News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 16 octombrie, va plăti avansul către fermierii care au depus cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă – Campania 2012, în conformitate cu Regulamentul CE 776/2012.

De acest avans vor beneficia toţi fermierii pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Cuantumul pentru plata în avans – Campania 2012, a fost calculat pe baza Hotărârii de Guvern nr. 977/2012 privind stabilirea pentru anul 2012, a cuantumului plăţilor directe pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specific pentru orez care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, şi este în valoare de 53,88 euro/ha.

Conform HG nr. 977/2012 cuantumul pentru Schema de plată unică pe suprafaţă este de 119,66 euro/ha. La acesta s-a aplicat coeficientul de reducere liniară de 90,0667%, urmare a depăşirii suprafeţei de referinţă de8.716.370 ha.

Plăţile se vor face la cursul de schimb de 4,5383 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.294/1 din 29 septembrie 2012.

Pentru campaniei SAPS 2012, România beneficiază de o  alocare financiară de 1.043.001.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru o suprafaţă de referinţă de8.716.370 ha.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte potenţialilor beneficiari că, până la 31 octombrie 2012 inclusiv, se depun cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură,  trimestrul III / 2012.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Valoarea accizei decontate este, pentru anul 2012, de 1,2686 lei / litru de motorină.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 126/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Ordinului MADR nr. 126/2010 cu modificările şi completările ulterioare, „cererea trimestrială de rambursare a ajutorului de stat nu poate depăşi 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanţare prin rambursare”.

Cantităţile de motorină ce beneficiează de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

Beneficiarii accizei reduse pentru motorina utilizată în agricultură riscă amenzi de până la 20.000 de lei, dar şi pierderea dreptului de a încasa acest ajutor de stat pentru o perioadă de trei ani, dacă în urma controalelor se dovedeşte că au beneficiat de un ajutor necuvenit.

Vânzarea motorinei pentru care s-a acordat ajutor de stat sau utilizarea acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate de către APIA sau de către alte instituţii abilitate, se constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.

 Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează producătorii de lapte de vacă că a fost publicat în Monitorul Oficial nr.271/24.04.2012, Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 69/2012 pentru modificarea Ordinului nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională.

Astfel, producătorii de lapte vor putea depune cerere de acordare a unei cantităţi de cotă de lapte din Rezereva Naţională în intervalele 1 iunie – 31 iulie şi 1 octombrie – 30 noiembrie ale fiecărui an de cotă, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au depãşit cota individualã de lapte/şi-au început activitatea în timpul anului de cotã;
b) deţin exploataţii cu un efectiv minim de 2 capete vaci de lapte la sfârşitul anului de cotã/la data solicitãrii

Cantitatea minimã a cotei din rezerva naţionalã ce poate fi solicitatã de cãtre producãtori este de 1000 de kg, iar cantitatea maximă este de 1.800.000 kg.

Read more

Centrul judeţean APIA Arad anunţă că în conformitate cu prevederile art.9 din H.G. 755/2010 cu modificările şi completările ulterioare, în perioada imediat următoare, respectiv până la data limită de 20.03.2012, denumită perioadă de retenţie, va efectua verificări la faţa locului, în teren, privind existenţa reală a efectivului de vaci de lapte înscrise de solicitanţi în cererea de plată şi în documentele anexate la cererea de plată, depusă la APIA Arad în anul 2011.

Venim în întâmpinarea producătorilor agricoli înainte de declanşarea controlului, informându-i asupra condiţiilor de acordare a ajutorului specific, asupra neregulilor care vor fi sancţionate şi obligaţia respectării termenelor şi prevederilor sanitar-veterinare cu privire la identificarea, înregistrarea şi actualizarea datelor în Registrul Naţional al Exploataţiilor.

Read more

Carnetele de rentier agricol se vizează pentru anul 2011 începând cu  data de 01 martie 2012 şi până la data de 31 august 2012.

Vizarea carnetelor se face la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean ARAD, strada Fraţii Neumann nr. 10.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se va prezenta personal sau prin mandatar, în baza unei procuri notariale autentice cu următoarele documente:

–          Carnetul de rentier agricol;

–          Actul de identitate al rentierului în original sau procură notarială autentificată în original;

–          Persoanele pensionate pe caz de boală, gradele de invaliditate I şi II se vor prezenta şi cu decizia de la comisia de expertiză medicală în original.

În situaţia în care au intervenit modificări asupra situaţiei terenului (terenurilor) deţinut, arendat sau înstrăinat în anul 2011 rentierii vor prezenta şi documentele în original din care să rezulte aceste modificări înainte de începerea perioadei de vizare al carnetelor cu 30 de zile.

Read more

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Centrul Judetean Arad anunţă că în data de 27.12.2011  a virat in conturile celor 319 de fermieri suma de 3.838.412 lei. Aceasta suma reprezinta ajutorul de stat acordat sub forma de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redusa pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor agricole din trimestrul III din anul 2011.

Cantitatea totala de motorina cu acciza redusa utilizata la efectuarea lucrarilor agricole in trimestrul III din anul 2011, pentru care a fost acordata aceasta suma, este de 3.388.429 litri din care in sectorul vegetal 3.189.916 litri si 198.513 litri in zootehnie.

In cursul lunii ianuarie 2012 fermierii care detin acord prealabil pentru anul 2011 pot depune la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura , Centrul Judetean Arad, cereri pentru rambursarea diferentei dintre acciza standard si acciza redusa pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor agricole din trimestrul IV din anul 2011.

Read more

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Centrul Judetean Arad, a finalizat centralizarea cererilor de rambursare a diferentei dintre  acciza standard si acciza redusa pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor in lunile iulie, august si septembrie 2011.

Au fost depuse un numar total de 319 cereri din care 280 pentru sectorul vegetal si 39 pentru sectorul zootehnic. Cantitatea totala solicitata este de 3.781.893 litri din care 3.583.380 litri pentru sectorul vegetal si 198.513 pentru sectorul zootehnic.

In urma verificarii cererilor si aplicarii prevederilor legale conform carora cantitatea trimestriala de motorina nu poate depasi 40% din cantitatea anuala stabilita conform acordului prealabil, canitatea totala aprobata este de 3.388.429 litri din care 3.189.916 litri pentru vegetal si 198.513 litri pentru zootehnie.

Valoarea totala aprobata este de 4.066.114 lei din care 3.827.898 lei pentru vegetal si 238.216 lei pentru zootehnie.

Plata catre beneficiari va fi efectuata dupa publicarea in Monitorul Oficial a ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale prin care se aproba cantitatile de motorina aferente trimestrului III 2011.

In cursul lunii decembrie din acest an sunt asteptati la sediul APIA din Arad toti fermierii personae juridice, personae fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi industriale, care cultiva terenul, detin animale si familii de albine, detin si exploateaza instalatii de irigat actionate cu motoare termice, pentru solicitarea acordului prealabil pentru anul 2012 fara de care nu pot beneficia de ajutorul de stat acordat sub forma de rambursare pentru motorina cu acciza redusa utilizata in agricultura.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Arad anunţă că  a autorizat la plata în avans pentru campania 2011 un număr de 24 052 cereri de plată , dintr-un număr total de 24.496 cereri depuse de fermierii care au solicitat sprijin financiar pe unitatea de suprafata in anul 2011 , fermierii beneficiind de 42 euro /ha la un curs de 4.3575 lei /euro. Au fost autorizate un procent de 98 % cereri  fata de anul 2010 când au beneficiat de plata in avans un nr. de 17.000 fermieri , resimţindu-se o crestere semnificativa in anul 2011 datorită unei mai bune organizari atât la Centrul judeţean Arad cât şi la Centrele locale arondate si printr-o munca sustinuta a tuturor angajatilor APIA., chiar daca in acest an judetul Arad a avut si control prin teledetectie, reuşindu-se autorizarea la plată a unui număr mai mare de cereri de plată.

Astfel, in conturile fermierilor din judeţul Arad au intrat in această lună peste 14 milioane de euro cu un echivalent de peste 61,31 milioane lei.

Tinem sa informam fermierii ca incepând cu 01.12.2011 va începe plata totala pe unitatea de suprafata ( SAPS), plată în cadrul căreia fermierii vor primi  şi diferenţa de 58 euro/ha.

 

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Arad anunţă că în baza Hotărârii de Guvern nr. 408/28.04.2010 şi a Ordinului MADR nr.126/26.05.2010 şi în anul 2012 se acordă ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură ca diferenţă de acciză.

Beneficiarii acestei forme de sprijin sunt : producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale şi persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar sau organizaţii de producători recunoscute care exploatează terenuri agricole,cresc animale şi albine şi utilizează instalatii de irigat acţionate cu motoare termice.

Aceştia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

–    Nu sunt în procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

–    Sunt înscrişi în evidenţele A.P.I.A. cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul

agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;

–         Sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)  cu efectivele de animale sau  deţin

document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de

mătase;

–         Suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa

parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei,

pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei

trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

–         Să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea

obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;

–     Să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Pentru a beneficia de acest ajutor de stat beneficiarii vor trebui să depună la Centrul Judeţean A.P.I.A. Arad din Arad, str. Fraţii Neumann, nr.10, etajul 3, în intervalul 2 – 31 decembrie 2011 o cerere pentru obţinerea acordului prealabil pentru stabilirea cantităţii maxime de motorină cu acciză redusă în anul 2012, în funcţie de structura culturilor, efectivele de animale, utilizarea instalaţiilor de irigat

Cererea va fi însoţită de următoarele documente :

–         Anexe din care să rezulte structura culturilor şi suprafaţa acestora, efectivul mediu de animale,cantitatea de apă pentru irigaţii, după caz, pentru anul 2012 ;

–         Copie certificat de înregistrare de la Registrul Comerţului ;

–         Declaraţie pe proprie răspundere, conform anexei nr. 7 ;

–         Copie după documentul din care să rezulte înscrierea exploataţiei în RNE ;

–         Copie autorizare sanitar veterinară, după caz ;

–         Dovadă că este membru în organizaţia utilizatorilor de apă sau organizaţii de îmbunătăţiri funciare, după caz.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare prin rambursare întocmesc şi depun cereri pentru determinarea trimestrială a cantităţii de motorină însoţite de documentele anexe, după caz, care se depun la Centrul judeţean A.P.I.A. Arad în luna următoare trimestrului în care a fost achiziţionată motorina, în anul 2012.

Cererile şi documentele justificative se găsesc la Centrul judeţean A.P.I.A Arad şi pe pagina web a A.P.I.A. www.apia.org.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Ajutoare de Stat, Măsuri de Piaţă, la telefon 0257 250 340.

Read more

Cu toate că până la 17.10.2011, termen limită până la care mai pot fi depuse cereri pentru solicitarea ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, au mai rămas puţine zile, fermierii arădeni nu au depus cereri pentru solicitarea acestui sprijin.

Reamintim că ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică, numită conversie.

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– sunt înregistraţi în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţiile Agricole de Dezvoltare Rurală judeţene;

– deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de către MADR;

– deţin un document justificativ / certificat de conformitate / master certificat / certificat de confirmare a conversiei (în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie – anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine) emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

– se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani;

– nu au datorii restante la bugetul de stat sau bugetul local;

– în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente.

Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, la sediul APIA din Arad, str. Fraţii Neumann, nr. 10 fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură

În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile din domeniul vegetal.

Pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice/ PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.

Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 3.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Mai multe informaţii poat fi obţinute consultând site-ul APIA, la adresa http://www.apia.org.ro/buget_FEGA.htm, unde se află modelul de cerere şi instrucţiunile de completare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare sau/şi de la sediul APIA din Arad telefon 0257250340.

Read more