News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

APIA comunica

Economie 3 mai 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Arad informează că sumele cuvenite cu titlu de sprijin financiar pentru componenta Schema de Plată Unică pe Suprafaţă şi Plăţi Naţionale Directe Complementare ce se acordă pentru suprafaţa de teren utilizată aferent Campaniei de depunere a cererilor 2009, pentru zonele care au fost eşantionate la control prin teledetecţie, respectiv comunele: Şicula, Bocsig, Şepreuş, Apateu, Cermei, Ineu, Seleuş, Craiva, Beliu, Şilindia şi Dezna, nu au fost până în prezent autorizate la plată întrucât sunt aşteptate rezultatele finale ale controalelor prin teledetecţie, controale efectuate de firma contractoare S.C. Gauss S.R.L.

Urmare primirii rapoartelor finale de teledetecţie în cel mai scurt termen vom proceda la autorizarea la plată şi a acestor suprafeţe, bine înţeles, sub rezerva unui raport de control pozitiv, plăţile urmând a se finaliza până la data de 30.06.2010 astfel cum prevăd reglementările C.E.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă producătorii de lapte că pot solicita, până la data de 14 mai 2010, sprijin financiar destinat deţinătorilor de cotă care au livrat lapte în anul de cotă 2008-2009.

Potrivit H.G. nr. 365/2010, în funcţie de cantitatea de lapte livrată în anul de cotă 2008-2009, producătorul poate să beneficieze de un sprijin financiar de 200 euro (pentru o cantitate de lapte cuprinsă între 10 mii kg şi 20 mii kg), de 2.000 euro (pentru o cantitate de cel puţin 200 mii kg şi cel mult 500 mii kg) sau de 1.200 euro (pentru livrări mai mari de 500 mii kg). Pentru producătorii care au livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 20 mii kg şi 200 mii kg, valoarea sprijinului financiar se calculează pe baza cotei individuale de livrări realizată efectiv la data de 31 martie 2009.

Pentru derularea măsurilor de sprijinire a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate, România beneficiază de fonduri europene în valoare de 5.010.401 euro.

Pentru a beneficia de acest sprijn financiar, producătorii de lapte trebuie să depună, personal sau prin poştă, o cerere la Centrele Judeţene APIA până la data de 14 mai 2010 şi să îndeplinească cerinţele prevăzute de HG nr. 365/2010.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă că, în perioada 28 aprilie – 31 mai 2010, crescătorii de ovine/caprine pot solicita Plata Naţională Directă Complementară pentru sectorul zootehnie.

Pentru a beneficia de prima pe cap de animal pentru ovine/caprine, producătorul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Astfel, efectivul din exploataţie trebuie să fie de minimum 50 capete ovine femele, respectiv de cel puţin 25 capete caprine femele, vârsta acestora fiind de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei. Totodată, efectivul pentru care se solicită prima trebuie să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data depunerii cererii şi trebuie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere, în perioada 1 iunie – 31 august 2010.

Este important de menţionat că, începând cu anul 2010, dacă în urma verificărilor se constată diferenţe între numărul animalelor solicitat la plată şi numărul animalelor eligibile, se aplică reduceri sau excluderi de la plată.

Pentru situaţia în care diferenţa dintre animalele solicitate şi cele determinate este mai mică sau egală cu trei, nu se aplică nicio penalizare.

Dacă această diferenţă este mai mare sau egală cu trei, prima totală se reduce cu un procent de :

– 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

– 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10% dar mai mic sau egal cu 20%;

– 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20% dar mai mic sau egal cu 30%;

– 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30% dar mai mic sau egal cu 50%;

Dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%, solicitantul este exclus de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal.

Read more