News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Reprezentanţii Casei Judeţene a Pensii (CJP) Arad le atrag atenţia persoanelor care au primit notificări pentru depunerea declaraţiei individuale de asigurare să se prezinte la sediul instituţiei. „În cursul lunii martie 2011, Casa Judeţeană de Pensii Arad a trimis notificări persoanelor fizice care se încadrează în prevederile art. 6, alin (1), punctul IV, din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, persoane care până la apariţia Legii nr. 263/2010 s-au încadrat în prevederile art. 5 alin (1), punctul IV, din Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, întrucât au realizat venituri şi se află în una dintre situaţiile următoare: administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale; persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice; persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora şi alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale. Aceste persoane au fost invitate să se prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Arad pentru a depune declaraţia individuală de asigurare sau pentru a dovedi că nu au obligaţia legală de a depune declaraţia”, se arată într-un comunicat de presă remis de Casa Judeţeană de Pensii Arad.
Declaraţia de asigurare trebuia depusă în termen de 30 de zile de la încadrarea în prevederile legale iar nedepunerea declaraţiei în termenul prevăzut de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei.
„Rugăm persoanele notificate care nu s-au prezentat până la data prezentă, să se prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Arad, pentru rezolvarea situaţiei, în caz contrar vom aplica măsurile legale. Pentru depunerea declaraţiei individuale de asigurare, contribuabilii vor prezenta următoarele acte (originale şi copii): actele în baza cărora îşi desfăşoară activitatea contribuabilul, cum ar fi: rezoluţie, cod unic de înregistrare, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; decizii de impunere pe fiecare an fiscal, începând cu anul 2006; declaraţia 200, declaraţia 204, (pentru membrii AF) pe anii fiscali 2006 şi 2007, din care rezultă venitul brut realizat; actul de identitate, buletin sau carte de identitate: carnetul de muncă; 2 declaraţii de asigurare socială (anexa 3 din Ordinul MMFPS nr. 5 din 5 ianuarie 2011) şi dosar plic”, se mai arată în comunicatul remis de instituţie.
Pentru a face dovada că nu au obligaţia depunerii declaraţiei de asigurare, pentru încetarea declaraţiei, sau pentru suspendarea acesteia, contribuabilii vor prezenta următoarele acte (originale şi copii): actele în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi după caz: dovada radierii autorizaţiei sau dovada suspendării activităţii; decizie de pensie, dacă este cazul; pentru persoanele angajate cu contract de muncă, adeverinţă de la angajator din care să rezulte data angajării şi perioada lucrată şi copie de pe carnetul de muncă. (newsar)

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *