News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

În perioada 18.10.2010 – 17.11.2010, Administraţia Fondului pentru Mediu organizează sesiune de depunere a cererilor de finanţare, în cadrul Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare.

În Monitorul Oficial nr. 670 din 1 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul nr. 1450/10.09.2010  pentru aprobarea Ghidului de finanţare a acestui Program.

Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor ce vizează protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare.

Tipuri de proiecte:

Există următoarele tipuri de proiecte:
– amenajare captări în vederea alimentării cu apă a comunităţilor locale;
– staţii de tratare a apei;
– reţele de alimentare cu apă;
– staţii de epurare;
– reţele de canalizare.

Sursa de finanţare pentru derularea Programului:

Finanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.
Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Organizarea sesiunii de finanţare:

Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, pe tipuri de proiecte şi în limita sumei alocate.

Suma alocată acestei sesiuni este de 298.115 mii lei.

Criterii de eligibilitate a solicitantului:

Este eligibil solicitantul unitate administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunile municipiilor, precum şi asociaţia de dezvoltare intercomunitară, care acţionează în nume propriu şi nu are obligaţii restante la bugetul general consolidat şi la Fondul pentru mediu.

Cuantumul finanţării:

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanţare.

Suma maximă care poate fi acordată este între 4 şi 15 milioane lei pentru fiecare proiect.

Publicarea informaţiilor relevante privind Programul:

Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul AFM, www.afm.ro, la secţiunea „Informaţii privind Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare”.

Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea autorităţii publice pentru protecţia mediului sau a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *