News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) a efectuat, în primele trei luni ale anului 2011, 74 de controale la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. Conform unui raport prezentat Prefecturii Arad, acestea s-au concretizat prin imputarea sumei de 183.108,05 de lei, până în prezent fiind recuperaţi 331.203,10 de lei (inclusiv din anii precedenţi).
CJAS Arad a făcut publice principalele disfuncţionalităţi constatate în cursul acţiunilor de control.Astfel, în cazul medicinei primare, s-a constatat raportarea, în anii 2007-2008, pe listele proprii de înscrişi în categoria persoanelor beneficiare de servicii medicale din pachetul de bază, a celor care nu îndeplineau calitatea de asigurat, fiind beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale şi nerespectarea programului de activitate.
În ceea ce priveşte ambulatoriul de specialitate a reieşit raportarea la CJAS Arad a unor servicii medicale pentru persoane care, la data înregistrării consultaţiei în CMI, figurau ca internate în spital şi eliberarea de certificate de concediu medical cu nerespectarea prevederilor OUG nr. 158/2005 şi a prevederilor OMS/OCNAS nr.60/32/2006.
În cazul investigaţiilor paraclinice s-a descoperit raportarea eronată a unor servicii medicale care au fost efectuate într-o altă lună decât cea de raportare şi raportarea unor servicii medicale pentru care trebuia să se găsească 3 probe, nu doar una.
În farmacii s-a constat nerespectarea modului de completare şi eliberare a prescripţiilor medicale cu regim compensat şi gratuit, cu încălcarea prevederilor OMS/OCNAS nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor Metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi ale Anexei 30 la OMS/OCNAS nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010.

Persoane fizice cu datorii de 251.955 de lei
De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2011 au fost efectuate 33 inspecţii fiscale la persoane fizice care aveau obligaţia de a declara şi achita contribuţia la Sănătate.
Prin rapoartele de inspecţie fiscală s-a stabilit suma de 251.955 de lei contribuţii neachitate şi accesorii. Ca urmare a rapoartelor, a fost încasată suma de 51.138 de lei contribuţii şi accesorii, diferenţa de până la 251.955 de lei fiind evidenţiată la capitolul creanţe de la persoane fizice pentru anul fiscal în curs. (newsar)

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *