News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Declaratiile fiscale se depun on-line

Economie 28 octombrie 2010 admin 0

atunci titularul certificatului digital va prezenta documentul respectiv1 autentificat de notarul public. Autentificarea este necesară doar în situaţia în care titularul certificatului digital nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat. Dacă acea1 având termen scadent de depunere data de 25 noiembrie 20101 contribuabilii mari şi mijlocii1 D.G.F.P. a jud. Arad informează că1 definiţi conform reglementărilor în vigoare1 din care rezultă dreptul titularului certificatului digital calificat de semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil1 documentele enumerate anterior se depun de titularul certificatului calificat1 în original şi copie.Pentru contribuabilii marii şi mijlocii1 în original şi în copie;• document de împuternicire1 începând cu obligaţiile declarative aferente lunii octombrie1 la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro1 la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. D.G.F.P. a jud. Arad încurajează persoanele care nu se încadrează în categoria contribuabililor mari s1 pentru fiecare contribuabil reprezentat1 precum şi de sediile secundare ale acestora1 prin intermediul Sistemului Electronic Naţional.Declaraţiile menţionate se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro.Documentele trebuie semnate prin utilizarea certificatului calificat emis d1 secţiunea Declaraţii electronice/înregistrare certificate digitale. Contribuabilii marii şi mijlocii care doresc înregistrarea ca utilizatori ai acestui serviciu trebuie să depună următoarele document1 secţiunea Declaraţii electronice/înregistrare certificate digitale. Contribuabilii marii şi mijlocii care doresc înregistrarea ca utilizatori ai acestui serviciu trebuie să depună următoarele document1 vor depune declaraţiile fiscale numai electronic1
Please follow and like us:
Pin Share

D.G.F.P. a jud. Arad informează că, începând cu obligaţiile declarative aferente lunii octombrie, având termen scadent de depunere data de 25 noiembrie 2010, contribuabilii mari şi mijlocii, definiţi conform reglementărilor în vigoare, precum şi de sediile secundare ale acestora, vor depune declaraţiile fiscale numai electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional.

Declaraţiile menţionate se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro.

Documentele trebuie semnate prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Precizăm că se poate folosi acelaşi certificat digital pentru a semna declaraţiile fiscale a mai multor contribuabili.

Titularii certificatelor calificate se vor înregistra conform Instrucţiunilor de utilizare a serviciului depunere declaraţii on-line publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală., la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro, secţiunea Declaraţii electronice/înregistrare certificate digitale.

Contribuabilii marii şi mijlocii care doresc înregistrarea ca utilizatori ai acestui serviciu trebuie să depună următoarele documente:

  • formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital”;
  • documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
  • document de împuternicire, din care rezultă dreptul titularului certificatului digital calificat de semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil, autentificat de notarul public. Autentificarea este necesară doar în situaţia în care titularul certificatului digital nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat. Dacă această calitate există, atunci titularul certificatului digital va prezenta documentul respectiv, în original şi copie.

Pentru contribuabilii marii şi mijlocii, documentele enumerate anterior se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

D.G.F.P. a jud. Arad încurajează persoanele care nu se încadrează în categoria contribuabililor mari sau mijlocii să utilizeze mijlocul electronic de depunere a declaraţiilor fiscale ca metodă alternativă de declarare.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *