News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Preluarea a patru spitale de către administraţia judeţeană şi altele de către administraţiile locale din judeţul Arad a ridicat din nou problema sistemului sanitar, unul care s-a dovedit bolnav sau cel puţin „îmbolnăvit” intenţionat.

La nivel naţional se regăsesc cifre şocante, care arată deprecierea sistemului sanitar în ultimii ani . Aceste cifre sunt reale şi îşi au originea atât în strategia naţională a sistemului sanitar, cât şi din alte cauze locale, fiecare cu părţile ei mai puţin legale sau morale.

„Aceste cifre şi alte suspiciuni ne-au făcut, la nivel judeţean, să nu preluăm spitalele fără o anumită analiză financiară, tocmai din dorinţa de a face o reformă corectă. Din păcate, am fost atacaţi, mediatic şi politic, aş spune nefondat şi chiar, după cum se va vedea, tendenţios”, a afirmat Adrian Ţolea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad şi semnatarul protocoalelor de preluare a celor două spitale: Clinic Judeţean de Urgenţă şi Matern.

„Am găsit multe nereguli, «coincidenţe» de nume care nu sunt deloc coincidenţe. Am regăsit «marea familie liberală» într-o grămadă de lucruri care au adus prejudicii sistemului sanitar. Este ruşinos că tocmai cei care ne acuză săptămână de săptămână de clientelism sau neimplicare să fi organizat un adevărat «atac» la bugetul sanitar”, a concluzionat Adrian Ţolea. Vicepreşedintele CJA face referire la numeroasele atacuri din presă, susţinute de anumite persoane care, conform actelor, au avut interese financiare în sistemul sanitar.

Cele trei cazuri la care face referire vicepreşedintele Consiliului Judeţean reprezintă «duetul» Vasile Man (secretar general PNL Arad)–Ionel Ciupe (preşedinte interimar) , relaţia lui Gheorghe Ghilinţă – „fost membru al PC, acum o adevărată achiziţie a colecţiei de vară liberale” – cu sistemul sanitar arădean , respectiv declaraţiile şi poziţia publică a lui Florin Galiş, preşedinte al Organizaţiei Municipale a PNL Arad, referitoare la falimentul şi prăbuşirea Sanevit .„Suntem preocupaţi de managementul spitalelor, de calitatea serviciilor medicale şi conexe, pentru ca beneficiarii să fie cetăţenii, nu o eventuală clientelă, aşa cum este  «gaşca de şmecheri» de la PNL Arad”, a afirmat Adrian Ţolea, care doreşte să sublinieze că „noi nu dăm verdicte, nu stabilim vinovaţi. Avem, însă, datoria să prezentăm faptele opiniei publice, dar şi documente justiţiei”.
Va prezentam mai jos materialele la care se refera PDL Arad si acuzele aduse celor de la PNL Arad.
Anexa 1

Conform documentelor primite în urma auditului, firma SC Andromeda Service SRL a încheiat cu Spitalul Clinic Judeţean trei contracte în noiembrie 2007, în valoare totală de 1,5 milioane lei (circa 350.000 euro). Respectivele contracte (14.258, 14.259, 14.260, toate din 16 noiembrie 2007) erau pentru „Reparaţii capitale exterioare”, „Reparaţii capitale interioare”, respectiv „Reparaţii capitale instalaţii termice”.

Firma a început lucrările la 6, respectiv 12 zile de la data semnării contractelor. Recepţia a fost realizată pe 19 decembrie, conform celor trei procese verbale (15.973, 15.974, 15.975), iar componenţa comisiei de recepţie a fost următoarea: jr. Vasile Man (preşedinte), Costel Darie, Ioan Golda, ing. Rodica Tripunescu (diriginte de şantier din partea spitalului), respectiv Ionel Ciupe, din partea SC Andromeda Service SRL. Vasile Man era, pe acea vreme, director administrativ al Spitalului Judeţean. Dar lucrurile nu se opresc aici!!!

Cum lucrarea nu putea fi efectuată în circa o lună, recepţia a fost făcută doar în acte, iar Ionel Ciupe, reprezentantul SC Andromeda Service SRL, semnează 2 angajamente, ca şi anexe la procesele verbale de recepţie, prin care se obligă să finalizeze lucrările până în 29 februarie 2008 (contractul 14.258), respectiv 29 martie (contractul 14.259). Motivaţia cererii firmei şi a acceptului Spitalului (prin respectivele angajamente) au fost: timp scurt şi condiţii meteo nefavorabile (contract 14.258), respectiv volum mare de lucrări şi lipsa unui front de lucru (contract 14.259). Practic, comisia de recepţie, condusă de Vasile Man, în calitate de preşedinte al acesteia, a semnat că lucrările sunt finalizate, deşi acestea erau doar la început. În limbaj juridic, acest lucru presupune trafic de influenţă, fapt pedepsit de Codul Penal!!!

Ca urmare, Spitalul trebuia deja să plătească facturile (întocmite încă din 3 decembrie 2007), deşi lucrarea nu era finalizată. Acţiunile duetului Man-Ciupe, de sabotare a Spitalului, nu se opresc aici.

Deoarece pe ruta Minister – DSP – Spital au fost unele întârzieri de efectuare a plăţii, întârzieri fireşti, de natură birocratică, în aprilie 2008 SC Andromeda Service SRL intentează proces Spitalului, la Tribunalul Arad, prin care firma solicită inclusiv penalităţi pentru neplată, chiar şi pe perioada 31 decembrie 2007 – 29 februarie 2008, respectiv 31 decembrie 2007 – 29 martie 2008 (31.12.2007 fiind considerat momentul în care trebuia făcută plata). Adică inclusiv pe perioada în care lucrările nu erau finalizate, fapt recunoscut, prin cele două anagajamente, de SC Andromeda Service SRL. Spitalul a fost prejudiciat şi datorită celor care trebuiau să-l apere şi care în faţa instanţei „omit” să prezinte cele două angajamente, favorizând, în acest fel, câştigarea procesului de către SC Andromeda Service SRL. Firma lui Ionel Ciupe câştigă procesul şi încă 118.669 lei, drept penalităţi de întârziere a plăţii. Ba mai mult, lucrările efective au fost finalizate abia în august 2008.

Lucrarea în sine reprezintă o altă „plagă” a duetului Man-Ciupe, deoarece chiar serviciul tehnic al Spitalului a concluzionat despre calitatea lucrărilor: nu au fost corespunzătoare, au fost executate superficial, cu materiale de slabă calitate. Concluzie confirmată prin documente existente în arhiva Spitalului Clinic Judeţean Arad.

Anexa 2

Este vorba de relaţia dintre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi firma SC Gil Trans SRL Arad, patronată de Gheorghe Ghilinţă, un alt caz liberal, de această dată mai proaspăt recrutat în PNL, care are afinităţi de afaceri cu sistemul sanitar.

În 10 ianuarie 2002 se semnează contractul nr. 193/144, între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi SC Gil Trans SRL Arad, firmă reprezentată de Gheorghe Ghilinţă. Obiectul contractului a fost „dezinfecţia, spălarea, uscarea, călcarea inventarului moale din spital”, pentru 1040 paturi şi pentru personal. Totul în schimbul sumei de 12.495 euro lunar, adică 12,01 euro/pat/lună.

Acest contract, întocmit în euro, a fost modificat, de-a lungul timpului, prin şase acte adiţionale. Prevederile contractuale arată, la art. 10.4 că „majorarea sau diminuarea cu şi peste 5% a numărului de paturi din spital, pe o durată mai mare de 30 de zile, atrage cu sine modificarea proporţională, în sensul majorării sau diminuării plăţilor”. Astfel, primele două acte adiţionale, semnate în 2002 şi, respectiv, în 2003, respectă prevederile contractului, în sensul creşterii valorii acestuia (primul act adiţional), respectiv al scăderii valorii, conform cu creşterea sau descreşterea numărului de paturi (cel de-al doilea act adiţional). Preţul unitar, pat/ lună, a rămas acelaşi, adică 12,01 euro, cum era convenit iniţial.

