News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

APIA comunica

Economie 24 iunie 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) efectuează controlul administrativ pentru toate cele 45.400 de cereri depuse de crescătorii de ovine/caprine şi un control la faţa locului, respectiv supracontrol, pentru aproape 6.000 de exploataţii pentru care s-a solicitat Plata Naţională Directă Complementară (CNDP).

Astfel, în cadrul controlului administrativ, APIA verifică dacă informaţiile din cererile depuse de crescătorii de ovine/caprine sunt în concordanţă cu înregistrările din Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) al ANSVSA.

Totodată, în cadrul controlului la faţa locului, se verifică existenţa efectivului pentru care se solicită primă, precum şi corespondenţa dintre efectivul animalelor înscris în cerere şi cel real din exploataţie (numere de identificare), în vederea stabilirii efectivului eligibil pentru primă (după validare în RNE).

Este important de menţionat că, începând cu anul 2010, dacă în urma verificărilor se constată diferenţe între numărul animalelor solicitat la plată şi numărul animalelor eligibile, se aplică reduceri sau excluderi de la plată.

În cazul unor circumstanţe naturale, cum ar fi decesul animalelor, solicitanţii trebuie să informeze, în scris, Centrele Judeţene APIA, în termen de 10 zile lucătorare de la constatarea oricarei reduceri a numărului de animale.

Reamintim crescătorilor de animale că efectivul pentru care au solicitat prima trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii şi trebuie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere, în perioada 1 iunie – 31 august 2010. Totodată, efectivul din exploataţie trebuie să fie de minimum 50 capete ovine femele, respectiv 25 capete caprine femele, vârsta acestora fiind de un an până la data de 31 martie 2010.

Read more

Românii care au contractat credite în euro cu dobândă variabilă vor plăti mai mult băncilor. Rata Euribor, indicatorul tradiţional care arată la ce nivel se împrumută băncile între ele, şi componentă marcantă în cadrul creditelor în moneda europeană cu dobândă variabilă, a atins noi maxime. Rata Euribor a atins marţi cel mai înalt nivel, în contextul continuării crizei de debit din regiune. Astfel, rate Euribor pentru trei luni, principalul instrument de calcul pentru împrumuturile interbancare în euro, a ajuns la 0,737%, de la 0,733% cât era luni. Este cel mai mare nivel înregistrat, din octombrie până în prezent. Şi rata Euribor la şase luni a crescut la 1,021%, de la 1,019%.Pe lângă efectul crizei de debit din Grecia şi din ţările euro, se face simţită şi apropierea datei de 1 iulie, când băncile trebuie să returneze 442 de miliarde de euro, la un an de la accesarea creditelor de la Banca Centrală Europeană, notează realitatea.net.
Rata Euribor este fixată zilnic de către Federaţia Bancară a Uniunii Europene (imopedia.ro)

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte producătorilor agricoli că riscă să nu beneficieze de acciza redusă pentru motorina utilizată în agricultură dacă nu depun, până la data de 28 iunie 2010, cererea de acord prealabil pentru finanţarea prin rambursare.

Producătorii agricoli trebuie să depună cererea de acord prealabil la Centrele Judeţene APIA, până la termenul mai sus menţionat. Prin această cerere, beneficiarii estimează cantitatea de motorină care va fi consumată în acest an şi pentru care pot solicita trimestrial ajutorul de stat.

Precizăm că, până în prezent, au fost depuse 4935 cereri de acord prealabil pentru finanţarea prin rambursare.

După obţinerea acordului prealabil, emis de către APIA în limita plafonului prevăzut de HG 408/2010, beneficiarii trebuie să depună la Centrele Judeţene APIA o cerere trimestrială pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză.

Cererea se depune până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea şi este însoţită de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul 126/2010.

Potrivit HG 408/2010, pentru motorina utilizată la efectuarea lucărilor mecanice în agricultură se stabileşte o acciză redusă de 21 euro/ 1000 litri. Diferenţa dintre acciza standard şi cea redusă se acordă ca ajutor de stat sub forma de rambursare.

Read more

Mai sunt zece zile până la termenul limită (28 iunie) până când mai pot fi depuse cereri pentru solicitarea acordului prealabil pentru finanţarea prin rambursare pentru motorina cu acciza redusă utilizată în agricultură.

Cu toate acestea, un număr foarte mic de fermieri 190 dintr-un număr de apoximativ 700 potenţiali beneficiari, au depus cereri până la data de 17.06.2010.

Reamintim că pot beneficia de sprijin financiar pentru acciza redusă la motorina utilizată în agricultură în valoare de 1,162 lei/litru de motorină, producătorii agricoli persoane fizice autorizate (P.F.A.), intreprinderi (I.I.), intreprinderi familiale (I.F.) constituite potrivit O.U.G. nr.44/2008 şi persoanele juridice din sectorul vegetal, zootehnie, îmbunătăţiri funciare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minim 1 ha cu suprafaţa parcelei de minim 0.30 ha, respectiv 0,1 ha în cazul viilor, livezilor, pepinierelor viticole şi pomicole sau arbuşti fructiferi;

– să fie înscrişi în evidenţele A.P.I.A. cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul Agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;

– să nu fie în dificultate financiară, procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, beneficiarii depun la A.P.I.A. Centrul judeţean Arad o dată pe an o cerere pentru obţinerea acordului prealabil în care este înscrisă cantitatea de motorină totală pe an pentru care se poate solicita sprijin financiar pentru acciza redusă la motorina utilizată în agricultură. Pentru anul 2010 cererile se depun până la data de 28.06.2010 inclusiv, iar pentru anii următori cererile se depun în luna decembrie pentru anul următor.

Decontarea sprijinului financiar se face trimestrial pentru motorina achiziţionată în trimestrul respectiv. Cererile se depun în prima lună din trimestrul următor.

Invităm fermierii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prezentate, la Centrul judeţean A.P.I.A. Arad pentru a depune cererile în vederea obţinerii acordului prealabil pentru anul 2010.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat vineri, 11 iunie 2010, campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă, pentru anul 2010.

Astfel, în intervalul 1 martie – 11 iunie 2010, au fost depuse 1.091.984 cereri, pentru o suprafaţă de 9,4 milioane hectare.

Cele mai multe cereri au fost depuse în judeţele Dolj (58.471 cereri), Suceava (56.708 cereri), Olt (48.297 cereri) şi Botoşani (43.199 cereri). Totodată, cele mai mari suprafeţe solicitate la plată se regăsesc în judeţele Timiş (489.302 ha), Constanţa (476.300 ha), Teleorman (418.745 ha) şi Călăraşi (391.357 ha).

Precizăm că la nivel naţional peste 237.000 fermieri au depus cererea de plată după completarea electronică a declaraţiei de suprafaţă, pentru 5,2 milioane hectare, prin accesarea aplicaţiei IPA online.

La nivelul Centrului judeţean A.P.I.A. Arad au fost depuse un număr de 24 117 cereri pentru o suprafaţă totală de 345 773 ha. Precizăm că un număr de 3813 cereri de plată pentru o suprafaţă de 101 716 au fost depuse după completarea electronică a declaraţiei de suprafaţă prin accesarea aplicaţiei IPA online.

Reamintim că perioada de depunere a cererilor a fost 1 martie – 17 mai 2010, pentru intervalul 18 mai – 11 iunie fiind percepute penalizări de 1 % pentru fiecare zi de întârziere. Nicio cerere de sprijin depusă după data de 11 iunie 2010 nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

Read more

Doar puţin peste 70 de agenţi economici au primit undă verde de la Fisc pentru pentru amânarea la plată a obligaţiilor bugetare. Conform datelor oferite de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Arad, până la data de 31 mai 74 de agenţi economici (cu şase în plus faţă de luna aprilie) au primit aviz favorabil în vederea amânării la plată a obligaţiilor bugetare. Fiscul a acceptat să amâne plata unor obligaţii fiscale în valoare de peste 83 de milioane de lei.
Se pare că motivul pentru care firmele nu se înghesuie să solicite amânarea la plată îl reprezintă condiţiile (în special garanţiile bancare) pe care trebuie să le îndeplinească pentru a-şi putea amâna datoriile. La sfârşitul lunii aprilie peste 2.600 de agenţi economici arădeni se aflau în executare silită, având de plătit statului 144, 6 milioane de lei. Până la data de 30 aprilie, 68 de agenţi economici primseră aviz favorabil pentru amânarea la plată a obligaţiilor bugetare iar alte câteva zeci de firme au fost refuzate pentru că nu îndeplineau condiţiile necesare prevăzute de lege.
Actualele prevederi privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale au fost legiferate în contextul crizei economico-financiare din România, care a afectat mediul de afaceri, generând diminuarea lichidităţilor operatorilor economici, creşterea ratei şomajului, precum şi creşterea riscului privind imposibilitatea asigurării nivelului de lichidităţi necesare operatorilor economici în vederea derulării activităţii curente.
Pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se acordă înlesniri sub forma amânării la plată. Amânarea la plată se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligaţiile fiscale datorate şi neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii. În cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicită amânarea la plată, care nu poate fi mai mare de 6 luni.
Cererea se depune la organul fiscal competent şi se soluţionează de acesta, prin decizie, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii. În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată, contribuabilii vor constitui garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii.
Amânările la plată îşi pierd valabilitatea în cazul în care contribuabilii nu îşi achită, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată.
Amânarea la plată se acordă unui contribuabil o singură dată într-un an calendaristic. Nivelul dobânzii este de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plată. Cererile de amânare la plată a obligaţiilor fiscale datorate şi neachitate se pot depune până la data de 30 iunie 2010. (news-ar)

Read more

APIA comunica

Economie 13 iunie 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte producătorilor de lapte că luni, 14 iunie 2010, este ultima zi în care pot să depună cererea pentru sprijinul financiar destinat deţinătorilor de cotă care au livrat lapte în anul de cotă 2008-2009.

Pentru a beneficia de acest sprijn financiar, producătorii de lapte trebuie să depună, personal sau prin poştă, o cerere la Centrele Judeţene APIA şi să îndeplinească cerinţele prevăzute de HG nr. 498/2010, care modifică HG nr. 365/2010.

Astfel, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în sistemul cotelor de lapte la APIA ca producători cu cote de livrări de lapte pentru anul de cotă 2008-2009, iar cantitatea de lapte livrată în perioada menţionată anterior să fie mai mare de 10 mii kilograme. Totodată, solicitanţii sprijinului financiar trebuie să deţină cotă la data de 31 martie 2010.

În funcţie de cantitatea de lapte livrată în anul de cotă 2008-2009, producătorul poate să beneficieze de un sprijin financiar de 200 euro (pentru o cantitate de lapte cuprinsă între 10 mii kg şi 20 mii kg), de 2.000 euro (pentru o cantitate de cel puţin 200 mii kg şi cel mult 500 mii kg) sau de 1.200 euro (pentru livrări mai mari de 500 mii kg). Pentru producătorii care au livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 20 mii kg şi 200 mii kg, valoarea sprijinului financiar se calculează pe baza cotei individuale de livrări realizată efectiv la data de 31 martie 2009 şi a coeficientului mediu de calcul.

Pentru derularea măsurilor de sprijinire a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate, România beneficiază de fonduri europene în valoare de 5 milioane euro.

Read more

Joi, 10 iunie 2010, Expo Arad Internaţional dă startul celei de-a XVII-a ediţii a târgului internaţional de transporturi profesionale, Transport-AR, şi Salonului Internaţional Auto Arad.

Deschiderea oficială a expoziţiei va avea loc Joi, ora 11, în incinta pavilionului A, în sala de conferinţe.

Pe întreaga suprafaţă a complexului expoziţional, atât interior cât şi exterior, vor expune, pe perioada 10 – 13 iunie, o gamă variată de produse şi noutăţi în domeniul transporturilor, firme din România, Ungaria, Belgia, Austria, Polonia, Suedia şi Ungaria.

Apreciat ca fiind cel mai important târg de transporturi din România, Transport-AR este organizat în colaborare cu Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România şi vine în întâmpinarea transportatorilor, dar şi a celor pasionaţi de domeniul auto cu următoarele produse şi servicii: autocare, autoutilitare, autobuze, autovehicule comerciale, atv, elemente de caroserie şi accesorii pentru camioane şi semiremorci: decoraţiuni interioare şi exterioare a capului tractor, auxiliari exteriori, ţevi de eşapament, trepte, tehnică solară, companii transport persoane, piese de schimb pentru sistemul de frânare şi suspensie, sisteme de răcire, sisteme de direcţie, servodirecţie, sisteme limitare viteză, echipamente acustice, sisteme încălzire şi aer condiţionat, vopsele auto, schimbătoare de caldură, cisterne motorină, pompe, transmisii cardanice, componente şi echipamente hidraulice, dotări spălătorii auto, noutăţi privind repararea motoarelor termice, şcoli de şoferi, program pentru citirea şi evaluarea automată a timpilor de conducere, tahografe analogice şi digitale, operator feroviar marfă, operator european în transportul de ferutaj, transporturi în containere, terminal containere.

Salonul Internaţional Auto Arad va cuprinde mărci de renume precum: Volkswagen, Mercedes, Nissan, Skoda, BMW, Hyundai, Renault, Ford, Kia, Mitsubishi, Opel, Chevrolet, Citroen şi Dacia, dar şi maşini tunate şi maşini de raliu În prima zi a expoziţiei, Autoritatea Rutieră Română, autorităţi din cadrul Ministerului Transporturilor, dar şi reprezentanţi ai Centrului de Coordonare a Dezvoltării Transporturilor din Ungaria organizează conferinţe tematice abordând teme de mare interes precum: dezvoltarea infrastructurii rutiere din Ungaria înspre România, modificările pe piaţa transporturilor – consecinţă a crizei economice, transporturi nelegale sau ultimele modificări legislative.

Dacă pentru transportatori evenimentul aduce un bogat program de informare asupra noutăţilor în domeniu, pentru pasionaţii de motoare organizatorii au pregătit patru zile de adrenalină, show şi competiţie. TransportAR aduce maşina anului 2010 care poate fi admirată în cele 4 zile de târg. Pe toată perioada expoziţiei, dealerii auto oferă posibilitatea celor interesaţi de a testa calităţile maşinii preferate prin sesiuni de drive test. În perioada 10 – 12 iunie vizitatorii sunt aşteptaţi la Car Wash Show şi demonstraţii de Karting, iar duminică, în data de 13 iunie, profesionişii raliurilor şi împătimiţii tuning-ului demarează spectacolul cailor putere la Tuning Show. Tuning-ul este organizat in colaborare cu Club Opel Tigra, Logan Club Arad şi XmotorSport, participarea la competiţia de duminică este GRATUITĂ, doritorii putând opta pentru una sau mai multe din următoarele probe: îndemânare, drift show, facelift şi car audio. Sunt puse la bătaie premii atât pentru participanţi cât şi pentru vizitatorii târgului. Sâmbătă, 12 iunie, clicliştii arădeni participă la marşul Transport-AR promovând astfel bicicleta ca un mijloc alternativ de transport.

Transportul este GRATUIT pe traseul Podgoria – Expo Arad Internaţional şi retur.

Read more

În data de 31 mai a.c. circa 180 de proiecte au fost depuse de întreprinderile mari pentru obţinerea unei finanţări europene nerambursabile de până la 5 milioane euro. Bugetul alocat acestui apel este de aproximativ 110 mil. euro. Interesul companiilor mari pentru banii de la UE este ridicat deoarece practic, aceasta este ultima şansă pe care acestea o au pentru a obţine bani europeni. Întregul buget alocat până în 2013 companiilor mari se va epuiza cu acest apel de proiecte, în situaţia în care nu vor mai exista noi alocări de pe alte axe.

Întreprinderile mari au avut posibilitatea anul acesta ca în perioada 9 martie – 31 mai să depună o nouă serie de dosare de finanţare pentru crearea sau modernizarea unei unităţi de producţie (fabrică, secţie, instalaţie) sau achiziţia de instalaţii şi echipamente, introducerea de noi tehnologii de producţie, de mijloace de transport tehnologice, aplicaţii informatice legate de proiect, brevete, licenţe.

Proiectele au fost depuse în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari”.

În 2 luni tot în cadrul acestui program se va deschide linia de finanţare destinată întreprinderilor mici şi mijlocii. Linia de finanţare se va închide la epuizarea sumei alocate, criteriul de stabilire a ordinii de evaluare fiind „primul venit, primul servit”.

Aceasta va fi ultima sesiune de depunere de proiecte pe această linie, deoarece bugetul rămas până în 2013 va fi alocat integral.

Fondurile obţinute pot fi folosite pentru urmatoarele cheltuieli: achiziţie de teren, achiziţie, construcţie, modernizare clădiri, achiziţii mijloace fixe, achiziţie aplicaţii informatice etc.

Suma rambursată poate ajunge la 250 000 euro, cu un procent nerambursabil de până la 70% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pentru investiţiile mari ale IMM-urilor, cu valoare până la 1,5 milioane euro se va lansa linia de finanţare tot în cadrul POS CCE în luna septembrie.

Important! În lunile iulie şi august vor fi lansate alte două apeluri pe programul POS CCE: „Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare” – participare la târguri naţionale şi internaţionale, la misiuni economice sau promovare afacere pe alte pieţe, respectiv „Sprijin pentru implementarea standardelor” – certificarea şi implementarea unor sisteme de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securitatea muncii, etichetarea ecologică a produselor sau a serviciilor.

O veste bună pentru microintreprinderi – finanţare cu 100% prin Programul Operaţional Regional! Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional a decis în luna mai, ca proiectele depuse spre finanţare în cadrul POR, DMI 4.3- „Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” să beneficieze de finanţare nerambursabilă de 100% a cheltuielilor eligibile, în limita a 200 000 euro. Decizia va intra în vigoare numai după modificarea schemei de ajutor minimis, după primirea unui aviz pozitiv de la Consiliul Concurenţei, precum şi după modificarea ordinului de cheltuieli eligibile şi a ghidului solicitantului.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Interveţie pentru Agricultură (APIA) informează producătorii de lapte că pot solicita, până la data de 14 iunie 2010, sprijinul financiar destinat deţinătorilor de cotă care au livrat lapte în anul de cotă 2008-2009, în cadrul celei de a doua etape de depunere a cererilor.

Pentru a beneficia de acest sprijn financiar, producătorii de lapte trebuie să depună, personal sau prin poştă, o cerere la Centrele Judeţene APIA şi să îndeplinească cerinţele prevăzute de HG nr. 498/2010, care modifică HG nr. 365/2010.

În funcţie de cantitatea de lapte livrată în anul de cotă 2008-2009, producătorul poate să beneficieze de un sprijin financiar de 200 euro (pentru o cantitate de lapte cuprinsă între 10 mii kg şi 20 mii kg), de 2.000 euro (pentru o cantitate de cel puţin 200 mii kg şi cel mult 500 mii kg) sau de 1.200 euro (pentru livrări mai mari de 500 mii kg). Pentru producătorii care au livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 20 mii kg şi 200 mii kg, valoarea sprijinului financiar se calculează pe baza cotei individuale de livrări realizată efectiv la data de 31 martie 2009 şi a coeficientului mediu de calcul.

Pentru derularea măsurilor de sprijinire a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate, România beneficiază de fonduri europene în valoare de 5 milioane euro.

Read more