/secretariatul unităţii de învăţământ particular, după caz, în perioada 19 iunie-6 iulie 2017 şi vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin (1) din Metodologiea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/30.05.2017.

Proba scrisă va avea loc în data de17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae şi de interviu se vor desfăşura în perioada 19-31 iulie 2017 în locaţiile stabilite de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ particular.

Metodologia de concurs, bibliografîa-cadru pentru concurs, fişele posturilor pentru director şi director-adjunct, lista funcţiilor vacante, perioada de înscriere şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar/unităţii de învăţământ particular.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0257 – 280008, 0725 110909, 0725 110 911, de luni până  vineri, între orele 8.30-16.30.

Lista locurilo vacante:

1 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 1 DIRECTOR ADJUNCT
2 COLEGIUL DE ARTE ”SABIN DRĂGOI” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
3 COLEGIUL ECONOMIC ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
4 COLEGIUL NAȚIONAL ”E. GHIBA BIRTA” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
5 CLUBUL COPIILOR SEBIȘ 1 DIRECTOR
6 CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR „GLORIA” ARAD 1 DIRECTOR, 1 DIRECTOR ADJUNCT
7 LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ 1  Director, 2  DIRECTORI ADJUNCȚI
8 COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ” ARAD 1 DIRECTOR
9 COLEGIUL NAȚIONAL ”PREPARANDIA  – D.ȚICHINDEAL” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
10 COLEGIUL”CSIKY GERGELY” ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
11 COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” ARAD 1 DIRECTOR
12 COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
13 LICEUL TEHNOLOGIC  ”ION CREANGĂ” CURTICI 1 DIRECTOR ADJUNCT
14 LICEUL TEHNOLOGIC VINGA 1 DIRECTOR ADJUNCT
15 LICEUL SPECIAL ”SFÂNTA MARIA” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
16 LICEUL TEORETIC ”GHE.LAZĂR” PECICA 1 DIRECTOR ADJUNCT
17 LICEUL TEORETIC ”M.VELICIU” CHIȘINEU CRIȘ 1 DIRECTOR ADJUNCT
18 GRĂDINIŢA PP „CĂSUŢA PITICILOR” ARAD 1 DIRECTOR
19 GRĂDINIŢA PP „PALATUL FERMECAT” ARAD 1 DIRECTOR
20 GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ 1 DIRECTOR
21 GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD 1 DIRECTOR
22 GRĂDINIŢA PP PECICA 1 DIRECTOR
23 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 1 Director,  1 DIRECTOR ADJUNCT
24 LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MOLDOVAN” ARAD 1 DIRECTOR
25 LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE JUNCU” MINIŞ 1 DIRECTOR
26 LICEUL TEHNOLOGIC BELIU 1 DIRECTOR
27 LICEUL TEHNOLOGIC SĂVÂRŞIN 1 DIRECTOR
28 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
29 LICEUL TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN” ARAD 1 Director, 2 DIRECTORI ADJUNCȚI
30 LICEUL TEORETIC „JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NĂDLAC 1 Director, 2 DIRECTORI ADJUNCȚI
31 LICEUL TEORETIC CERMEI 1 DIRECTOR
32 LICEUL TEORETIC SEBIŞ 1 DIRECTOR
33 PALATUL COPIILOR ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
34 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD 1 DIRECTOR
35 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂDURENI 1 DIRECTOR
36 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂRĂDIA DE MUREŞ 1 DIRECTOR
37 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM MULLER GUTTENBRUN” ZĂBRANI 1 DIRECTOR
38 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU MOCIONI” BIRCHIŞ 1 DIRECTOR
39 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MORA FERENCZ” ZIMANDU NOU 1 DIRECTOR
40 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL MONTIA” ŞICULA 1 DIRECTOR
41 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GROZA” MONEASA 1 DIRECTOR
42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CAIUS IACOB” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”A.COTRUȘ” ARAD 1 Director,  1 DIRECTOR ADJUNCT
44 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA” ARAD 1 DIRECTOR
45 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF MOLDOVAN” ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
46 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”M.EMINESCU” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
47 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
48 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IUSTIN MARSIEU” SOCODOR 1 DIRECTOR
49 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LAZĂR TÂMPA” ALMAŞ 1 DIRECTOR
50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” ARAD 1 DIRECTOR
51 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
52 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OLOSZ LAJOS” ADEA 1 DIRECTOR
53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PATER GODO MIHALY” DOROBANȚI 1 DIRECTOR
54 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PATRICHIE POPESCU” BATA 1 DIRECTOR
55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMONYI IMRE” SATU NOU 1 DIRECTOR
56 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TABAZDI KAROLY” ZERIND 1 DIRECTOR
57 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR PĂCĂŢEAN” USUSĂU 1 DIRECTOR
58 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAVEL COVACI” MACEA 1 DIRECTOR ADJUNCT
59 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TITUS POPOVICI” MIŞCA 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
60 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL IOVĂNAŞ” ŞOFRONEA 1 DIRECTOR
61 ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE 1 DIRECTOR
62 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSA 1 DIRECTOR
63 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA 1 DIRECTOR
64 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI 1 DIRECTOR
65 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA 1 DIRECTOR
66 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA 1 DIRECTOR
67 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA 1 DIRECTOR
68 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI 1 DIRECTOR
69 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE 1 DIRECTOR
70 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI 1 DIRECTOR
71 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI 1 DIRECTOR
72 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU 1 DIRECTOR
73 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA 1 DIRECTOR
74 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAILAT 1 DIRECTOR
75 ŞCOALA GIMNAZIALĂ OLARI 1 DIRECTOR
76 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULIŞ 1 DIRECTOR
77 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PEREGU MARE 1 DIRECTOR
78 ȘCOALA PRIMARĂ PEREGU MIC 1 DIRECTOR
79 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLEȘCUȚA 1 DIRECTOR
80 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU 1 DIRECTOR, 1 DIRECTOR ADJUNT
81 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE 1 DIRECTOR
82 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞEITIN 1 DIRECTOR
83 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SEMLAC 1 DIRECTOR
84 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞILINDIA 1 DIRECTOR
85 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMAND 1 DIRECTOR
86 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN SLAVICI” ȘIRIA 1 DIRECTOR ADJUNCT
87 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIPAR 1 DIRECTOR
88 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND 1 DIRECTOR
89 ŞCOALA PRIMARĂ IGNEŞTI 1 DIRECTOR
Read more
Claudia Boghicevici: „Ne îndreptăm atenţia spre POCA, un program european eficient, pentru o administraţie publică performantă”

Claudia Boghicevici, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, a participat la cel de-al cincilea eveniment de tip caravană din seria celor care promovează oportunităţile de finanţare oferite de Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).

Alături de doamna vicepreşedinte a fost prezentă Gabriela Chiriceu, director executiv al Direcţiei Porgrame de Dezvoltare şi consilieri din cadrul acestei Direcţii.  Evenimentul a avut loc la Arad, la întâlnire fiind prezenţi reprezentanţii Autorităţii de Management pentru POCA: Dragoş Dincă, Steluţa Bulăceanu, Claudia Vasilica, reprezentanţi ai primăriei municipiilor Arad, Timişoara, Deva, Petroşani, ai primăriei oraşului Vulcan, ai Consiliilor Judeţene Arad şi Hunedoara şi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

În cadrul evenimentului au fost prezentate tipurile de intervenţii ce pot fi susţinute din acest program, structura POCA 2014-2020, stadiul implementării, diversele instrumente de comunicare dedicate beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari POCA, precum şi aspecte referitoare la depunerea cererilor de finanţare şi implementarea proiectelor.

„Mă bucur că există un asemenea interes din partea Uniunii Europene, de a finanţa modernizarea administraţiei publice din România, pentru a reduce decalajul dintre ţara noastră şi principalele state ale Uniunii. POCA este un instrument prin care să creăm o astfel de administraţie publică performantă. Cele peste 550 de milioane de euro puse la dispoziţie de Uniunea Europeană trebuie să se regăsească în investiţii având ca finalitate creşterea calităţii serviciilor oferite, implicit creşterea calităţii vieţii. Prin modul de lucru, prin atragerea de fonduri europene, Judeţul Arad a demonstrat că are o administraţie publică performantă, axată pe nevoile cetăţenilor. Dar, de asemenea, ca să atingem un nivel de performanţă administrativă similar altor ţări europene, trebuie să continuăm să progresăm, să creştem calitatea serviciilor oferite”, a declarat Claudia Boghicevici, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Evenimentul face parte din seria de întâlniri organizate în cadrul proiectului „Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA”, cu scopul de a informa potențialii beneficiari ai POCA despre cum să acceseze banii europeni disponibili din acest program, asigurându-se astfel o utilizare eficientă a fondurilor alocate.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă beneficiază de o alocare financiară în valoare de 553,19 milioane euro din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020.

Mai multe tipuri de beneficiari pot obţine finanţare în cadrul acestui program: autorităţi şi institiţii publice centrale, autorităţi administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituţii de învăţământ superior acreditate şi de cercetare, Academia Română, autorităţi şi instituţii publice locale de la nivelul judeţelor şi municipiilor, autorităţi şi instituţii publice locale beneficiare ITI (Investiţii Teritoriale Integrate), instituţii din sistemul judiciar.

 

Read more
Începe Street FOOD Festival Arad cu mult gust și savoare

Street FOOD Festival ajunge pentru prima dată la Arad și promite o experiență culinară savuroasă.

În perioada 15 – 18 Iunie Piața Avram Iancu va deveni gazda celor peste 35 de vendori pregătiți să testeze simțurile gurmanzilor cu preparate din întreaga lume. Evenimentul de la Arad face parte din turneul culinar ce ajunge în acest an în 9 orașe din România: Oradea, Iași, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Brașov, Alba-Iulia, Timișoara și Bacău.

Dragi arădeni vă mulțumim că ne-ați invitat și ne bucurăm extrem de mult că am ajuns și la voi acasă. Abia aștetptăm să deschidem bucătăria stradală și să gătim cea mai frumoasă experiență pentru voi. Vă invităm în acest weekend să savurați preparatele delicioase, să vă bucurați de concerte live la scena festivalului, cinema în aer liber și activități dedicate copiilor. Mulțumim pe această cale autorităților locale și partenerilor care ne-au permis să aducem această experiență culinară în Arad și…ne vedem în perioada 15 – 18 Iunie în Piața Avram Iancu.”Nely Borza, Project Manager Street FOOD Festival

“Ne bucurăm că Aradul a fost inclus în acest turneu culinar, cu un concept unic. Am răspuns pozitiv propunerii organizatorilor identificând potențialul imens al acestui eveniment care este mai mult decât o simplă experiență culinară. Street Food înseamnă în primul rând stare de bine, Street Food înseamnă generozitate prin campania Share a Meal. Vă spunem bun venit și fie ca Street Food să devină o tradiție în Arad. Primarul Municipiului Arad, Gheorghe Falcă

Experiența Street FOOD Festival va fi savurată și alături de cel devenit ambasadorul festivalului: Chef Foa, care va pregăti rețete speciale de street-food împreună cu echipa de la Stradale și Flavours. Aceștia vor da gust evenimentului alături de zecile de bucătari prezenți și vor crea cadrul perfect în compania băuturilor răcoritoare și a deserturilor apetisante.

Lista completă cu toți vendorii prezenți la Street FOOD Festival Arad este disponibilă accesând:http://streetfoodfestival.ro/street-food-festival-arad/

Experiența de festival va fi completată și cu ajutorul unui program bine ales la scenă și cinema outdoor.

Ce filme vedem la Street FOOD Festival?

15.06.2017, ora 21:30  – No Reservations

16.06.2017, ora 21:30  – Burnt

17.06.2017, ora 21:30  – Chef

18.06.2017, ora 21:30  – Big Night

Ce muzică ascultăm la Street FOOD Festival?

15.06.2017

17:30    Soul Serenade

19:00    Amalia Gaiță

20:30    Naked

16.05.2017

17:30    NextEX

19:00    byron

20:30    Robin and the Backstabbers

17.05.2017

17:30    Pely Barna

19:00    Heion and the Echo Bits

20:30    JazzyBit

18.05.2017

17:30    Márton Hangácsi

19:00    Animo

20:30    Amoeba

În toate cele 4 zile de festival iubitorii domeniului culinar sunt invitați să profite de experiența Street FOOD Festival. Atât cei mici cât și cei mari vor avea pregătite activități special gândite astfel încât festivalul să fie pe placul tuturor. De asemenea, publicul e invitat să se implice și în campania Share a Meal, prin care se vor putea dona porții de mâncare ce vor fi duse mai departe la adăposturile pentru oamenii nevoiași.

 

Dragi gurmanzi din Arad, ne vedem în Piața Avram Iancu în perioada 15 – 18 Iunie,la Street FOOD Festival Arad.

Street Food Festival este un eveniment realizat de Agenția Why Not & Flavours, prezentat de Kaufland România, savurat cu Staropramen.

Eveniment susținut de Municipiul Arad prin Centrul Municipal de Cultura Arad, Poliția Locală Arad, Centrul Județean de Voluntariat Arad.

Read more
PSD nu își adjudecă nicio primărie la alegerile parțiale

Ieri au avut loc alegerile parțiale în două comune arădene, ambele cu primari din partea PNL.

La Almaş a câştigat candidatul ALDE, Aurel Ginu Costea, urmat la aproximativ 70 de voturi de candidatul PSD, Florin Popa. Candidatul PNL a ieşit doar pe locul trei. De precizat că Aurel Ginu Costea este viceprimarul comunei.

Prezenţa la vot în comuna Almaş a fost de 74, 84%.

Din cei 2.142 de alegători înscrişi în listele electorale permanente, la vot s-au prezentat 1.603 alegători.

În comuna  Covăsânţ, Marius Silviu Oneț- PNL, reuşeşte să câştige cu 322 de voturi , în timp ce principalul său adversar, Raul Păşcălău- fost la PDL, actualmente independent susţinut atât de către PSD cât şi de către PMP, a avut doar 105 voturi.

La Covăsînţ, prezenţa la vot a fost de 52,71%, 1.109 persoane au votat din totalul celor 2.104 înscrişi pe listele electorale.

Cele două primării au fost liberale, în urma alegerilor de anul trecut.  Foştii primarii fiind condamnaţi pentru luare de mită, pierzându-şi astfel mandatele.

Read more
Compania de Apă Arad execută lucrări de cuplare a reţelelor de apă potabilă în comuna Şiria

În cadrul Proiectului Fazarea Proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad, cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, al cărui beneficiar este Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Arad S. A., sunt planificate lucrări de cuplare a reţelelor de apă potabilă în comuna Şiria.

Lucrările sunt realizate în cadrul Contractului CL7 Reabilitare şi extindere reţele de apă şi reţele de canalizare în Ineu, Pâncota şi Şiria, constau în cuplarea reţelelor existente la conducta de apă realizată în cadrul proiectului POS „Mediu” şi se vor derula pe parcursul a mai multor zile.

Pentru acest tip de lucrări este necesară întreruperea furnizării apei potabile, astfel că, în ziua de marti 30 mai a.c., în intervalul orar 09:00 – 15:00, vor avea loc întreruperi afectând strada Avram Iancu, tronson cuprins între Calea Aradului şi strada Vlad Ţepeş.

La reluarea alimentării cu apă potabilă este posibil să apară apă tulbure la robinetele consumatorilor. Recomandăm acestora să nu folosească apa pentru consum şi uz casnic, până la limpezirea ei completă, şi să îşi asigure rezerva minimă de apă pe perioada executării lucrărilor.

Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare.

Read more
Comuna Vladimirescu este în pană de curent de peste 6 ore

O mare parte din comuna Vladimirescu este deja în beznă, de la ora 15, pe o mare parte din străzile comunei, inclusiv strada Progresului, strada principală situată pe artera drumului european.

La solicitările insistente ale locuitorilor cei de la Enel își bat joc de oameni și promit tot felul de ore pentru remediere. Dacă la ora 15 se promitea ora 19 pentru remediere, s-a ajuns acum ca la ora 21 să se promită remedierea la ora 23. Ani de zile locuitorii comunei au făcut plângeri la Enel față de calitatea serviciilor, aproape zilnic se întrerupe curentul de câteva ori, arzând multe electrocasnice, singura explicație a distribuitorului fiind transformatoarele vechi. Dar cum banii de investiții se duc pe salarii mari este normal că problema nu se va rezolva.

Evident problema este veche în această comună, s-a aflat și pe masa de lucru a edilului care nu a mișcat niciun deget, eventual doar spre a se scărpina.

Read more
CJA a semnat contractele de modernizare a drumurilor prin ADR Vest

În prezenţa domnilor Iustin Cionca, în calitate de președinte al Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, și a lui Sorin Maxim, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, s-au semnat astăzi la Consiliul Județean Arad două contracte de finanțare pentru modernizarea drumului Arad-Pâncota, reabilitarea DJ 792 C (Buteni – Pâncota) şi modernizarea drumului de la Sânpetru German până la limita cu județul Timiș.

Proiectele sunt finanțate din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, cu o valoare de peste 33 milioane de euro.

„La nivelul Consiliului Judeţean Arad, am accesat finanţări de peste 300 de milioane de euro, începând cu momentul proiectelor de preaderare, fiind unul dintre cele mai eficiente consilii judeţene din România în privinţa absorbţiei fondurilor europene.

Semnarea contractelor de astăzi este rezultatul modului în care ne urmărim priorităţile, a colaborării dintre conducerea Consiliului Judeţean Arad şi aparatul tehnic şi, nu în ultimul rând, cu Agenţia de Dezvoltare V Vest, căreia îi mulţumim pentru informaţii şi consultanţă şi pentru faptul că reprezintă unul dintre instrumentele de bază pentru dezvoltarea vestului României.

Modernizarea drumului Arad –Pâncota și reabilitarea drumului Buteni – Șilindia – Târnova – Pâncota, in valoare estimată de 30 de milioane de euro, urmărește asigurarea accesului facil spre obiective turistice din județul Arad şi creșterea siguranței în trafic și reducerea timpului de deplasare.

Al doilea proiect este modernizare drumului Sânpetru German – limită jud. Timiș in valoare estimată de 3.300.000 euro. Proiectul vizează asigurarea legăturii rutiere cu județul Timiș, care va depune un proiect complementar de modernizare a drumului județean până în localitatea Gelu”, a declarat Iustin Cionca.

Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest a felicitat echipa Consililui Judeţean Arad pentru munca depusă. „Mulţumesc şi felicit echipa Consiliului Judeţean Arad pentru efortul depus. În spate este o muncă de mare acurateţe, ceea ce ne ajută să avansăm foarte repede.  Cu cât proiectul este mai detaliat în faza de pregătire, cu atât e mai uşor în faza de implementare. Subliniez faptul că proiectele reprezintă o modernizare a drumurilor, adică se va interveni în zona de fundaţie, nu doar un covor asfaltic, ceea ce înseamnă o durată mai mare de «viaţă» a drumului”, a afirmat Sorin Maxim.

„În acest mandat, 2016-2020, ne-am fixat ca obiectiv reabilitarea a cel puţin 300 de kilometri de drumuri judeţene, din totalul de 1200. Ţinând cont de faptul că dacă ne-am baza pe sumele alocate din bugetul de stat, am reuşi să asfaltăm aproximativ 5 km, anual, strategia noastră s-a axat pe atragerea de fonduri din alte surse. Iar cel mai important instrument de lucru pentru realizarea a ceea ce ne-am propus îl reprezintă fondurile europene. Am creionat o strategie iar astăzi facem un prim-pas important. Instituţia noastră dispune de o echipă de specialişti căreia îi mulţumesc că s-a implicat şi se implică în identificarea surselor de finanţare în accesarea şi gestionarea proiectelor”, a subliniat Sergiu Bîlcea.

Read more
Ambasadorul Belarusiei în vizită la CJA

Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, a primit astăzi vizita oficială a Excelenţei Sale Andrei M. Grinkevich, ambasadorul Republicii Belarus în România.

Preşedintele Consiliului Judeţean a prezentat oficialului din Belarus punctele forte ale judeţului şi proiectele Aradului pentru atragerea de fonduri europene. Discuţiile s-au axat pe domenii precum agricultură, economie, infrastructură, sănătate şi educaţie.

„Aradul este un judeţ dinamic, care oferă multiple oportunităţi de investiţie atractive pentru investitorii străini. Încurajăm astfel de legături, care se pot materializa într-un avantaj reciproc în mai multe domenii: economic, cultural, turistic”, a afirmat Iustin Cionca.

Ambasadorul Republicii Belarus în România a subliniat potenţialul pe care îl are judeţul nostru. „Aradul este un judeţ foarte frumos. Am venit cu mare plăcere aici şi mă bucur că am găsit puncte comune interesante. Sunt convins că vom putea găsi direcţii de colaborare. S-au conturat deja câteva posibilităţi de cooperare concrete”, a afirmat Excelenţa Sa Andrei M. Grinkevich.

Read more