News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

POMPIERII ARADENI AU INTERVENIT LA 475 SITUATII DE URGENTA IN LUNA DECEMBRIE

În luna decembrie 2015, în raza de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, s-au produs 475 situaţii de urgenţă, 389 gestionate de I.S.U.J. Arad, 72 de către serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi în 14 cazuri s-a intervenit în comun.

Faţă de luna precedentă numărul intervenţiilor a scăzut cu 21 % iar faţă de aceeaşi lună a anului trecut intervenţiile au scăzut cu 9%.

Subunităţile de intervenţie au executat 38 misiuni de stingere a incendiilor, 411 misiuni de acordare a asistenţei medicale de tip SMURD, 1 intervenţie pirotehnică, 6 intervenţii pentru descarcerarea persoanelor, 12 acţiuni de asistenţă persoane şi 7 alte tipuri de misiuni. Au fost 14 deplasări fără intervenţie, 2 alarme false iar în 2 cazuri echipajele au fost întoarse din drum.

Din cele 72 intervenţii ale serviciilor voluntare, 62 sunt reprezentate de intervenţiile SMURD ale SVSU VINGA.

Pe timpul celor 411 misiuni de acordare a asistenţei medicale prespitalicesti de tip SMURD au fost asistate 419 persoane dintre care 375 adulţi şi 44 copii.

Personalul din cadrul Inspecţiei de Prevenire a executat în luna decembrie 81 de controale dintre care 51 la operatori economici. Au fost depistate 193 nereguli, pentru care au fost aplicate 54 amenzi în valoare de 448.609 lei şi 133 avertismente.

Compartimentul avizare autorizare a emis 17 avize de securitate la incendiu, a respins 3 documentaţii privind avizul de securitate la incendiu şi au fost eliberate 14 autorizaţii de securitate la incendiu. Au fost soluţionate 5 petiţii şi 210 puncte de vedere privind securitatea la incendiu.

Read more
ISU ARAD A EXECUTAT 629 MISIUNI IN LUNA SEPTEMBRIE

În luna septembrie a anului 2015 subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad în cooperare cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au executat 629 misiuni, din care 444 gestionate doar de către structurile profesioniste, 181 de către serviciile voluntare iar 7 în cooperare.

Comparativ cu luna septembrie a anului 2014 numărul misiunilor a crescut cu 35%.

Au fost executate 35 misiuni de stingere a incendiilor, 536 intervenţii de acordare a asistenţei medicale de tip SMURD, 6 operaţiuni de descarcerare, 1 asanare a teritoriului de muniţie rămasă neexplodată, asistenţa persoanelor 19, alte intervenţii 23, deplasare fără intervenţie 2, întors din drum 7.

În timpul celor 536 misiuni de acordare a asistenţei medicale prespitaliceşti au fost asistate 600 persoane dintre care 530 adulţi şi 70 copii.

Din cele 181 misiuni ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 173 sunt misiuni de acordare asistenţă medicală executate de modulele SMURD Nădlac şi Vinga.

Dispeceratul inspectoratului în cooperare cu dispeceratele subunităţilor au monitorizat 143 transporturi de substanţe periculoase.

În luna septembrie au fost planificate şi executate 7 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, fiecare subunitate executând un exerciţiu.

 

Read more
SALARII MAJORATE PENTRU PERSONALUL DIN SISTEMUL PUBLIC SANITAR

Personalul din sistemul public sanitar va beneficia de o majorare cu 25% a salariului brut, a soldei lunare brute/salariului lunar brut, începând cu 1 octombrie 2015, comparativ cu nivelul din luna septembrie a acestui an, stabilește o ordonanță de urgență aprobată astăzi de Guvern.

Măsura a fost luată de Guvern în scopul creșterii motivării personalului din sistemul public sanitar și, implicit, a stopării migrației cadrelor medicale către locuri de muncă din străinătate.

Totodată, prin actul normativ se majorează cu același procent, respectiv 25%, cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă, al sporului de ture, al sporului de noapte, al tarifului orar pentru orele de gardă și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul brut lunar, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

De aceste creșteri salariale va beneficia personalul din unitățile sanitare publice cu și fără paturi, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncționale, unitățile specializate de urgență și transport sanitar publice, inclusiv unitățile sanitare aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, personalul din cabinetele medicale organizate la nivelul unităților penitenciare, personalul din rețeaua de medicină școlară, asistență medicală comunitară, precum și alte unități sanitare și medico-sociale publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății. De asemenea, de aceste majorări salariale beneficiază și personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și a serviciilor de expertiză medicale aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii.

Pe cale de consecință, se majorează cu același procent, respectiv de la 3.100 de lei la 3.875 de lei, plafonul stabilit pentru salariul lunar brut/solda lunară brută lunară în funcție de care se acordă bursa de rezidențiat. Această modificare va conserva dreptul medicilor rezidenți de a beneficia și după majorarea salarială decisă astăzi de bursa de rezidențiat în cuantum lunar de 670 de lei.  De asemenea, potrivit ordonanței de urgență, medicii rezidenți vor fi incluși în categoria tinerilor specialiști din sănătate, care pot beneficia de închirierea unei locuințe ANL. Astfel, alături de tinerii specialiști din învățământ, și cei din sănătate, inclusiv medicii rezidenți, care au până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe ANL, pot primi repartiții în cel mult trei ani de la implinirea acestei vârste. Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate sunt proprietate privată a statului. Aceste locuinţe sunt administrate de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București în care acestea sunt amplasate.

Read more

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, a semnat ordinul privind aprobarea certificarii Aeroportului Arad ca aeroport deschis traficului internaţional, informează Eusebiu Pistru, secretar de stat în cadrul respectivului minister. Ordinul a fost semnat ca urmare a unui raport (nr. 8180/17.02.2011) privind îndeplinirea condiţiilor de certificare ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Arad, întocmit de comisia de evaluare desemnată de ministru.
„În urma analizei efectuate, comisia de evaluare a constatat că Aeroportul Arad îndeplineşte condiţiile de certificare ca aeroport deshis traficului internaţional”
, a declarat secretarul de stat Eusebiu Pistru.
Din comisie au făcut parte reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Sănătăţii iar criteriile urmărite au fost
legate de fluxurile de sosiri şi plecări, interne şi internaţionale, de facilităţile de sănătate publică, asistenţă medicală, control veterinar şi fitosanitar şi de facilităţile pentru controlul trecerii frontierei de stat şi controlul vamal.

Read more