News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Casa Judeteana de Pensii Arad distribuie biletele de tratament pentru pensionari Casa Judeteana de Pensii Arad distribuie biletele de tratament pentru pensionari
Please follow and like us:
Pin Share

Pentru anul 2015, Casei Judeţene de Pensii Arad i-au fost repartizate până în prezent un număr de 2530 bilete de tratament numai în staţiunile în care CNPP are baze proprii de tratament, împărţite în 19 serii, în perioada 16.02.2013 – 03.12.2015. (ultima serie având începerea sejurului în data de 03.12.2015.
Cele mai multe bilete de tratament s-au primit în staţiunile din judeţul Arad şi împrejurimi:

 

  • Moneasa – TBRCM Codru Moma -1.714 locuri
  • 1 Mai – TBRCM Hotel CERES – 399 locuri
  • Buziaş – TBRCM Hotel SILVANA – 94 locuri
  • Geoagiu – TBRCM Hotel CERES – 211 locuri

Durata unei sejur este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.
Biletele de tratament balnear se vor repartiza pe baza criteriilor stabilite de CNPP Bucureşti prin Ordinul Preşedintelui din 09.02.2015
În acest sens, prin Casa Judeteana de Pensii Arad se vor repartiza bilete de tratament pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public de pensii precum şi beneficiarilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear gratuit si  care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Arad.

Cererile se completează numai pe formularul aprobat de CNPP şi pot fi transmise prin posta , fax, e-mail sau se pot depune la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad.     In vederea repartizării, la cerere se va anexa numai copia actului de identitate, urmând ca celelalte documente sa fie depuse la momentul primirii biletului.
Cererea poate fi depusa cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita biletul, prin cerere solicitantul putând opta pentru cel mult 3 staţiuni.
Biletele pe serii vor fi repartizate prin aplicaţia informatica pusa la dispoziţie de CNPP Bucureşti în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de fiecare solicitant în baza unor criterii specifice de acordare stabilite pentru fiecare tip de asigurat, în funcţie de opţiunea făcuta de solicitant şi de ordinea menţionata pe cerere.
Criteriile de repartizare vor avea în vedere:

  • daca solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în sezon (perioada 15 mai – 31 august a fiecărui an) sau extrasezon ( celelalte perioade ale anului);
  • categoria de pensie ( pensie invaliditate, pensie limita de vârsta, pensie de urmaş, etc.);
  • cuantumul total brut al drepturilor de pensiei, nivelul câştigului brut lunar al asiguratului;
  • cuantumul pensiei, indemnizaţiei şi prestaţiei pentru beneficiarii de bilete gratuite în baza unor legi speciale;
  • gradul de handicap, etc.

Listele cu cererile aprobate vor fi afişate la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe pagina de internet a Casei Judeţene de Pensii Arad cu cel puţin 14 de zile anterioare primei zile de începere a fiecărei serii.
Totodată, Casa Judeteana de Pensii Arad va comunica beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, date privind biletul repartizat, data la care au fost programaţi pentru ridicarea biletului, precum şi celelalte documente pe care mai trebuie sa le prezinte  ( recomandare medicala original şi copie, adeverinţe câştig brut, adeverinţe şcolare, etc.).
Înştiinţarea se va face prin posta, fax, e-mail, telefonic, în funcţie de opţiunea trecuta pe cerere.
În situaţia în care persoana căreia i-a fost aprobata cererea nu s-a prezentat la Casa Judeteana de Pensii Arad pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat în prealabil despre acest fapt cel puţin cu 10 zile înainte de începerea seriei, Casa Judeteana de Pensii Arad va considera biletul disponibil, repartizându-l altui solicitant.
Biletele de tratament se eliberează titularului, sotului în baza actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie, persoanelor îndreptăţite sa însoţească pensionarii de invaliditate gradul I, persoanele cu handicap sau copiii minori beneficiari ai pensiei de urmaş sau în cazuri excepţionale mandatarilor împuterniciţi de titular pe baza unei procuri autentificate.

În 2015, sotii sau sotiile pensionarilor sau asiguraţilor care nu au calitatea de asiguraţi ai sistemului public de pensii ( pensionar sau salariat ) nu  pot beneficia de bilet de tratament în calitate de însoţitor al titularului.
De asemenea copiii minori ai pensionarului sau asiguratului nu mai beneficiază de bilet de tratament în calitate de însoţitor.

Biletele de tratament se eliberează gratuit sau cu suportarea unei contribuţii individuale.
Biletele gratuite vor fi împărţite pe serii şi staţiuni proporţional cu numărul total de bilete repartizate pe fiecare serie şi vor fi repartizate după aceleaşi criterii enumerate mai sus, pensionarilor de invaliditate în baza programului de recuperare stabilit de medicul expert de asigurări sociale, veteranilor de război, salariaţilor care lucrează în zona I şi II de expunere la radiaţii, beneficiarilor de indemnizaţii în baza D.L. nr. 118/1990, O.U.G. 214/1999, Legii nr. 189/2000, precum şi persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de indemnizaţie conform Legii nr. 448/2006, etc.
În situaţia în care numărul de locuri repartizate gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata contribuţiei individuale numai cu acceptul scris al solicitantului şi doar daca acesta are şi calitatea de asigurat (pensionar sau salariat).

În cazul pensionarilor, contribuţia individuala la plata biletului de tratament este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensii, inclusiv din pensia bruta acordata de casele de pensii sectoriale şi/sau câştigul brut de natura salariala (ÎN CAZUL în CARE PENSIONARUL LUCREAZĂ) din luna anterioara celei în care se face repartiţia biletului. In cazul în care contribuţia individuala depăşeşte preţul integral al biletului, persoana îndreptăţita plăteşte preţul integral al acestuia.
În cazul asiguraţilor, contribuţia individuala la plata biletului este de 50% din preţul biletului de tratament daca câştigul brut înregistrat în declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului şi evidenta nominala a persoanelor asigurate din luna anterioara celei în care se face repartiţia este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale (în 2015 – 2.415 lei). In cazul în care venitul individual este mai mare, se plăteşte preţul integral. Preţul integral variază între 1.388 -1.452 lei, în funcţie de categoria unităţii de tratament.
În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiaşi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contribuţii sau gratuit.
Dupa încheierea contractelor cu unitatile de profil, Casa Nationala de Pensii Publice va repartiza bilete de tratament şi în alte statiuni sau unitati de tratament. Acestea vor fi comunicate ulterior caselor de pensii judetene.
Criteriile de eliberare a biletelor de tratament sunt publicate pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe cel al CNPP Bucureşti.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2, la telefon 0257 281 345, interior 102.
Cererile se pot depune prin posta la adresa de mai sus, prin fax la nr. 0257 214 061, e-mail: [email protected].

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *