News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

newsarad stiri arad

Sâmbătă, 1 septembrie a.c., se împlinesc 119 ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Rurale în România.

În anul 1893, la data de 1 septembrie, a intrat în vigoare “Legea pentru organizarea Gendarmeriei Rurale”, promulgată prin Decret Regal de către Carol I. Această lege prevedea instituirea unui Corp de pază şi ordine, cu caracter militarizat, în toate localităţile rurale din ţară, deoarece structurile anterioare nu făceau faţă situaţiei complexe de pe teren şi nu corespundeau unui stat european modern. Este de remarcat faptul că legea a pus accentul pe atribuţiile Jandarmeriei de „a veghea în localităţile rurale la siguranţa publică, la menţinerea ordinii şi executarea legilor”.

Conform noului cadru legal, în toate comunele din ţară se înfiinţau plutoane, companii, secţii şi pichete de jandarmerie, aflate în subordinea directă a primarilor. Din punct de vedere al misiunilor de poliţie judiciară, la acea vreme, jandarmii se subordonau judecătorilor de instrucţie şi procurorilor.

Până în anul 1998, ziua de 1 septembrie a reprezentat şi Ziua Jandarmeriei Române. Odată cu intrarea în vigoare, în acel an, a Legii de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei, 3 aprilie este considerată Ziua Jandarmeriei Române, dată care marchează promulgarea de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, în anul 1850, a primului act de înfiinţare a corpului de jandarmi pe teritoriul României – „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”.

ISTORIC

Înfiinţarea unei instituţii stabile, autoritare şi eficiente pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice şi pentru respectarea legilor în mediul rural a constituit o preocupare importantă a conducerii politice şi militare a României către sfârşitul secolului al XIX-lea. Partidele politice îşi propuseseră ca obiectiv constituirea unei jandarmerii rurale, drept pentru care, în 1885, generalul Radu Mihail, prefectul Poliţiei Bucureştiului a fost însărcinat cu elaborarea unui proiect de lege pentru organizarea jandarmeriei în întreaga ţară, iniţiativă rămasă nerealizată.

Doi ani mai târziu, în anul 1887, I.C. Brătianu, în expunerea de motive la Legea comunală, sublinia că „Gendarmeria comunală rurală va fi mai bună decât poliţia rurală de până acum”, a cărei activitate se dovedise nesatisfăcătoare. Această lege a fost adoptată la 7 mai 1887 şi prevedea organizarea, printr-o lege specială, a jandarmeriei rurale, însă lipsa resurselor financiare a întârziat înfăptuirea ei.

Folosindu-se experienţa organizării jandarmeriei ţinuturilor din Moldova anilor 1850-1864, a călăraşilor şi dorobanţilor din Muntenia, plecându-se şi de la faptul că în majoritatea statelor europene exista la acea dată o asemenea armă, guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu prezintă Parlamentului Proiectul Legii asupra Gendarmeriei Rurale, proiect adoptat şi promulgat prin Decretul Regal nr. 2919 din 30 august 1893. Publicată în Monitorul Oficial din 1 septembrie 1893, în art. 1 legea statuta: „Se instituie pentru toată întinderea regatului un corp de Gendarmerie rurală menit a veghea în comunele rurale la siguranţa publică, la menţinerea ordinei şi la executarea legilor. Îndeosebi, Gendarmeria este însărcinată cu paza căilor de comunicaţie. O supraveghere neîntreruptă şi o acţiune preventivă constituie esenţa serviciului său.”

După votarea acestei legi, pentru un timp vor coexista două structuri de jandarmerie:

–                     o jandarmerie a armatei, existentă încă din 1864, organizată pe escadroane de jandarmi şi companii de jandarmi pedeştri, făcând parte din armata permanentă, subordonată nemijlocit Ministerului de Război şi folosită în Bucureşti şi în marile oraşe;

–                     o jandarmerie rurală, organizată pe companii, câte o companie în fiecare judeţ, subordonată Ministerului de Interne şi pusă la dispoziţia prefecţilor, subprefecţilor şi primarilor, pentru asigurarea serviciului administrativ în mediul rural.

O a treia formă de organizare, prevăzută în aceeşi lege (art. 73)– jandarmeria comunală –trebuia să se constituie la nivelul celor 3006 comune rurale şi ar fi trebuit să reunească aproximativ 8000 de jandarmi, dar, datorită dificultăţilor financiare, acest proiect nu s-a materializat pe timpul aplicării legii.

În perioada 1894-1896, jandarmeria rurală apărea în următoarea formă de organizare:

–                     Inspectoratul General al Jandarmeriei Rurale – organ de conducere şi control, cu sediul în Bucureşti, condus de un general de brigadă, având funcţia de inspector general, ajutat de patru ofiţeri superiori;

–                     4 circumscripţii de jandarmi, structuri organizatorice având fiecare aceeaşi zonă de responsabilitate ca a unui corp de armată. Acestea erau comandate de câte un ofiţer superior (colonel sau locotenent colonel) şi îşi aveau reşedinţele în Bucureşti, Craiova, Iaşi şi Galaţi

–                     22 de companii (1894-1895) şi 32 de companii (1895-1896), câte una în fiecare judeţ şi conduse de câte un căpitan de jandarmi;

–                     Companiile de jandarmi erau subdivizate în secţii de jandarmi (la plăşi) iar secţiile în posturi de jandarmi (la sate), încadrate fiecare cu subofiţeri şi trupă. Pe raza unui judeţ, numărul de secţii şi posturi de jandarmi oscila în raport de mărimea judeţului, numărul de comune, densitatea populaţiei şi puterea economică.

Prin Legea Jandarmeriei Rurale se estima ca în cele 32 de judeţe şi 227 reşedinţe de plasă să activeze 69 de ofiţeri şi 1260 de jandarmi, efectiv care trebuia încadrat în decurs de 2 ani. La începutul anului 1896, Jandarmeria rurală avea deja un efectiv de 59 ofiţeri şi 1040 de jandarmi.

Recrutarea jandarmilor se făcea, pentru ofiţeri, din cadrele active ale armatei sau din rezervă, din toate armele, dar în special din cavalerie, precum şi dintre licenţiaţii în drept sau cu multiple cunoştinţe juridice. Militarii jandarmi erau recrutaţi numai dintre cei care aveau cunoştinţă de carte, minimum 3 clase, vârsta între 24 şi 40 de ani, ştiau să scrie şi să socotească şi aveau o înălţime de minim 1,65 m şi o înfăţişare plăcută.

Din cadrul legii, rezultă că scopul principal pentru care a fost creată Jandarmeria Rurală a fost acela de a veghea în comunele rurale la menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi executarea legilor. Această structură a fost creată pentru a îndeplini misiuni stabilite de Ministerul de Interne, de prefecţi, de primari (misiuni care vizează ordinea publică) şi misiuni care sprijină activitatea Ministerului Justiţiei şi care sprijină aplicarea corectă a legilor. Jandarmii urmau ca, după o pregătire specială, să îndeplinească atribuţii de agenţi sau ofiţeri de poliţie judiciară.

În anul 1908, o nouă Lege a Jandarmeriei Rurale face noi precizări asupra unor aspecte ca locul şi rolul instituţiei Jandarmeriei Rurale, organizarea corpului de Jandarmerie, autoritatea ministerelor asupra Jandarmeriei, atribuţiile de poliţie judiciară şi de poliţie militară, stabilind ca principale îndatoriri „o supraveghere activă, neîntreruptă şi o acţiune preventivă”. Totodată, legea constituie baza legală pentru sporirea efectivelor, ajungându-se în anul 1908 la un număr de 6310 jandarmi, iar în caz de mobilizare se prevedea sporirea semnificativă a acestuia.

Astfel, în timpul Războiului Balcanic din 1913, din cei 6865 de jandarmi rurali mobilizaţi, au încadrat armata operativă un număr de 1138, aceştia remarcându-se pe câmpul de luptă printr-o foarte bună pregătire şi o disciplină exemplară.

Corp militar de elită, Jandarmeria Rurală a fost prezentă în toate marile evenimente sociale, economice, politice şi militare cunoscute în România, aducându-şi o importantă contribuţie la luptele duse de poporul român în Războiul Balcanic şi în cele 2 războaie mondiale.

După mobilizarea din 14.08.1916, Jandarmeria rurală, care avea un efectiv de 9000 de militari, a participat cu aproximativ 30% din acesta la asigurarea mobilizării şi a concentrării contingentelor chemate sub drapel şi a asigurat poliţia frontului, paza şi apărarea punctelor de comandă şi deplasarea coloanelor. În acelaşi timp, i-au revenit misiuni de asigurare a poliţiei în serviciul comandamentelor de etapă şi a serviciului pretoral de anihilare a agenturilor de spionaj,  de asigurare a evacuării populaţiei civile şi a autorităţilor române, de pază a lucrărilor de artă.

Desăvârşirea unităţii statului naţional român, precum şi amploarea mişcărilor sociale au pus probleme noi în faţa Jandarmeriei Rurale, care trebuia extinsă uniform în toate provinciile ţării. În acest scop, în perioada martie-noiembrie 1929, în urma apariţiei Legii pentru organizarea Jandarmeriei rurale, se aduc modificări substanţiale în organizarea şi funcţionarea armei Jandarmeriei. În urma acestei restructurări, aceasta era organizată astfel: Inspectoratul General al Jandarmeriei, ca organ central, cu sediul în Bucureşti; 11 inspectorate regionale, purtând denumirea regiunilor teritoriale respective, organizate pe legiuni, câte una la fiecare judeţ. Legiunile erau organizate pe secţii (câte una la fiecare plasă), iar secţiile pe posturi comunale.

Modificări neesenţiale ale legii au avut loc în anul 1938, iar între anii 1940 şi 1943, din cauza situaţiei de război, a avut loc trecerea unor unităţi şi subunităţi de jandarmi rurali în subordinea marilor unităţi strategice şi tactice ale Armatei Române.

Pentru o mai bună organizare, impusă de situaţia de război, începând cu 1 iulie 1940, Direcţia Generală a Poliţiei, Corpul Jandarmilor şi Prefectura Poliţiei Capitalei au fost contopite într-un singur organ sub denumirea de « Direcţia Generală a Poliţiei şi Siguranţei Statului « .

Din primăvara anului 1943 Jandarmeria a trecut în cadrul Ministerului de Război, stabilindu-se şi o ierarhizare a formaţiunilor teritoriale pe posturi, secţii, sectoare, legiuni, subinspectorate şi inspectorate.

În anul 1944 Inspectoratul General al Jandarmeriei, în afara formaţiunilor şi a structurilor teritoriale, mai avea în compunere: un regiment de jandarmi pedeştri în Bucureşti, o legiune mobilă de jandarmi (aproximativ un regiment); 4 centre de instrucţie; un detaşament special pază petroliere; 4 şcoli militare proprii; 34 de companii şi 6 plutoane constituite deja în jandarmeria de campanie.

Din punct de vedere operativ, structurile Jandarmeriei erau subordonate structurilor armatei, participând la acţiunile militare desfăşurate pentru eliberarea ţării.

Începând cu 24 august 1944, Jandarmeria a trecut prin unele restructurări, iar începând cu 23 ianuarie 1949 s-au înfiinţat Trupele de Securitate, ca parte integrantă a Ministerului de Interne.

Jandarmeria în mediul rural s-a conturat începând cu luna august 2003, când au fost înfiinţate secţii şi posturi în mediul rural, structuri care funcţionează şi în prezent.

Read more

Citeam într-un cotidian arădean un articol, unde titlul suna cam aşa „Satisfacţie supremă pentru utişti. Poli Timoşoara a murit”. De ce oare e aşa de mare satisfacţia? Poate pentru unii, care sunt lipsiti total de cultură fotbalistică şi poate că echipa lor de suflet este cea a ciobanului Becali adică marea, minunata, inegalabila „Steaua”, după care probabil ţin şi cu UTA. Pentru mine personal nu e deloc îmbucurător faptul că „Poli” a murit. E chiar trist pot spune. Când moare rivala ta de moarte poţi spune că a murit o părticică din tine. A murit Poli! Da! Când ne vom mai bucura de acel 3-4? Când vom învinge ACS Recaş? Eu unul nu pot să mă bucur, de aceea refuz categoric să fac deplasarea la Timişoara, cu toate că biletele sunt gratis. Pentru ce! Să văd cică un mare derby; ACS Recaş-UTA. Să meargă cei care se bucură că Poli a murit. Am simţit nevoia să scriu acest material pentru că mi-am adus aminte de un lucru cu totul şi cu totul deosebit. În urmă cu câţiva ani regretatul Mihai Botez, aducătorul judo-ului în România, un om deosebit, Dumnezeu să-l odihnească acolo unde e, avea lacrimi în ochi, era foarte necăjit şi abătut, plângea. De ce? Pentru că murise japonezul în vârstă de 82 de ani, singurul cu care”Mişa Baci” se mai lupta la Campionatul Mondial de veterani. Rivalul lui de-o viaţă. Plângea că nu mai avea cu cine se lupta!  Nici vorbă de a se citi pe faţa lui sentimentul de satsfacţie, era distrus. A murit rivalul lui. Atunci vă întreb? De ce m-aş bucura eu de moartea lui Poli? Să fim bine înţeleşi nu plâng după Poli, e rivala noastră! Nu o iubesc, nu am iubit-o vreodată, dar plâng că nu mai există. Am ţinut, ţin şi voi ţine cu UTA, nu pot să ascund asta, dar mă gândesc că aşa cum Poli a murit, poate va muri şi UTA ( sincer nu-mi doresc), dar în faza în care ne aflăm, nu pot să mă abţin cu Dorin Stana în conducere, de fapt e alcătuită din el şi Gio, nu ştiu pe ce drum ne îndreptăm? Aşa că hai să nu ne bucurăm de răul altuia că poate urmăm. Asta e părerea mea, nu pot obliga pe nimeni să mi-o împărtăşească. HAI UTA!!!!

DAN COITA (sportularadean.info)

Read more

Trupa Compact se va afla, în perioada 22 septembrie – 14 octombrie, într-un nou turneu în Canada, urmând să susţină şase concerte pentru publicul român de peste Ocean.

Formaţia va fi prezentă în “Ţara Arţarilor” pentru a treia oară în ultimii patru ani, iar calendarul concertelor este următorul:

22.09 –Vancouver

28.09 –Calgary

30.09 -Edmonton

02.10 -Winnipeg

07.10 -Toronto

14.10 -Montreal

Membrii formaţiei – Paul Ciuci, Adrian Tinca, Aurel Vasilescu şi Adrian Kiseleff – aşteaptă cu emoţie aceste întâlniri, pentru care au pregătit atât piese mai noi, cât şi hiturile celebre, fredonate de generaţii întregi.

Paul Ciuci, solistul trupei, declară: “Revenim în Canadadupă o experienţă de neuitat, trăită anul trecut. Am concertat în săli pline de oameni minunaţi, care au cântat cu noi de la prima până la ultima melodie. Am rămas cu amintiri frumoase în urma acestor întâlniri speciale, iar acum, la cererea fanilor, vom cânta din nou pentru prietenii noştri de peste Ocean, cărora le promitem un show deosebit, aşa cum am făcut de-a lungul celor peste 30 de ani de existenţă a formaţiei”.

Trupa Compact a mai susţinut un concert în Toronto, în anul 2008, şi un turneu sold-out în 2011, care a cuprins oraşele Montreal, Quebec, Toronto şi Kitchener.

Read more

cipri luca birou

Deputatul PSD Ciprian Luca apreciază concretizarea demersului privind introducerea plății TVA la încasare, prin publicarea măsurii în monitorul oficial.

“Măsura Guvernului USL a devenit oficială. Suntem convinși că aplicarea acesteia de la începutul anului viitor va conduce la creșterea produsului intern brut cu 0,5 procente. În mod cert, această creștere va avea o influență semnificativă atât în crearea de noi locuri de muncă precum și în creșterea veniturilor populației. Modificările aduse modului de plată a TVA reprezintă un demers al nostru încă din vremea conducerii PDL, însă, din păcate, ei nu au fost de acord cu astfel de măsuri menite să conducă la o redresare a economiei naționale și implicit la creșterea nivelului de trai al populației. Din nefericire, Traian Băsescu, prin marionetele sale, au încercat să sărăcească cât mai mult populația pentru a putea gestiona situația mult mai ușor, exclusiv în favoarea grupului de interese agreat la Cotroceni. Planurile lor au fost însă sortite eșecului, pentru că lucrurile trebuie îndreptate în folosul cetățeanului, nicidecum a unor îmbogățiți peste noapte din furt, din buzunarul fiecăruia dintre noi”, a conchis deputatul Ciprian Luca.

Noul sistem de aplicare a  TVA la încasare  presupune colectarea taxei la momentul încasării contravalorii livrărilor sau prestărilor efectuate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii facturii.  Contribuabilii obligati sa aplice aceasta decizie sunt cei cu o cifră de afaceri anuală inferioară plafonului de 2,25 mil. lei.

Read more

Sâmbătă, 1 septembrie, la Galleria Arad are loc festivitatea de absolvire a cursurilor Școlii de vară.  Într-un interval de patru ore, cei peste 250 de copii implicați în programul Galleria Arad în sezonul estival vor susține diverse momente speciale, de la dansuri zumba, la Karate și până la scene de actorie.

Marea surpriză a zilei este Cleopatra Stratan care va concerta la Galleria Arad pentru toți copiii din municipiu și județ.

Școala de vară a fost un real succes. Ne bucurăm că prin demersul nostru am putut veni în sprijinul părinților care nu aveau în grija cui să își lase copiii pe parcursul zilelor de vacanță. Pe de altă parte însă, marea noastră mulțumire este dată de bucuria copiilor care au făcut parte din programele noastre. Oferta de activități a fost variată și stabilită în funcție de vârsta și desigur, de interesele lor, iar rezultatele au fost peste așteptări. Bucuria ce li se citea pe față zi de zi când se întâlneau între ei e cel mai important barometru al succesului înregistrat. În mod sigur acest gen de activități nu va rămâne un unicat pentru Galleria Arad”, afirmă Tina Vîrlan, Mall Manager.

PROGRAMUL SERBĂRII de la  01 septembrie 2012

Orele: 16:00-18:00

–          Grupa A + Grupa B – JOC MUZICAL, JOC MUZICAL in LB. ENGLEZA

–          Grupa A – ZUMBA, PANTOMIMA + POEZIE

–          Grupa B – ZUMBA, PANTOMIMA + POEZIE

–          Grupa C – PARADA MODEI , ZUMBA , IMPROVIZATIE (ACTORIE) , JOC MUZICAL  în LB. ENGLEZA

–          Grupa D – ZUMBA , IMPROVIZATIE (ACTORIE), JOC MUZICAL în LB. ENGLEZA, « COPIII AU TALENT »

–          Grupele A+B+C+D – KARATE

–          Grupele C+D – DANS MODERN

Orele 18:00-19:00

 Decernare premii, diplome și cadouri pentru elevi și educatoare

Orele 19:00-19:45

 Concert Cleopatra Stratan

Intrarea la evenimentul organizat pe Scena Talentelor, la etajul II, zona foodcourt, este liberă.

Read more

newsarad stiri arad

Clubul de fotbal UTA anunta ca suporterilor echipei li s-au pus la dispozitie, de catre ACS Poli, un numar de 400 de bilete gratuite pentru partida de luni, 3 septembrie (ora 19), de la Timisoara, dintre cele doua grupari, programata in runda inaugurala a campionatului ligii secunde. Biletele pot fi procurate incepand de vineri, ora 14, la sediul clubului aradean, precum si la Old Lady’s Pub, ele urmand a fi prezentate de catre fani la intrarea pe arena Dan Paltinisanu.

Read more


Noaptea ce desparte luna august de septembrie aduce o nouă scădere a prețurilor la Galleria Arad și romantismul emanat de cei de la Holograf.

“ În noaptea de 31 august, Galleria Arad organizează o nouă ediție a Nopților Albe. De la orele 22.00 și până în miez de noapte, clienții noștri beneficiază de reduceri substanțiale de prețuri. Practicăm acest gen de acțiuni ca semn al recunoștinței pe care o purtăm arădenilor, clienți ai Galleria Arad  care merită acest lucru”, susține Tina Vîrlan, Mall Manager.

Surprizele oferite de Galleria Arad nu sunt doar de ordin financiar. În aceeași seară, trupa Holograf susține un concert de excepție pe Scena Talentelor, de la etajul II, zona food court. Inegalabili, fermecătorii membri ai trupei sosesc la Arad cu “Love affair”, cel mai recent album al formației, precum și cu celelalte piese de dragoste în mesajul cărora se regăsesc  majoritatea românilor, indiferent de vârstă sau statut social. Asta pentru că Dragostea nu are vârstă!

Concertul începe în data de 31 august la ora 20.00. Intrarea este gratuită!

Read more

newsarad stiri arad

Energiile regenerabile reprezintă unul dintre noile sectoare industriale cu un potential ridicat de dezvoltare în Uniunea Europeană, în general, în România și Ungaria, în particular.

Având în vedere caracterul specific al acestui domeniu strict reglementat, necesitând invesitiții consistente și supus concurenței marilor actori internaționali din sectorul energetic, dezvoltarea unei afaceri de unul singur este imposibilă. Experiența internațională indică spre succesul cooperării în domeniu sub forma unor clustere.

Dorind să vină în sprijinul inițiativelor existente de o parte și de alta a frontierei, CCIA Arad și PRIMOM Nyiregyhaza, derulează împreună poiectul Energy2Power, în cadrul Programului de Cooperare Tranfrontalieră Ungaria-România.

În cadrul proiectului unul dintre obiective constă în prioritizarea problemelor ce stau în calea dezvoltării cooperării transfrontaliere în domeniul energiilor regenerabile în vederea elaborării unui plan de acțiune concret și eficient.

În acest sens, Camera de Comert, Industrie si Agricultură Arad, prin intermediul proiectului Energy2Power, a organizat în data de 28 august, la Expo Arad Internațional, un workshop dedicat exclusiv domeniului energiilor regenerabile.

Read more

Sibex-Sibiu Stock Exchange va informeaza ca prin decizia nr.161/07.08.2012  DELTASTOCK AD a fost admisa ca participant pe piata instrumentelor financiare derivate administrata de S.C. SIBEX S.A.

“DELTASTOCK, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata instrumentelor financiare internationale, este primul participant strain admis pe piata sibiana. Strategia bursei din Sibiu privind cresterea lichiditatii este ca pe termen mediu, Sibex sa creasca numarul de market makeri cu care impreuna sa diversifice oferta de instrumente financiare romanesti disponibile pe piata. Strategia noastra de atragere de intermediari face parte dintr-un plan amplu intrucat fiecare participant nou admis pe piata Sibex reprezinta concretizarea eforturilor noastre de a avea o piata caracterizata de lichiditate si diversitate ” a declarat Ovidiu Petru-Director General Adjunct Sibex.

 

In prezent pe piata Sibex activeaza un numar de 26 participanti pe piata derivatelor si 16 pe piata spot.

 

Nikolay Nedkov, Director General Deltastock AD a declarat:  “Deltastock este primul broker strain care va deveni MarketMakerlaSibiu. Acest lucru reprezinta continuarea activitatii companiei noastre pe piata dinRomania, activitate pe care am inceput-o in anul 2007, cand am deschis prima sucursala pe piata de aici. Suntem increzatori in potentialul pietei de capital romanesti si credem ca apetitul investitorilor locali pentru tranzactionarea derivatelor va continua sa creasca in anii urmatori. La inceput ne vom concentra activitatea pe cotarea produselor cu activ suport petrol, iar in viitorul apropiat, intentionam sa crestem numarul instrumentelor financiare, fapt pentru care am si inceput colaborarea cu SIBEX. Credem ca experienta noastra in tranzactionarea derivatelor va fi benefica pentru piata si speram ca vom reusi sa crestem lichiditatea pietei si ca vom furniza conditii de tranzactionare mai bune  pentru toti participantii”.

Deltastock este o companie de brokeraj complet autorizata si reglementata potrivit MiFID, reglementata de Comisia de Supraveghere Financiara din Bulgaria si inregistratala Banca Nationalaa Bulgariei.

Read more

poza nadlac ciceac

Behind the website! (Din culisele site-ului!), a fost prezentat astăzi la la Grupul Școlar Jozef Gregor Tajovsky din Nădlac. Acesta faceparte din proiectul „Information and communication at European standards in cross-border area Nadlac-Tótkomlós” din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.

Principalul obiectiv al acestui proiect, este crearea unei rețele de informare și comunicare pentru a apropia locuitorii din zona transfrontalieră Nădlac-Totkomloș. Acest site www.nt-tv.eu are ca scop promovarea experienţelor pozitive de pe ambele laturi ale frontierei, prin implicarea Consiliului Local Nădlac, lider de proiect, împreună cu Consiliul Local Totkomlos, în calitate de partener.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 15.000 de cetăţeni din ambele localităţi, care vor beneficia de site-ul www.nt-tv.eu. Materialele media online disponibile pe site-ul www.nt-tv.eu pot fi accesate de către oamenii din zona de frontieră, care au acces la internet. Rezultatele activităţilor sunt publice, gratuite şi non-discriminatorii având acces la ele toți cetăţenii, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, statut social, sex, convingeri, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate. Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt acele persoane, care nu locuiesc în zona de frontieră, dar care au acces la internet de oriunde din lume, ei pot beneficia de informaţii şi materiale postate pe site-ul www.nt-tv.eu.

Site-ul va fi oferit gratuit, atât pe perioada derulării proiectului cât și pe o perioadă minimă de cinci ani după încheierea acestuia.

Read more