News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

ELEVII OLIMPICI CARE IAU PREMII VOR PRIMI MAI MULTI BANI

Guvernul a decis să mărească sumele pe care le acordă ca premiere elevilor care obţin medalii la olimpiade şi concursurile şcolare.

De asemenea, vor creşte şi stimulentele financiare pentru unităţile şcolare de unde provin aceşti elevi, a anunţat, ieri, purtătorul de cuvânt al Cabinetului Cioloş, Liviu Iolu. „Printr-o hotărâre a Guvernului se acordă premii mai mari pentru stimularea performanţei şcolare înalte. Aşadar, elevii din învăţământul preuniversitar care obţin premii şi distincţii la competiţiile şcolare, precum şi unităţile şcolare de provenienţă ale elevilor vor beneficia din acest an de stimulente financiare mai mari pentru performanţele lor. Astfel, pentru performanţele obţinute la etapa naţională se majorează cu aproximativ 25% premiile individuale şi cu aproximativ 50% premiile pe echipe. Măsurile aprobate vizează recunoaşterea şi stimularea înal tei performanţe obţinute de elevi în cadrul diferitelor competiţii şi se înscriu pe linia programelor Ministerului Educaţiei”, a spus Liviu Iolu. „La etapa naţională, de exemplu, premiul I va fi de 150 de lei, premiul al II-lea – 115 lei. La etapa internaţională, categoria I desfăşurată la nivel mondial, medalia de aur, cu punctaj absolut, se premiază cu 12.550 de lei”, a afirmat Iolu.

Sursa: evz.ro

Read more
INS: CIFRE INGRIJORATOARE PRIVIND RATA SOMAJULUI IN RANDUL TINERILOR

Rata somajului a fost anul trecut de 6,8% la nivel national, similar cu nivelul din anul precedent, cel mai mare procent fiind în cazul tinerilor de 15-24 de ani, respectiv 21,7%, a anuntat luni Institutul National de Statistica, potrivit Mediafax.

Raportat la nivelul de studii, rata este mai mare în cazul absolventilor învatamântului scazut si mediu, de 8,1%, respectiv 7,2%, în timp ce în cazul persoanelor cu studii superioare rata șomajului a fost de 4,1%
Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de 1,7 puncte procentuale (7,5% la barbati fata de 5,8% la femei), iar pe medii de rezidenta de 0,4 puncte procentuale (7% în urban fata de 6,6% în rural).

Rata somajului de lunga durata, în care persoana este în somaj de minim un an, a fost de 3%, iar incidenta somajului de lunga durata (ponderea persoanelor aflate în somaj de un an si peste în total someri) a fost de 43,9%.

Pentru tineri (15-24 ani), rata somajului de lunga durata (în somaj de sase luni si peste) a fost de 13,1%, iar incidenta somajului de lunga durata în rândul tineretului de 60,6%.

Anul trecut, populatia activa a României numara 9,15 milioane persoane, din care 8,53 milioane erau persoane ocupate si 624.000 someri.

În ceea ce privește rata de ocupare a populației în vârsta de munca (15-64 ani), aceasta a fost anul trecut de 61,4%, în crestere fata de anul anterior cu 0,4 puncte procentuale. Ca si în anii anteriori, rata de ocupare era mai mare la barbati (69,5%, fata de 53,2% la femei) si pentru persoanele rezidente în mediul rural (61,7%, fata de 61,3% în mediul urban).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,5%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 41,1%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare s-a înregistrat în rândul absolventilor învatamântului superior (85,3%). Erau ocupate 64,9% dintre persoanele cu nivel mediu de educatie si numai 42,6% dintre cele cu nivel scazut de educatie.

Salariatii, în crestere fata de anul precedent (+212.000 persoane), au detinut în continuare cea mai mare pondere (71%) în totalul populatiei ocupate. În anul 2015 lucratorii pe cont propriu si lucratorii familiali neremunerati reprezentau 27,9% din populatia ocupata.

Lucratorii calificati în agricultura, silvicultura si pescuit reprezentau 21,4% din totalul populatiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populatiei ocupate detineau si muncitorii calificati (15,9%), specialistii în diverse domenii de activitate (14,8%) si lucratorii în domeniul serviciilor (14,6%).

Din totalul persoanelor ocupate, 25,6% lucrau în sectorul agricol, 28,4% în industrie sau constructii si 46% în servicii. În activitatile neagricole erau ocupate 6,35 milioane persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind detinute de cele care îsi desfasurau activitatea în industria prelucratoare (24,4%), comert (18,1%) si constructii (10,0%).

Din totalul persoanelor ocupate, 847.000 persoane (9,9%) erau cu program parțial .

Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program partial lucrau în sectorul agricol (84.8%).

În anul 2015, durata medie efectiva a saptamânii de lucru pentru activitatea principala a fost de 38,5 ore pe saptamâna, iar 136.000 persoane au desfasurat si activitati secundare, lucrând în medie 13,1 ore pe saptamâna.

Sursa: stiripesurse.ro

Read more
MAI MULTE SCOLI SI GRADINITE VOR FI DESFIINTATE. GIMNAZIALA NR.5 DEVINE LICEU NATIONAL DE INFORMATICA

În data de 05.01.2016, în cadrul ședinței de Consiliu de Administrație Inspectoratul Școlar Județean Arad a analizat și a aprobat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar care va funcționa în anul școlar 2016-2017. Astfel  s-a  emis avizului conform al ISJ urmând a se definitiva prin   hotărâre de Consilii locale ale unităților administrativ teritoriale din municipiul și județul Arad.

Datorită fluctuațiilor efectivelor de elevi din cadrul unor localități, rețeaua școlară se restructureză după cum urmează:

  • Intră în sistem: Școala primară Chelmac, comuna Conop și Grădinița cu program normal Joia Mare, comuna Almaș.
  • Ies din sistem: Școala primară Mărăuș , comuna Craiva; Școala primară Belotinț, comuna Conop; Școala primară Revetiș, comuna Dieci; Școala primară Crocna, comuna Dieci; Grădinița cu program normal Bîrzești, comuna Archiș; Grădinița cu program normal Chelmac, comuna Conop; Grădinița cu program normal Păiușeni, comuna Chisindia; Grădinița cu program normal nr 13, structură a Gradiniței cu program prelungit nr.14.

La nivelul municipiului Arad, pentru anul școlar 2016-2017, au loc următoarele modificări în cadrul rețelei școlare:

  • Comasarea prin fuziune a Școlii gimnaziale nr. 5 cu Liceul Tehnologic Iuliu Maniu rezultând Liceul Național de Informatică
  • În ceea ce privește învățământul particular, intră în sistem trei grădinițe noi, și anume: Grădinița cu program prelungit Licurici, Grădinița cu program prelungit Toy Story și Grădinița cu program prelungit Mary Poppins. Ies din sistem Gradinița Oaza copiilor și Gradinița Vanda.

În conformitate cu Legea nr.339 /2015 a bugetului de stat pe anul 2016 , pentru judeţul Arad a fost  alocată , din taxa pe valoarea adăugată , pentru finanţarea  de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  suma de 211715 mii lei, din care 189168 mii lei pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale stabilite de lege pentru personalul din învăţământ şi 22547 mii lei pentru cheltuieli cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor şi cu bunuri şi servicii .

Sumele alocate  din taxa pe valoarea  adăugată au fost repartizate pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv pe unităţi administrativ-teritoriale , în funcţie de numărul de elevi/preşcolari beneficiari ai serviciilor de învăţământ şi standardele de cost aferente stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.993/2015 privind determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Având în vedere faptul că, datorită unor condiţii specifice ( unităţi de învăţământ izolate cu număr mic de elevi, unităţi cu număr mare de elevi dar cu personal didactic cu gradaţii de merit, cu calificare înaltă, inclusiv doctorat  – aceasta implicând costuri mai mari cu salarizarea etc.) nu pentru toate unităţile de învăţământ bugetul calculat acoperă necesarul de fonduri pentru plata salariilor estimat pentru întreg anul 2016, dar toate unităţile de învăţământ au asigurate sumele necesare efectuării plăţilor până la finele  anului  şcolar 2015-2016, respectiv până în luna septembrie 2016, urmând ca, odată cu începerea anului şcolar 2016-2017, funcţie de schimbările intervenite în reţeaua şcolară şi planul de şcolarizare,  să se procedeze la redistribuirea între unităţi de învăţământ a  bugetului rămas neutilizat la acea dată, astfel încât toate să aibă asigurate fondurile necesare plăţii drepturilor salariale ale personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic angajat.

La început de an, Inspectoratul Școlar Județean Arad urează personalului didactic și nedidactic, elevilor, părinților acestora multe bucurii și împliniri pe plan profesional și personal.

Read more
CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA ARAD ISI PREZINTA REZULTATELE ACTIVITATII DESFASURATE IN CURSUL ACESTUI AN
A devenit deja o tradiţie ca la ecare sfârşit de an, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului
Arad să îşi prezinte rezultatele ac%vităţii desfaşurate.
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad este în con%nuare în topul Camerelor
judeţene, prin ac%vitatea pe care o desfăşoară şi prin numărul membrilor pe care reuşeşte să îl menţină.
Anul acesta Camera a împlinit 25 de ani de la reîninţare, 25 de ani în sprijinul mediului de afaceri.
Şi în acest an, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad a derulat un amplu si complex program de
informare şi instruire a rmelor cu privire la reglementările europene şi naţionale din diverse sectoare de
ac%vitate, prin organizarea unui număr de 6 cursuri autorizate de către Autoritatea Naţională pentru
Calicări şi 10 seminarii, promovând internaţionalizarea afacerilor prin colaborări cu structurile străine.
În contextul dezvoltării relaţiilor bilaterale și promovării mediului de afaceri regional, conducerea
ins%tuţiei a primit vizita mai multor ociali din Austria, Belarus, Indonezia și Serbia, care au fost interesaţi
de economia Aradului, iar Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură a judeţului Arad a fost punctul de
întâlnire al intereselor de dezvoltare economică, în concordanţă cu strategia europeană de cooperare
transfrontalieră.
În ceea ce priveşte dezvoltarea proiectelor anul acesta CCIA Arad a sprijinit iniţia%vele antreprenoriale
pentru crearea şi dezvoltarea de noi rme şi a facilitat inserţia pe piaţa muncii a elevilor înmatriculaţi în
sistemul naţional de învăţământ secundar prin derularea a două proiecte majore, nalizate cu succes în
luna noiembrie a.c.
Un accent important s-a pus pe parteneriatele şi colaborările cu autorităţi ale administraţiei locale,
asociaţii profesionale (Asociaţia de Sudură din România, Asocia%a Judeţeană a Gospodarilor Maghiari
Arad, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, Consiliul Concurenţei, AFIR, AJOFM, DGASP, CECCAR)
universităţi (UVVG) şi ins%tuţii de învăţământ preuniversitar (Colegiul Economic Arad), ins%tuţii şi agenţii
guvernamentale, ONG-uri.
Cele 10 târguri organizate de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad, care au avut
loc sub pavilioanele expoziţionale ale CCIA Arad au fost o reuşită, conrmată prin prezenţa a peste 50
000 vizitatori şi având peste 1.000 rme par%cipante din România, Ungaria, Germania, Italia, Franţa,
Austria, Grecia, Polonia şi Slovenia.
Alte 32 de evenimente private și expoziţii s-au defăşurat la Expo Arad.
Stabilitatea nanciară înregistrată la momentul actual este una dintre cele mai importante realizări la
nivel de management
Read more
CASTIGUL SALARIAL MEDIU A CRESCUT LA 1.849 LEI, IN IULIE

âștigul salarial mediu nominal net a fost de 1.849 lei în iulie, în creștere față de luna precedentă cu 31 de lei (1,7%), arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică.

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (4.907 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.088 lei).

Câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.563 lei în iulie, cu 1,9% mai mare decât în luna iunie 2015.

În luna iulie 2015, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, acordării de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanță și pentru performanțe deosebite), sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv tichete de masă și tichete cadou), dar și realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în sectorul fabricării produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, cu 14,2%, și în alte activități extractive, cu 14,1%.

Creșteri între între 6% și 8% s-au înregistrat în depozitare și activități auxiliare pentru transport, silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură), repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, fabricarea altor mijloace de transport.

De asemenea, creșteri între între 4,5% și 5,5% s-au înregistrat în sectoarele de extracția cărbunelui superior și inferior, hoteluri și restaurante, agricultură, vânătoare și servicii anexe, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (inclusiv înregistrări audio și activități de editare muzicală; activități de difuzare și transmitere de programe), colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor (inclusiv activități de recuperare a materialelor reciclabile; activități și servicii de decontaminare), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei (inclusiv fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, construcții.

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iunie de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanță), sume din profitul net și din alte fonduri. De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte), precum și de angajările de personal cu câștiguri salariale mici în unele activități economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în sectorul de fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice — 10,9%, în cel de activități de editare, fabricarea băuturilor — între 9,5% și 10%, în cel de în tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, cercetare-dezvoltare, activități de servicii anexe extracției, extracția petrolului brut și a gazelor naturale — între 2% și 4,5%.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă astfel: în administrație publică (2,2%), sănătate și asistență socială (1,3%), ca urmare a aplicării prevederilor legale de la 1 iulie 2015. În învățământ s-a înregistrat o scădere a câștigului salarial mediu net, cu 3,4%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.

Sursa: antena3.ro

Read more