News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani şi cu echipa SC Europrojects Experts Group SRL derulează, în perioada octombrie 2010 – martie 2013, proiectul „Şcoala românească – mediu incluziv”. Proiectul are un buget total de 14.488.861,80 lei.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ adecvat şi de calitate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) integraţi în şcolile de masă, prin intermediul dezvoltării profesionale a personalului didactic din aceste unităţi.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

1.Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi abilitarea lor cu competenţele necesare pentru a construi o ofertă educaţională modernă şi diversificată, centrată pe nevoile specifice de dezvoltare şi care să corespundă standardelor actuale de calitate;

2.Crearea de resurse educaţionale în vederea diversificării cunoştinţelor şi practicilor privind implementarea strategiilor educaţionale incluzive moderne, a unor metode eficiente, individualizate de predare şi de evaluare continuă a cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor cu CES pentru promovarea de valori comportamentale şi reducerea discriminării în şcoală şi comunitate;

3.Stabilirea unei echipe de formatori experimentaţi în scopul creşterii calităţii actului educaţional, al dezvoltării unui mediu şi a unor practici incluzive în şcoli în scopul integrării copiilor/elevilor cu CES.

Mai citeste si:  ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIPERTENSIUNII – 2012

Proiectul promovează accesul elevilor/tinerilor cu CES, fără nici un fel de discriminare, la un învăţământ de calitate în care se utilizează strategii didactice diferenţiate în funcţie de nevoile specifice ale acestora.

Metodele şi practicile pe care proiectul le propune încurajează trecerea de la paradigma „învăţământului pentru toţi”, la cea a „învăţământului pentru fiecare”.

Activităţile principale ale proiectului:

  • dezvoltarea şi implementarea unei aplicaţii software destinate îmbunătăţirii formării cadrelor didactice – mediu colaborativ virtual – “Portalul şcolii integratoare” ;
  • implementarea programului de dezvoltare profesională prin derularea sesiunilor de formare, evaluarea şi certificarea cursanţilor prin: sesiune de formare directă; sesiune de formare asistată la distanţă; sesiune de follow-up pentru discutarea modalităţii de aplicare la clasă a cunoştinţelor, aspectelor şi abilităţilor deprinse;
  • realizarea studiului privind „Aspecte particulare ale programelor de dezvoltare profesională a personalului din şcolile de masă care integrează copii cu CES” , care va valida tipul de formare propusă prin proiect

Proiectul contribuie totodată la promovarea obiectivelor vizând inovarea şi TIC, în primul rând prin includerea în cadrul modulelor de formare a unui modul obligatoriu privind „Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare în clasele cuprinzând elevi cu cerinţe educaţionale speciale”. Proiectul îşi propune să familiarizeze cadrele didactice, consilierii, asistenţii educaţionali, directorii etc. din şcoli cu folosirea mijloacelor TIC în cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare în clasele cuprinzând elevi cu cerinţe educaţionale speciale, un nivel superior deprinderii de simple abilităţi de operare cu aceste echipamente.

Mai citeste si:  Florin Farcaşiu, primarul comunei Tîrnova: „Teoria cu discriminarea este falsă”

Formarea va fi organizată în 3 etape de intervenţie:

1.sesiune de formare directă: va cuprinde prezentarea ofertei de formare; stabilirea ţintelor de dezvoltare profesională pentru participanţi; formare directă bazată pe îmbinarea teoriei cu practicile educaţionale (în baza modulelor elaborate), pe interactivitate, pe încurajarea reflecţiei asupra practicii curente şi promovarea la nivelul întregii şcoli a unei viziuni comune asupra integrării elevilor cu CES;

2.sesiune de formare asistată la distanţă: lucru individual şi în echipă, prin experimentarea ideilor si practicilor discutate, aplicarea cunoştinţelor, aspectelor şi abilităţilor deprinse de participanţi pe parcursul primei etape;

3.sesiune de follow-up pentru discutarea modalităţii de aplicare la clasă a cunoştinţelor, aspectelor şi abilităţilor deprinse; evaluarea şi certificarea participanţilor.

La finalizarea proiectului, cadrele didactice formate vor beneficia de creditele oferite prin programul de formare, îşi vor îmbunătăţi competenţele în vederea dezvoltării carierei şi vor beneficia de un portal-resursă funcţional pentru schimbul de bune practici şi obţinerea de informaţii noi în domeniul educaţiei incluzive.

Mai citeste si:  Noul Cod Fiscal aduce marirea taxelor pentru cei care au firme private în locuință. Primăria Arad așteaptă depunerea evaluărilor până la 31 martie

Proiectul contribuie direct la realizarea obiectivelor europene prin dezvoltarea şi implementarea unui program de formare continuă a resurselor umane din educaţie, în conformitate cu principiile unei educaţii incluzive şi conţinând atât metode educaţionale noi, interactive, de predare-învăţare centrate pe elev, mijloace eficiente de cunoaştere şi evaluare a elevilor cu CES şi a climatului social şi de familie în care aceştia se dezvoltă, precum şi instrumente noi de stimulare a interesului pentru educaţia incluzivă şi pentru integrarea socială a copiilor cu CES dar şi mijloace şi metode noi de dezvoltare profesională care să mărească şansele acestora pe piaţa muncii şi dezvoltarea carierei acestora.

Proiectul urmăreşte să genereze efecte pe termen lung prin provocarea unor schimbări conceptuale şi practice în procesul de predare-învăţare, contribuind în acest fel la dezvoltarea unei oferte educaţional în acord cu standardele europene de eliminare a excluderii sociale şi a discriminării.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.