News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR ŞI PERSOANELOR FIZICE CARE DEŢIN CARNETE DE MUNCĂ, EXCLUSIV PENSIONARII

Economie 2 noiembrie 2010 admin 0

aşa cum a fost modificată şi completată1 camera 311 compartimentul CREDI1 cu modificările şi completările ulterioare1 din care să rezulte codul numeric personal. Rugăm persoanele fizice şi angajatorii care deţin carnete de muncă să le predea la Casa Judeţeană de Pensii Arad pentru operaţiunea de scanare.Persoanele fi1 din Legea nr. 19/20001 etapă care urmează după activitatea de preluare din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii1 fiecare cutie va conţine câte 50 de carnete de muncă. Programul informatic necesar elaborării proceselor verbale de predare/primire şi generării fişierelor informatice aferente pentru angajatori este1 iar angajatorii urmează să predea carnetele de muncă în cutii1 în cazul persoanelor fizice1 în cazul persoanelor juridice.Informaţii suplimentare cu privire la predarea carnetelor de muncă se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad1 În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1768/20051 în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6)1 începută în anul 2006.Carnetele de muncă puse la dispoziţie casei teritoriale de pensii trebuie să fie completate cu toate înscrierile până la data de 1 aprilie 2001 şi să fie certificate de autorităţ1 la Casa Judeţeană de Pensii Arad se desfăşoară activitatea de creare a unei arhive electronice prin scanarea carnetelor de muncă1 nr. 2A2 potrivit legii.Carnetele de muncă vor fi însoţite de copia actului de identitate al titularului1 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale1 sau la tel. 02572813451 şi de la 1.500 la 5.000 lei1 str. Voluntarilor2
Please follow and like us:
Pin Share

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1768/2005, aşa cum a fost modificată şi completată, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6), din Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, la Casa Judeţeană de Pensii Arad se desfăşoară activitatea de creare a unei arhive electronice prin scanarea carnetelor de muncă, (etapa a II a), etapă care urmează după activitatea de preluare din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001, (etapa a I a), începută în anul 2006.

Carnetele de muncă puse la dispoziţie casei teritoriale de pensii trebuie să fie completate cu toate înscrierile până la data de 1 aprilie 2001 şi să fie certificate de autorităţile abilitate, potrivit legii.

Carnetele de muncă vor fi însoţite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte codul numeric personal.

Rugăm persoanele fizice şi angajatorii care deţin carnete de muncă să le predea la Casa Judeţeană de Pensii Arad pentru operaţiunea de scanare.

Persoanele fizice vor preda individual carnetul de muncă pe bază de proces verbal, iar angajatorii urmează să predea carnetele de muncă în cutii, fiecare cutie va conţine câte 50 de carnete de muncă.

Programul informatic necesar elaborării proceselor verbale de predare/primire şi generării fişierelor informatice aferente pentru angajatori este disponibil pe site-ul www.cjpensiiarad.ro.

Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice şi juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de muncă este 30 noiembrie 2010.

Refuzul de a preda carnetele de muncă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 600 lei, în cazul persoanelor fizice, şi de la 1.500 la 5.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

Informaţii suplimentare cu privire la predarea carnetelor de muncă se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera 31, compartimentul CREDI, sau la tel. 0257281345, 0257281320 int. 123.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *