News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Primele hotarari definitive pe timbrul de mediu in 2016 datorita deciziei CJUE Primele hotarari definitive pe timbrul de mediu in 2016 datorita deciziei CJUE
Please follow and like us:
Pin Share
Pana la publicarea deciziei CJUE din noiembrie 2015 dosarele de
evitare/recuperare timbru de mediu aveau o practica neunitara la
instantele din Romania.

Ce spune Curtea
CJUE s-a pronunat în urma unei solicitări trimise de Curtea de Apel Braşov privind articolul 110 TFUE – Taxă percepută de un stat membru asupra autovehiculelor cu   ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate –  Neutralitate între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și     autovehiculele similare disponibile pe piața națională. În această direcţie, la CA Braşov se judeca un recurs formulat de Mihai Manea, care pierduse pe fond o acţiune introdusă împotriva Prefecturii Brașov – Serviciul public comunitar regim de permise
de conducere și înmatriculare a vehiculelor pentru recuperarea timbrului de mediu.
Avocatul general al Curţii a fost Maciej Szpunar, iar partea a fost reprezentată de avocatul R. Cătălin. "Deși precizează că, potrivit propriei jurisprudențe, Legea nr. 9/2012 este compatibilă cu articolul 110 TFUE, Curtea de Apel Braşov arată că o  altă curte de apel din România a pronunțat o hotărâre în sens contrar și că, în   consecință, se impune o decizie preliminară a Curții pentru a se asigura aplicarea uniformă a dreptului Uniunii. În aceste condiții, Curtea de Apel Braşov a hotărât să
suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
"1) Având în vedere dispozițiile Legii nr. 9/2012 și obiectul taxei prevăzute de  această lege, este necesar să se considere că articolul 110 din TFUE trebuie    interpretat în sensul că se opune ca un stat membru UE să instituie o taxă pentru  emisii poluante aplicabilă tuturor autovehiculelor externe la înmatricularea în   statul respectiv, taxă care se aplică și la transferul dreptului de proprietate   asupra autovehiculelor interne exceptând cazul în care o astfel de taxă sau una   similară a fost deja plătită?
2) Având în vedere dispozițiile Legii nr. 9/2012 și obiectul taxei prevăzute de   această lege, este necesar să se considere că articolul 110 din TFUE trebuie    interpretat în sensul că se opune ca un stat membru UE să instituie o taxă pentru  emisii poluante aplicabilă tuturor autovehiculelor externe la înmatricularea în   statul respectiv, taxă care se plătește pentru autovehiculele interne doar la    transferul dreptului de proprietate asupra unui astfel de autovehicul, cu rezultatul că un autovehicul extern nu poate fi folosit fără plata taxei, în timp ce un    autovehicul intern poate fi folosit nelimitat în timp fără plata taxei până la   momentul și dacă se realizează un transfer al dreptului de proprietate asupra
autovehiculului respectiv?"
Prin intermediul întrebărilor formulate, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 110 TFUE trebuie  interpretat în sensul că se opune, pe de o parte, ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia   primei lor înmatriculări în acest stat membru și autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în statul menționat a    dreptului de proprietate asupra acestora și, pe de altă parte, ca statul membru
respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită o taxă în vigoare anterior.
Trebuie amintit că articolul 110 TFUE are drept obiectiv asigurarea liberei     circulații a mărfurilor între statele membre în condiții normale de concurență. El vizează eliminarea oricărei forme de protecție care poate decurge din aplicarea unor impozite interne, în special a celor care sunt discriminatorii față de produse care provin din alte state membre.
În acest sens, primul paragraf al articolului 110 TFUE interzice fiecărui stat   membru să aplice produselor celorlalte state membre impozite interne mai mari decât cele care se aplică produselor naționale similare. Această dispoziție a tratatului vizează garantarea neutralității impozitelor interne față de concurența dintre   produsele care se află deja pe piața internă și produsele importate. ...
Pe de altă parte, astfel cum Curtea a statuat în repetate rânduri, valoarea taxei  percepute cu ocazia înmatriculării unui autovehicul se încorporează în valoarea   acestui autovehicul.
Atunci când un autovehicul înmatriculat cu plata unei taxe într un stat membru este, ulterior, vândut ca autovehicul rulat în acest stat membru, valoarea sa de piață  include valoarea reziduală a taxei de înmatriculare.
Dacă valoarea taxei de înmatriculare aplicate unui autovehicul rulat importat de  același tip și având aceleași caracteristici și aceeași uzură depășește valoarea  reziduală menționată, se încalcă articolul 110 TFUE.
Astfel, această diferență de sarcină fiscală riscă să favorizeze vânzarea de    autovehicule rulate naționale și să descurajeze astfel importul de autovehicule   similare.
Or, întrucât valoarea taxei percepute cu ocazia înmatriculării autovehiculelor   rulate naționale trebuie, în speță, să fie restituită cu dobândă, astfel încât să  fie restabilită situația existentă anterior perceperii sumei menționate, aceasta  trebuie considerată, astfel cum a subliniat avocatul general, ca nemaifiind     încorporată în valoarea de piață a acestor autovehicule.
În consecință, valoarea reziduală a taxei respective, care se regăsește în
valoarea autovehiculelor rulate naționale înmatriculate între 1 ianuarie 2007 și 1 ianuarie 2013, este egală cu zero și este, așadar, în mod necesar inferioară taxei de înmatriculare aplicate unui autovehicul rulat importat de același tip, având   aceleași caracteristici și aceeași uzură.
Astfel cum reiese din jurisprudența citată la punctul precedent, o asemenea situație este incompatibilă cu articolul 110 TFUE. ...
Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară:
Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul:
– că nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se   aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru și autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu   ocazia primei transcrieri în același stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă,
– că se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii".

Hotararile CJUE sunt obligatorii pentru instantele din Romania.
Deci,practica ar trebui sa fie in 2016 unitara ,in sensul constatarii caracterului ilicit al acesteia.
Deja pe data de 12.01.2016 au fost definitivate 3 dosare pe recuperare
timbru de mediu (2) si unul pe evitare(neplata) timbru de mediu.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *