News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

În perioada 16 august – 01 octombrie 2010, Administraţia Fondului pentru Mediu lansează sesiunea de finanţare în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor, prin finanţarea din Fondul pentru mediu.

Scopul şi obiectivele de aplicare a Programului impun coordonarea unitară a finanţării proiectelor aprobate. Coordonarea unitară se asigură la nivel teritorial prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare.

Programul poate fi derulat anual, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu. Finanţarea nerambursabilă, care se derulează prin intermediul coordonatorului, se acordă în proporţie de 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect, la care se poate adauga eventuala contribuţie proprie.

Bugetul alocat sesiunii de finanţare este de 100 milioane lei, iar suma maximă ce poate fi aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăşi 3,5 milioane lei.

În cadrul Programului, coordonatorii pot depune dosare de finanţare, pentru următoarele categorii de solicitanţi eligibili, care au în proprietate/administrare terenuri agricole degradate:

–          unităţi administrativ-teritoriale

–          asociaţii de proprietari de terenuri

–          composesorate

–          unităţi sau instituţii de învăţământ

–          unităţi de cult

Mai multe informaţii privind criteriile de eligibilitate, categoriile de cheltuieli eligibile, conţinutul dosarului de finanţare pot fi obţinute accesând pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu (www.afm.ro).

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *