News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională (BNR) este de 4,3084 lei pentru un euro şi 3,1135 lei pentru un dolar. Ambele valute cresc. Euro a atins maximul ultimelor trei luni şi jumătate.Ieri, la cursul de referinţă BNReuro a fost cotat la 4,2940 lei, iar dolarul la 3,0817 lei. Economiştii băncilor străine, citaţi de Bloomberg, sunt de părere că leul ar putea scădea cu 2% în faţa euro în această perioadă, adică la minimul ultimelor trei luni.

Read more

Cresterea melcilor pe o scara larga necesita o investitie considerabila de timp, echipament si resurse. Crescatorii de melci ar trebui sa ia in considerare acesti factori, in special daca scopul consta in furnizarea unor cantitati mari pentru activitati comerciale. Oricine vrea sa creasca melci trebuie sa experimenteze mai multe metode pana va gasi ce anume functioneza mai bine in situatia sa.

Foarte intereseant este faptul ca cochiliile de melci au fost gasite in excavatiunile arheologice, un indiciu cum ca melcii ar fi fost consumati inca din timpurile preistorice. In Roma antica melcii erau ingrasati in gradini formate din cochilii inainte de a fi mancati.

Se impune tinerea melcilor intr-un mediu friguros si umed, aducandu-se roua daca este necesar, fiind tinuti intr-o insula inconjurata de apa prevenind scaparea lor, suplimentand vegetatia si ingrasandu-i cu faina de grau.

Gradina de melci a lui Fluvius Hirpinius de acum 2000 de ani este prezentata ca avand sectii separate pentru diferite specii. Romanii au selectat cele mai bune specii pentru crestere. Pestele de zid nu era la fel de consumat ca melcii, avand in vedere ca se consumau melci chiar in timpul postului de Paste.

Franta importa melci maro de gradina in California in anii 1850, fiind considerati drept escargot, adica o delicatesa.

Imigrantii italieni au fost primii ce au adus melcii in SUA. Importul SUA de melci a fost de mai bine de 4,5 milioane USD in 1995 si a provenit din 24 de tari. Acest import include melci vii, proaspeti, inghetati sau deja preparati.

Exportatorii majori sunt Franta, Indonezia, Grecia si China. Exportul SUA a constat in melci vii, inghetati, cu o valoare de 55000 USD catre 13 tari, in special Japonia, Olanda si UK.

Persoanele care au un teren de 2500 mp irigabil si care dispun de 5500-6000 de euro pot pune bazele solide ale unei ferme de melci comestibili. Fiindca de pe suprafata mentionata se pot obtine 3-4 tone de melci vandabili, investitia initiala se poate recupera incepand din al doilea an de la infiintare. Pretul cu care se vand melcii la export este de 3-5 euro/kg in viu, ajungand chiar la 15-70 euro/kg in forma prelucrata. Italia, Franta si Peninsula Iberica sunt locurile europene in care se opresc cele mai insemnate cantitati de melci.
Si in Romania au luat amploare aceste crescatorii de melci.(informatiiprofesionale.ro)

Read more

În urma derulării unei inspecţii fiscale la o societate comercială cu domiciliul fiscal în localitatea Arad au fost constatate o serie de abateri de la prevederile legislaţiei fiscale şi încercarea de prejudiciere a bugetului general consolidat al statului cu creanţe fiscale în sumă de 435.509 lei.

S-a constatat că în perioada ianuarie – iunie 2010, societatea a realizat numeroase achiziţii de material lemnos (lemn pentru foc) de la diverşi furnizori din ţară, pe care l-a livrat ulterior unor clienţi, fără însă a înregistra în contabilitate şi a declara aceste operaţiuni organului fiscal teritorial.

Pentru această perioadă societatea a depus declaraţiile la bugetul general consolidat al statului (declaraţia 300 si declaraţia 100) cu sume zero.

În urma investigaţiilor efectuate de organele de inspecţie fiscală s-au obţinut documente din care rezultă că în anul 2010 s-au efectuat o serie de livrări de lemn pentru foc de către societatea în cauză la diverşi clienţi ai acesteia din Italia.

Astfel au fost stabilite venituri suplimentare din livrările de material lemnos în sumă de 250.417 lei, pentru care a fost calculat un impozit pe profit suplimentar în sumă de 40.067 lei şi o TVA suplimentară în sumă de 47.579 lei,  nefiind îndeplinite condiţiile de scutire de TVA.

Controlul derulat a relevat faptul că şi în perioada 2007-2009 societatea a adoptat un comportament fiscal ignorant privind legislaţia fiscală, urmărind prin orice mijloace diminuarea obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului, calculându-le şi declarându-le în mod eronat, încercând chiar inducerea în eroare a organelor de inspecţie fiscala prin declaraţiile date.

S-a constatat că societatea a achiziţionat diverse materiale de construcţii care au fost înregistrate în conturile de cheltuieli, fără a fi utilizate pentru realizarea unor operaţiuni taxabile.

Totodată, în evidenţa contabilă a societăţii figura un stoc de mărfuri în sumă de 89.098 lei, a cărui existenţă faptică nu a putut fi prezentată la data efectuării inspecţiei fiscale şi pentru care nu au fost prezentate documente justificative din care să rezulte că aceste bunuri au fost vândute.

La finalizarea inspecţiei fiscale au fost stabilite obligaţii suplimentare, pentru întreaga perioadă verificată, în sumă totală de 271.643 lei, pentru care au fost calculate majorări şi penalităţi în sumă de 163.866 lei.

Pentru faptele de evaziune fiscală săvârşite de către administratorul acestei societăţi, au fost sesizate organele de cercetare penală.

Read more

APIA comunica

Economie 13 octombrie 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) autorizează la plată, începând cu data de 16 octombrie 2010, avansul către fermierii care au depus cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă – SAPS 2010.

De acest avans beneficiază fermierii la care controalele (administrative sau pe teren) s-au finalizat şi îndeplinesc cumulativ condiţiile impuse de regulamentele europene şi legislaţia românească.

Conform prevederilor regulamentelor comunitare, plata pe suprafaţă se poate acorda începând cu data de 1 decembrie, însă pentru acest an, conform Deciziei Comisiei Europene, plata se poate autoriza începând cu 16 octombrie. Pentru anul 2010, cuantumul alocat plăţilor directe unice pe suprafaţă este de 80,36 euro/ha, avansul fiind de 37,85 euro/ha, reprezentând 46% din suma aprobată a se acorda beneficiarilor schemei de plată unică pe suprafaţă finanţată din FEGA.

Plăţile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru ziua anterioară datei de 1 octombrie a anului pentru care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2010, BCE a stabilit un curs de 4,2718 lei.

În cadrul campaniei SAPS 2010, România beneficiază de o  alocaţie financiară de 700.244.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Read more

În cursul lunii septembrie DGFP Arad a restituit contribuabililor TVA în valoare de 22,89 milioane lei. Această sumă ne situează pe locul doi între judeţele ţării (exceptând municipiul Bucureşti) în ce priveşte cuantumul sumelor reprezentând TVA restituită.

Cu toate că a fost restituită această sumă considerabilă, DGFP Arad a reuşit în cursul lunii septembrie realizarea în procent de 97,65% a programului de încasări stabilit de minister. Eforturile depuse de angajaţii noştri au fost completate de disciplina fiscală de care au dat dovadă agenţii economici în ce priveşte plata obligaţiilor bugetare.

 Pentru luna octombrie s-a propus restituirea sau compensarea pentru un număr de 98 deconturi de TVA, suma aprobată fiind de 13.928.733 lei.

Operaţiunile de restituire şi compensare se realizează în trei tranşe, astfel:

Tranşa I  din data de 07.10.2010

Nr. deconturi pentru care s-a realizat rambursarea: 7

Suma aprobată spre rambursare: 605.962 lei, din care:

– prin compensare: 5.062 lei

– prin restituire: 600.900 lei

 Tranşa II  din data de 25.10.2010

Nr. deconturi pentru care se va realiza rambursarea : 35

Suma aprobată spre rambursare: 2.475.964 lei, din care:

 – prin compensare: 64.520 lei

– prin restituire:  2.411.444 lei

 Tranşa III  din data de 29.10.2010

Nr. deconturi pentru care se va realiza rambursarea : 56

Suma aprobată spre rambursare: 10.846.807 lei, din care:

– prin compensare: 426.609 lei

– prin restituire:  10.420.198 lei (comunicat)

Read more

Pentru a oferi posibilitatea raportării asiguraţilor care realizează venituri profesionale aşa cum sunt definite de OUG 58/2010 2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar fiscale,  modificată prin OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin (1) pct. 2 subpct 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.  571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar fiscale,  pentru veniturile plătite începând cu data de  10 Septembrie 2010, Casa Naţională de Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a emis versiunea de program 10.03.

Noua versiune de program pentru angajatori poate fi descărcată de pe site-urile de internet www.cnpas.org, www.cjpensiiarad.ro, sau poate fi primită de la sediul nostru din Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, pe 7 dischete, sau pe un CD.

Acestă versiune este necesar a fi descărcată numai de angajatorii cărora le sunt aplicabile prevederile OUG 58/2010, modificată prin OUG 82/2010.

Reamintim pe acestă cale că declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se va întocmi pe suport electronic şi va fi depusă la Casa Judeţeană de Pensii Arad odată cu declaraţia nominală pe suport de hârtie, anexa 1.1 şi anexa 1.2, listată la calculator, semnată şi ştampilată.

Declaraţia nominală se depune lunar la Casa Teritorială de Pensii în a cărei rază îşi are sediul angajatorul, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.

Nedepunerea în termen a declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata catre bugetul asigurărilor sociale de stat constituie contravenţie în conformitate  cu prevederile art. 148, litera a, din Legea nr. 19/2000 aşa cum a fost modificată şi completată şi se sancţionează cu amendă de la 1500–5000 lei, conform art. 149 lit. b, din aceeaşi lege.

Declaraţiile trimise prin poştă nu se iau în considerare. (comunicat)

Read more

În conformitate cu Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2556/06.10.2010 începând de azi  Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Arad are un nou şef. Astfel, dl. Ovidiu Şiclovan este promovat temporar pe funcţia de şef administraţie până la revenirea pe post a titularului detaşat la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale.

Dl Ovidiu Şiclovan provine din rândul finanţiştilor exercitând până acum funcţia de şef serviciu la  Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul DGFP Arad.

Read more

OUG nr. 87/2010 publicata in M.O. nr. 669/30.09.2010

 Impozitul minim a fost inlocuit incepand de la 1 octombrie 2010 cu impozitul pe profit, ce va fi platit dupa regula generala, luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate.

 Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit, respectiv de a efectua plata anticipata, dupa caz, aferente trimestrului III al anului 2010, pana la data de 25 octombrie 2010, potrivit prevederilor in vigoare la data de 30 septembrie 2010.

OUG nr. 88/2010 publicata in M.O. nr. 669/30.09.2010

Nivelul dobanzii de intarziere este de 0,04% (fata de 0,05% pana la 30 septembrie a.c.) pentru fiecare zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

 Compensarea

Prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica.

 Exceptii la executare silita

In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, procedeaza la actiuni de executare silita, cu exceptia cazului in care exista o cerere de restituire/rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala datorata de debitor.”

Executarea silita se suspenda si in cazul in care, ulterior inceperii executarii silite, se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala pentru care s-a inceput executarea silita. In acest caz, executarea silita se suspenda la data depunerii cererii.

Read more

Controale la ITM

Economie 5 octombrie 2010 0

La nivel naţional s-a desfăşurat pe parcursul a două trimestre ale anului 2010 (II şi III), acţiunea care vizează „Controlul respectării prevederilor normativelor tehnice privind utilizarea, întreţinerea şi verificarea periodică a proprietăţilor de protecţie a echipamentelor individuale de protecţie utilizate de electricieni în instalaţii electrice de înaltă tensiune”.

În perioada iulie – septembrie, inspectorul de muncă pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, a controlat 7 agenţi economici care au lucrări contractate atât în instalaţii de joasă tensiune, cât şi în instalaţii de înaltă tensiune sau efectuează lucrări în apropierea instalaţiilor de înaltă tensiune. Au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale pentru neconformităţile constatate şi au fost dispuse 16 măsuri de remediere a deficienţelor, fiind trasate termene concrete pentru remedierea acestora.

Dintre deficienţele constatate, amintim:

–       unele societăţi care au în dotare autovehicule pentru transportul electricienilor la lucrări, nu au foile de parcurs semnate la toate rubricile, conform OUG 195 / 2002 modificat şi reactualizat conform OUG  63 / 2006.;

–       lipsa instrucţiunilor proprii de lucru specifice pentru lucrări în apropierea instalaţiilor de înaltă tensiune.

Read more

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – Filiala Arad , prin reprezentanţii săi, a participat pe data de 1 octombrie 2010, la Moneasa, la Simpozionul „Ciuce Pavel“ – Politici, tratamente şi reglementări privind creşterea calităţii informaţiilor contabile organizat de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Filiala Arad (CECCAR).

În cadrul simpozionului a fost semnat un protocol de colaborare între CNIPMMR Arad şi CECCAR Arad.

Scopul parteneriatului semnat la Moneasa, în prezenţa unui numeros auditoriu, de către domnul Mircea PURCARU – Preşedinte CNIPMMR Arad şi domnul Petru HORGA – Preşedinte CECCAR Arad, este acela de :

  • Îmbunătăţire a accesului întreprinderilor mic şi mijlocii la programele destinate acestora
  • Optimizare  şi promovare a activităţilor IMM-urilor
  • Îmbunătăţire a cadrului legislativ
  • Stimulare a antreprenoriatului.

Protocolul perfectat la nivel local, vine în completarea parteneriatului creat la nivel naţional de către cele două organizaţii profesionale.

Read more