News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă, în 2015, toate râurile, lacurile, şi zonele costiere ale Europei trebuie să atingă “starea ecologică bună”.

De aceea, un rol important în implementarea Directivei  Cadru pentru Apă, îl au toţi cetăţenii, ea adresându-se atât specialiştilor, cât şi publicului larg, care trebuie să fie informat şi implicat în cunoaşterea şi implementarea planurilor de management pentru bazinele hidrografice ale principalelor cursuri de apă. Comitetul de Bazin încurajează participarea tuturor factorilor implicaţi în luarea deciziilor din domeniul apelor, implementarea şi adaptarea politicilor naţionale la legislaţia europeană.

În conformitate cu acţiunile incluse în Programul de activitate al Comitetului de Bazin pe anul 2010,  la sediul Administraţiei Bazinale de Apă  (ABA) Mureş Tg.Mureş, în data de 27 septembrie a.c.  a avut loc   Şedinţa de informare-consultare publică, având ca temă: Măsuri de prevenire şi înlăturare a poluării apelor cu substanţe organice provenite din evacuările aglomerărilor umane şi a poluării apelor cu nitraţi din surse agricole.

 Agenda de lucru  a cuprins următoarele subiecte:

  • Rolul Comitetului de Bazin în procesul de informare, consultare, conştientizare şi participare a publicului la luarea deciziilor privind protecţia şi conservarea resurselor de apă;
  • Planul de măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea poluării apelor cu substanţe organice provenite din evacuările aglomerărilor umane şi a poluării apelor cu nitraţi din surse agricole;
  • Stadiul implementării  Proiectului „Controlul Poluării în Agricultură” in bazinul hidrografic Mureş;
  • Luări de cuvânt, expuneri de idei ale membrilor Grupului de lucru pentru implementarea Directivei nitraţi care să evidenţieze modalităţile de punere în practică a măsurilor, progresele realizate în limitarea practică a riscurilor de poluare cu azot a apelor  în bazinul hidrografic Mureş;

·Sectoare de râu din bazinul hidrografic Mureş, afectate de poluarea cu substanţe organice provenite din evacuările marilor aglomerări umane. Aspecte instituţionale şi practice ale implementării Directivei privind epurarea apelor uzate urbane -91/271/EEC;

  • Diseminarea informaţiilor privind sursele de finanţare utilizate in scopul realizării programelor de dezvoltare in domeniul gospodăririi apelor;

 Acţiunile organizate cu acest prilej, pun un accent deosebit pe conştientizarea şi participarea publicului pentru prevenirea, protecţia şi înlăturarea poluării resurselor de apă cu nitraţi din surse agricole sau substanţe organice provenite de la evacuările aglomerărilor umane. Scopul principal al acestei  acţiuni, este acela de a implica toate părţile interesate în acest proces.

 La această activitate, au participat membrii Comitetului de Bazin Mureş, membrii Grupului de lucru pentru implementarea Directivei nitraţi, reprezentanţii ai administratiei publice judeţene şi locale, ONG-uri de mediu, operatori regionali de apă-canal, specialişti din cadrul ABA Mureş.

Read more