Începând cu cel de-al treilea act adiţional, semnat în ianuarie 2005, până la cel de-al şaselea, inclusiv, valoarea contractului se modifică succesiv, chiar dacă numărul de paturi a rămas constant în perioada 2005-2009, după cum urmează:

* Al treilea act adiţional (din ianuarie 2005) creşte preţul pat/ lună de la 12,01 la 13,82 euro;

* Al patrulea act adiţional (din august 2005) creşte preţul pat/ lună de la 13,82 la 15,97 euro;

* Al cincelea act adiţional (din aprilie 2007) creşte preţul pat/ lună de la 15,97 la 18,41 euro;

* Al şaselea act adiţional (din iunie 2008) creşte preţul pat/ lună de la 18,41 la 20,49 euro.

În total, suma facturată de SC Gil Trans SRL de la Spitalul Judeţean este de aproape 1,2 milioane de euro, în cei opt ani şi jumătate de contract. Pare incredibil ca un om, respectiv o firmă, poate încasa atât de mult într-o perioadă de timp de nici 9 ani. Atenţie, doar pe servicii de spălătorie!

Revenind la abaterile de la contract şi de la lege, am reuşit printr-o muncă susţinută să desluşim subteranele acestei afaceri. Tradusă în cifre reci, suma aferentă cumulului de majorări, începând cu cel de-al treilea act adiţional (cel din ianuarie 2005) şi până la preluarea spitalului de către CJA, se ridică la 1.256.586,41 lei. Adică peste 12,5 miliarde ROL. Această sumă, plătită din bani publici, provine din nerespectarea clauzei contractuale, conform căreia tariful nu se schimbă decât odată cu „majorarea sau diminuarea cu şi peste 5% a numărului de paturi din spital, pe o durată mai mare de 30 de zile”, cf. art 10.4.

Dacă luăm în considerare doar încălcarea prevederilor legislative în materie de achiziţii publice, respectiv O.U.G. 34/2006, prejudiciul ar fi de „doar” 214.113,22 lei (adică 2,14 miliarde ROL), o datorie cu iz de dosar penal. O.U.G. 34/2006 prevede că „valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial”.

***

Este pură coincidenţă faptul că preţul serviciilor pat/lună oferite de domnul Ghilinţă a început să crească vertiginos în 2005, chiar anul în care Vasile Man a ajuns director administrativ la spital?

De ce nu s-a contractat serviciul de spălare a lenjeriei la kg., nu la pat de spital? La diferite secţii, gradul de ocupare al paturilor nu este niciodată de 100%. Paturile libere nu necesită schimbarea lenjeriei, dar SC Gil Trans SRL facturează şi aceşti bani!!!

Concluzii:

Sistemul sanitar suferă în timp ce sume importante din banii care ar fi trebuit să fie destinaţi bolnavilor merg către „gaşca de şmecheri” din PNL.

Consiliul Judeţean Arad doreşte să oprească asemenea practici şi, ca urmare, am solicitat oficial Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad să iniţieze procedurile necesare de intrare în legalitate şi diminuarea preţului contractului la valorile legale. Dacă nu se va ajunge la un acord cu prestatorul de servicii, se va demara acţiunea la instanţa competentă pentru rezilierea contractului.

Anexa 3

Florin Galiş, preşedinte al Organizaţiei Municipale a PNL Arad, întregeşte „gaşca de şmecheri” liberali, specialişti verbali ai sistemului sanitar. Acesta, a fost timp de mai mulţi ani unul dintre directorii SC Sanevit SA Arad.

Acum este cea mai sonoră voce din PNL Arad, care blamează inerţia guvernării actuale, raportat la soarta acestei fabrici, extrem de importantă pentru circuitul medical naţional. Nu înţelegem de ce a tăcut în perioada 2004-2008. Dumnealui, un important liberal, cu voce sonoră şi pretenţii de lider, avea toate pârghiile necesare pentru a ajuta SC Sanevit SA: premier liberal, guvern liberal, majoritate parlamentară (cu ajutorul PSD), ministrul Sănătăţii tot liberal, doi deputaţi liberali din Arad şi prefectul judeţului nostru, de profesie medic, în persoana lui Cristian Stragea. Ce vă mai trebuia domnule Galiş? N-aţi putut sau n-aţi vrut, vreme de patru ani?

Cât priveşte starea clădirilor, pe vremea dvs. ploua în magazii? Sau a început să plouă doar în altă guvernare?

Asteptam dreptul la replica a celor din PNL.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *