News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR

Economie 7 octombrie 2010 admin 0

Please follow and like us:
Pin Share

Pentru a oferi posibilitatea raportării asiguraţilor care realizează venituri profesionale aşa cum sunt definite de OUG 58/2010 2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar fiscale,  modificată prin OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin (1) pct. 2 subpct 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.  571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar fiscale,  pentru veniturile plătite începând cu data de  10 Septembrie 2010, Casa Naţională de Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a emis versiunea de program 10.03.

Noua versiune de program pentru angajatori poate fi descărcată de pe site-urile de internet www.cnpas.org, www.cjpensiiarad.ro, sau poate fi primită de la sediul nostru din Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, pe 7 dischete, sau pe un CD.

Acestă versiune este necesar a fi descărcată numai de angajatorii cărora le sunt aplicabile prevederile OUG 58/2010, modificată prin OUG 82/2010.

Reamintim pe acestă cale că declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se va întocmi pe suport electronic şi va fi depusă la Casa Judeţeană de Pensii Arad odată cu declaraţia nominală pe suport de hârtie, anexa 1.1 şi anexa 1.2, listată la calculator, semnată şi ştampilată.

Declaraţia nominală se depune lunar la Casa Teritorială de Pensii în a cărei rază îşi are sediul angajatorul, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.

Nedepunerea în termen a declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata catre bugetul asigurărilor sociale de stat constituie contravenţie în conformitate  cu prevederile art. 148, litera a, din Legea nr. 19/2000 aşa cum a fost modificată şi completată şi se sancţionează cu amendă de la 1500–5000 lei, conform art. 149 lit. b, din aceeaşi lege.

Declaraţiile trimise prin poştă nu se iau în considerare. (comunicat)

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *