News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Centrul judeţean A.P.I.A. Arad aminteşte potenţialilor beneficiari, precum şi publicului interesat, că pot depune, până la 31 august 2011, cererea de plată aferentă anului 2011, în cadrul “Schemei de plată a ajutorului specific pentru producătorii de lapte de vacă din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la Centrul Judeţean APIA din Arad str. Fraţii Neumann, nr.10, sau la Centrul local Gurahonţ .

Condiţiile de acordare sunt:

deţinerea unui efectiv cuprins între 2 şi 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploataţie (vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din categoria bovine care a fătat cel puţin o dată până la data depunerii cererii, viţelul fiind identificat şi înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE);

– beneficiarul care solicită ajutorul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte, cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;

înscrierea în Registrul Naţional al Exploataţiilor a efectivului de vaci de lapte deţinut în exploataţie;

menţinerea în exploataţie a efectivului de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual, până la data efectuării plăţii;

permiterea efectuării controalelor potrivit legii, efectuate de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens;

situarea sediului exploataţiei în zonele defavorizate din judeţul Arad în comunele : Archiş, Brazii,Chisindia,Dezna, Hălmagiu, Hălmăgel, Moneasa, Vârfurile;

comunicarea în scris, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei, a oricărei modificări a informaţiilor declarate în cererea de plată, apărută între data depunerii şi data finalizării controlului la faţa locului.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate mai sus menţionate poate atrage, după caz, reducerea / excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi / sancţiuni multianuale.

Documentele justificative care se ataşează la cerere sunt:

– copie a Certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului / a Certificatului de înregistrare fiscală / carte de identitate, după caz;

– copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA (pentru conformitate se va prezenta şi originalul paşaportului);

– copie document coordonate bancare ( adeverinţă cont bancar, extras de cont, etc.)

Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 250 euro/cap de vacă şi se calculează după finalizarea verificărilor, prin raportarea numărului de animale eligibile la plafonul de 22.447.205 euro aferent acestei scheme de plată.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *