News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share


Raportările contabile la 30 iunie 2011 (aferente semestr. I ) se depun de către persoanele juridice la organul fiscal competent până la data de 16 august 2011.
Raportările contabile, compuse din:
– Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – formular cod 10
– Contul de profit şi pierdere – formular cod 20
– Date informative – formular cod 30,
se depun de către operatorii economici în format electronic, pe dischetă, însotite de formularele listate cu ajutorul programului de asistentă, în două exemplare (din care unul pentru societate) semnate şi stampilate de persoanele în drept conform legii, împreună cu următoarele anexe: copia codului unic de înregistrare, copia balanţei de verificare a conturilor sintetice la 30.06.2011(opţional) şi raportul administratorilor privind activitatea pe semestrul I. 2011 (opţional).
Excepţii :
Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, NU MAI DEPUN la unităţile teritoriale ale M.F.P raportări contabile în cursul exerciţiului financiar. Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de BNR valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent( 35.000 euro x 4,2848 lei/euro= 149.968 lei).
Nu întocmesc raportare contabilă la 30.06.2011 nici entităţile nou înfiinţate în cursul anului 2011.
Persoanele juridice/operatorii economici care nu au desfăsurat activitate de la data înfiinţării până la sfârsitul perioadei de raportare (30.06.2011) ; cei care în tot semestrul I 2011 s-au aflat în inactivitate temporară, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc Raportare contabilă la 30 iunie 2011, nemaifiind obligaţi să depună DECLARATIE pe proprie răspundere în acest sens.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.