News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

newsarad

Reprezentanţii Prefecturii Arad au decis să prelungească suspendarea examinărilor la proba practică pentru obţinerea permisului de conducere până pe data de 17 februarie. Măsura prelungirii suspendării a fost luată ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile.

Read more

newsarad stiri arad

Instituţia Prefectului-judeţul Arad informează că, în conformitate cu prevederile legale, organizaţiile neguvernamentale pot delega observatori pe lângă Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor, comisiile judeţene, orăşeneşti şi comunale pe toată durata recensământului.

Delegarea observatorilor se face conform Programului privind desfăşurarea acţiunilor şi lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensământului populaţiei şi al locuinţelor. Acreditarea observatorilor va fi aprobată de către primar, în calitate de preşedinte al comisiei locale de recensământ. „Observatorii trebuie să respecte prevederile legale şi instrucţiunile privind păstrarea caracterului confidenţial al datelor. Termenul limită de depunere a cererilor de către organizaţiile neguvernamentale este 14 octombrie”, a declarat prefectul Călin Bibarţ.

Read more

pasapoarte

Prefectura Arad, prin Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor, va pune în funcţiune în oraşul Lipova staţia mobilă de preluare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice.

“Staţia mobilă de preluare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice are ca scop facilitarea accesului cetăţenilor la serviciile oferite prin diminuare timpului de aşteptare. Staţia mobilă pe care o avem în dotare se va deplasa săptămânal, conform unui grafic ce sa va stabili cu primăriile din judeţ, în funcţie de solicitări. Scopul nostru este de a veni mai aproape de cetăţean, astfel încât acesta să nu mai fie obligat să vină până în municipiul Arad. Precizăm că, Aradul este al doilea judeţ din ţară unde a devenit funcţional acest sistem de staţie mobilă”, susţine Călin Bibarţ, prefectul judeţului Arad.

Staţia mobilă va deveni operativă de vineri, 29 iulie, de la ora 14, cetăţenii din zona Lipovei fiind aşteptaţi la Primăria oraşului Lipova, pentru a depune cereri pentru eliberarea de paşapoarte simple electronice, urmând ca în două săptămâni să revină pentru a-l ridica.

Documentele necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:

a) în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani :

-cartea/buletinul/cartea provizorie de identitate, în original ;

-paşaportul anterior, dacă titularul a mai posedat paşaport ;

-chitanţele CEC Bank reprezentând contravaloarea pasaportului simplu electronic si a taxei consulare;

b) cazul minorilor care nu au împlinit varsta de 14 ani

– certificat de naştere al minorului, în original;

– document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

– hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, numai pentru cererile formulate de parintele caruia i-a fost incredintat minorul sau de reprezentatul legal, ori de catre persoana împuternicită de către acestia;

– act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor;

– procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, în cazul în care este prezent la ghişeu numai unul dintre părinţi;

– procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită de către ambii parinţi;

– chitanţele reprezentând contravaloarea paşaportului simplu electronic – 276 lei;

– paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

c) în cazul minorilor cu vârsta între 14-18 ani:

-cartea/cartea provizorie de identitate, in original;

-certficatul de nastere al minorului, in original;

-document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

-hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;

-act de deces al părintelui decedat;

– procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, în cazul în care este prezent la ghişeu numai unul dintre părinţi;

– chitanţele reprezentând contravaloarea paşaportului simplu electronic şi a taxei consulare – 276 lei;

– paşaportul anterior al minorului, daca acesta există;

 

Read more